Пропустить навигацию.
Главная

Ака́ѳистъ свято́му апо́столу Андре́ю Первозва́нному


Ака́ѳистъ свято́му апо́столу Андре́ю Первозва́нномую.
Конда́къ 1.

Первозва́ннаго апо́стола Христо́ва, Ева́нгелія Свята́го проповѣ́дника, Россíйскія страны́ богодухнове́ннаго просвѣти́теля, Андре́я пресла́внаго, пѣ́сньми восхва́лимъ, стоя́ще на версѣ́ холма́, идѣ́же Кре́стъ водрузи́ десни́ца его́, и ему́ я́ко Це́ркве возслѣ́дователю верхо́вному, въ слѣ́дъ себе́ указа́вшему е́й пу́ть ко Христу́, во умиле́ніи воззове́мъ:

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́въ Первозва́нный.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, денни́це отъ гра́да Виѳсаи́ды на́мъ возсія́вшая; ра́дуйся, равноче́стный бра́те верхо́внаго Петра́.

Ра́дуйся, учениче́ вели́каго Предте́чи Христо́ва; ра́дуйся, пе́рвѣе про́чихъ апо́столъ зва́нный ко апо́стольскому служе́нію отъ Самого́ Го́спода.

Ра́дуйся, я́ко и други́мъ съ ра́достію воззва́лъ еси́: пріиди́те, обрѣто́хомъ жела́емаго Мессíю; ра́дуйся, и на́съ къ Нему́ же приводя́й.

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́въ Первозва́нный.

Конда́къ 2.

Учи́телю, гдѣ́ живе́ши? — вопроси́лъ еси́, Андре́е, Спа́са ду́шъ на́шихъ и, съ Ни́мъ пребы́въ де́нь еди́нъ, возлюби́лъ еси́ на вся́ дни́ живота́ твоего́ обрѣ́теннаго тобо́ю Мессíю, и бра́та твоего́ старѣ́йшаго приве́лъ еси́ къ Нему́. Тѣ́мже и на́съ, я́ко ме́ньшую бра́тію твою́, къ Нему́ же не преста́й влещи́, да и мы́, послѣ́дующе стопа́мъ твои́мъ, вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Прови́дя въ тебѣ́, святы́й Андре́е, вѣ́ры и любве́ пла́мень, Госпо́дь па́ки тя́ обрѣ́те на е́зерѣ Геннисаре́тстѣ, я́ко ры́баря, ку́пно съ бра́томъ твои́мъ, вмета́юща мре́жи во глубину́, и рече́ ва́ма: гряди́та по Мнѣ́, и Азъ сотворю́ вы́ ловца́ человѣ́комъ. — Ты́ же а́біе послѣ́довалъ еси́ Ему́ и богодухнове́ннымъ сло́вомъ, я́ко мре́жею, человѣ́ки улови́лъ еси́ Христу́, съ ни́миже и мы́, уловле́нніи тобо́ю во спасе́ніе, вѣща́емъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко отъ Самого́ Го́спода лови́твѣ духо́внѣй научи́лся еси́; ра́дуйся, я́ко на то́мъ же е́зерѣ съ про́чими апо́столы обурева́емь бы́въ, вѣ́рою спа́слся еси́ въ Го́спода, запреща́ющаго вѣ́тромъ и мо́рю.

Ра́дуйся, стяжа́вый ве́лію вѣ́ру, егда́ ви́дѣлъ еси́ пречу́дное насыще́ніе пяти́ ты́сящъ пятію́ хлѣ́бами; ра́дуйся, да́ръ прія́вый отъ Го́спода цѣли́ти вся́къ неду́гъ и вся́ку болѣ́знь.

Ра́дуйся, я́ко гла́съ съ небесе́ слы́шанъ бы́сть е́ллиномъ, Христа́ тобо́ю узрѣ́вшимъ; ра́дуйся, я́ко на горѣ́ Елео́нстѣй открове́на бы́ша и тебѣ́ гряду́щая при кончи́нѣ мíра.

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́въ Первозва́нный.

Конда́къ 3.

Стра́нствія Влады́чня и Безсме́ртныя Трапе́зы на го́рнѣмъ мѣ́стѣ Сіо́на наслади́вся, я́ко вѣ́рный дру́гъ Христо́въ, вку́пѣ съ про́чими апо́столы узрѣ́лъ еси́ Го́спода и Бо́га твоего́, отъ Него́же и Ду́хъ Свя́тъ прія́лъ еси́, во е́же вяза́ти и рѣши́ти грѣхи́ людскíя. И па́ки, въ то́йжде го́рницѣ Сіо́нстѣй, оби́льное бы́сть на тя́ излія́ніе обѣтова́ннаго Ду́ха во о́гненныхъ язы́цѣхъ. Тѣ́мже вся́ племена́ удиви́шася, ка́ко язы́комъ и́хъ глаго́лалъ еси́ вели́чія Бо́жія, поя́: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Отъ Го́спода за́повѣдь пріи́мъ проповѣ́дати Ева́нгеліе все́й тва́ри, обте́клъ еси́ мно́гія гра́ды и страны́, апо́столе Андре́е, призыва́я лю́ди къ позна́нію Истиннаго Бо́га и крестя́ и́хъ во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха; съ ни́миже и мы́ сподо́бихомся благода́ти креще́нія. Сего́ ра́ди благода́рственная воспису́емъ ти́:

Ра́дуйся, чуде́съ Христо́выхъ провозвѣ́стниче вѣ́рный; ра́дуйся, свята́го Ева́нгелія проповѣ́дниче громогла́сный.

Ра́дуйся, и́дольскаго служе́нія потреби́телю; ра́дуйся, и́стиннаго благоче́стія насади́телю.

Ра́дуйся, яко по сло́ву твоему́ лю́діе водо́ю и Ду́хомъ возрожда́ются; ра́дуйся, я́ко тобо́ю вѣ́рніи Безсме́ртныя Трапе́зы причаща́ются.

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́въ Первозва́нный.

Конда́къ 4.

Си́ла Бо́жія осѣни́ тя, апо́столе Первозва́нный, во е́же благовѣсти́ти си́лу и сла́ву Сы́на Бо́жія и утвержда́ти вся́ вѣ́ровати во Святу́ю Тро́ицу призва́нныя. Тѣ́мже у́бо и на́съ, покланя́ющихся Еди́ному въ Тріе́хъ Ѵпоста́сѣхъ Бо́гу, на зла́чнѣй па́жити вѣ́ры Христо́вы соблюди́, да благода́тію Свята́го Ду́ха вы́ну освяща́еміи, велегла́сно пое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Приве́дъ ко Христу́ бра́та твоего́ Си́мона Петра́, Первозва́нне, съ ни́мъ изше́лъ еси́ и на апо́стольское служе́ніе твое́, пе́рвѣе во Антіохíю и Сино́пъ, и та́мо побѣди́въ де́моновъ полки́, отъ у́зъ темни́чныхъ спу́тника твоего́ апо́стола Матѳíя свободи́лъ еси́, и ю́зники съ ни́мъ бы́вшія крести́лъ, верхо́вному Петру́ отту́ду въ за́падныя страны́ теку́щу, ты́ бра́тнее цѣлова́ніе да́лъ еси́ ему́, са́мъ же до́брѣ подвиза́лся еси́ на восто́цѣхъ. Тѣ́мже и мы́, лю́діе Це́ркве Восто́чныя, блажи́мъ тя́:

Ра́дуйся, си́ло Бо́жія, полки́ де́моновъ прогоня́ющая и у́зы темни́цъ сокруша́ющая; ра́дуйся, прія́телище благода́ти апо́стольскія, отъ а́довыхъ у́зъ тайнодѣ́йственнѣ на́съ свобожда́ющія.

Ра́дуйся, за́падъ и восто́къ съ бра́томъ твои́мъ богому́дрымъ, про́повѣди ра́ди сло́ва Бо́жія, жре́біемъ раздѣли́вый; ра́дуйся, во гра́дѣ Сино́пѣ невѣ́ріе іуде́евъ си́лою чуде́съ твои́хъ обличи́вый.

Ра́дуйся, я́ко та́мо отъ безбо́жныхъ Христа́ ра́ди біе́нъ бы́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко отъ Самого́ я́вльшагося ти́ Го́спода исцѣле́ніе я́звъ тебѣ́ дарова́ся.

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́въ Первозва́нный.

Конда́къ 5.

Двукра́ты возвра́щся во Святы́й Гра́дъ, да ку́пно со апо́столы пятидеся́тный де́нь пра́зднуеши та́мо, двукра́ты па́ки ше́ствовалъ еси́ отъ свята́го Сіо́на, во е́же Христа́ проповѣ́дати вселе́ннѣй, пе́рвѣе со Іоа́нномъ напе́рсникомъ Госпо́днимъ, посе́мъ же съ Си́мономъ Канани́томъ и Матѳíемъ, и́же жре́біемъ назна́менованъ бы́сть во апо́стола, и вся́ предѣ́лы Асíи и По́нта обте́клъ еси́, сло́вомъ спасе́нія всѣ́хъ оглаша́я, да Бо́гу пою́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Отъ мо́ря Галиле́йскаго до По́нта Евкси́нскаго а́постольскія мре́жи твоя́ распростры́й и все́ помо́ріе о́крестъ огласи́вый благовѣ́стіемъ твои́мъ, восте́клъ еси́, Первозва́нне, и въ страны́ Ски́ѳіи, Кре́стъ Христо́въ всю́ду водружа́я въ зна́меніе на́шего спасе́нія. Сего́ ра́ди и мы́, а́ще и по́здніи ро́ди, вне́млюще благовѣ́стію твоему́ и воспомина́юще по́двиги твоя́, зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, въ Нике́и лю́тыя разбо́йники укроти́вый и лютѣ́йшаго драко́на умертви́вый; ра́дуйся, Кре́стъ Христо́въ посредѣ́ гра́да сего́ водрузи́вый, я́ко Предте́ча сы́й двукра́ты собра́нныхъ та́мо оте́цъ богоно́сныхъ.

Ра́дуйся, я́ко во Асíи и По́нтѣ тобо́ю свѣ́тъ Христо́въ возсія́; ра́дуйся, я́ко апо́стольскій же́злъ тво́й предго́ріе Кавка́са свѣ́ту Христо́ву отве́рзе.

Ра́дуйся, и́мже мра́къ Киммерíйскій озари́ся; ра́дуйся, и́мже вселе́нная струя́ми воды́ жи́вы напои́ся.

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́въ Первозва́нный.

Конда́къ 6.

Бу́рею страсте́й одержи́мая и, я́ко во́ды океа́на, волну́емая, племена́ человѣ́ковъ, я́же не вѣ́дяху Бо́га Истиннаго, приве́лъ еси́, апо́столе, къ ти́хому приста́нищу Христо́ву и тѣ́хъ сердца́, а́ки у́тлую ладію́ невѣ́ріемъ обурева́емая, на я́кори вѣ́ры Правосла́вныя утверди́лъ еси́. Тѣ́мже и мы́, я́ко ча́да Правосла́вныя вѣ́ры, благода́рнымъ се́рдцемъ и благода́рными усты́ вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

На горѣ́ Елео́нстѣй Боже́ственнаго Учи́теля твоего́ иногда́ со про́чими апо́столы вопроси́лъ еси́, Андре́е: Рцы́ на́мъ, что́ е́сть зна́меніе прише́ствія Твоего́? — На гора́хъ же Кíевскихъ, я́ко о́рганъ сы́й благода́ти Ду́ха Свята́го, ты́ предвозвѣсти́лъ еси́ гряду́щую сла́ву мѣ́ста сего́; мы́ же, предрече́нныя на́мъ ми́лости сея́ сподо́бльшеся, умиле́нно взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко съ горы́ Сіо́на зако́нъ на́мъ ева́нгельскій прине́слъ еси́; ра́дуйся, я́ко по вода́мъ Ворисѳе́на апо́столъ Бо́жій къ на́мъ восте́клъ еси́.

Ра́дуйся, благода́ть Іорда́нову, креще́нія на́шего ра́ди, рѣцѣ́ се́й дарова́вый; ра́дуйся, на гора́хъ Кíевскихъ Кре́стъ на́шего спасе́нія водрузи́вый.

Ра́дуйся, и́мже оби́льное излія́ніе благода́ти Бо́жіей здѣ́ предрече́ся; ра́дуйся, и́мже бытіе́ гра́да вели́ка и церкве́й мно́гихъ здѣ́ предвозвѣсти́ся.

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́въ Первозва́нный.

Конда́къ 7.

Дне́сь, во исполне́ніе проро́ческаго гла́са твоего́, хра́мъ пресла́вный красу́ется на мѣ́стѣ, идѣ́же не су́щая я́ко су́щая прови́дѣлъ еси́ по да́ру Ду́ха Свята́го; о́крестъ же его́ гра́дъ ве́лій съ це́рквами златове́рхими и́стину слове́съ твои́хъ свидѣ́тельствуетъ, ему́же и доны́нѣ ты́, я́ко съ го́рнія каѳе́дры, ми́ръ благовѣству́еши. Тѣ́мже и мы́, сбытіе́ богодухнове́нныхъ глаго́лъ твои́хъ зря́ще, ве́ліимъ гла́сомъ взыва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Отъ свѣтоно́сныя зари́, Первозва́ннаго апо́стола, свѣ́тъ боговѣ́дѣнія воспріи́мши, свята́я Ольга возсія́ Россíйстѣй земли́ я́ко денница на́шего спасе́нія, возводя́ вслѣ́дъ себе́, я́ко свѣтоза́рное свѣти́ло, вну́ка своего́ Влади́міра, просвѣти́теля всея́ полу́нощныя страны́. Тѣ́мже и мы́, возве́дше о́чи на́ша къ тебѣ́, Андре́е богому́дре, я́ко къ нача́льному благовѣ́стнику на́шего спасе́нія, воспису́емъ ти́ похва́льная сія́:

Ра́дуйся, я́ко денни́цѣ на́шего спасе́нія, Ольгѣ святѣ́й, свѣ́та Боже́ственнаго позна́ніе дарова́ся; ра́дуйся, я́ко благовѣ́рію ея́ Христо́во Ца́рствіе отве́рзеся.

Ра́дуйся, я́ко благослове́ніемъ твои́мъ пресла́вное свѣти́ло отъ сея́ денни́цы на́мъ произы́де; ра́дуйся, я́ко по твоему́ предвозвѣ́стію апо́стольскому равноапо́стольный кня́зь на́мъ яви́ся.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю свята́го Влади́міра ца́рствіе земно́е къ небе́сному пріобщи́ся; ра́дуйся, я́ко Днѣ́пръ и Поча́йна, рѣ́ки Кíевскія, спаси́тельною купѣ́лію на́мъ бы́ша.

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́въ Первозва́нный.

Конда́къ 8.

Проповѣ́дуютъ пресла́внаго гра́да Кíева и всея́ Россíйскія страны́ па́стыріе и пасо́міи па́мять дѣя́ній твои́хъ, богому́дре Андре́е апо́столе; въ нѣ́драхъ же пеще́рныхъ нетлѣ́нно почива́ющіи уго́дницы Бо́жіи, со Анто́ніемъ и Ѳеодо́сіемъ, немо́лчными усты́, я́ко жи́ви су́ще, сла́ву твою́ вѣко́мъ и родо́мъ возглаша́ютъ, тобо́ю бо водруже́нный здѣ́ Кре́стъ, я́ко благосѣнноли́ственное дре́во, произрасте́, во е́же изнести́ на́мъ плоды́ благоче́стія и святы́ни. Мы́ же ра́йскаго вертогра́да твоего́, а́ки птенцы́ духо́вніи, тобо́ю науче́ни есмы́ воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Не то́чію Ру́си еди́ныя бы́лъ еси́ спасе́нія провозвѣ́стникъ, Первозва́нный апо́столе Христо́въ, но и вся́ слове́нская племена́, я́коже ко́кошъ, птенцы́ своя́ подъ крилѣ́ собира́яй, приве́лъ еси́ я́ ко Христу́; ты́ бо отъ Херсони́са во мра́къ полу́нощныя страны́ прозира́я, су́щимъ та́мо лю́демъ, да Бо́жію науча́тся сло́ву, прему́дрыя учи́тели, Кири́лла и Меѳо́дія, про́повѣдію твое́ю за мно́гія вѣ́ки предугото́валъ еси́; мы́ же, а́ки уста́ми си́хъ просвѣти́телей на́шихъ, велегла́сно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, слове́нская племена́ искони́ благослови́вый; ра́дуйся, сло́во и́хъ разу́мное сло́вомъ Бо́жіимъ умудри́вый.

Ра́дуйся, я́ко глаго́лу Бо́жію послушли́віи, Це́ркве ча́да слове́сная бы́ша; ра́дуйся, я́ко въ Херсони́сѣ, идѣ́же проповѣ́далъ еси́, пе́рвая ро́сская пи́смена Кири́ллъ святы́й обрѣ́те и прія́тъ я́.

Ра́дуйся, я́ко тѣ́ми Алфу и Оме́гу, Нача́токъ и Коне́цъ — Христа́ Бо́жію прему́дрость возвѣсти́лъ еси́ и́мъ; ра́дуйся, я́ко и вся́ богодухнове́нная писа́нія учи́теліе сіи́ на язы́къ слове́нскъ на́мъ преложи́ша.

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́въ Первозва́нный.

Конда́къ 9.

Пусты́нныя Ски́ѳіи не убоя́вся, во глубину́ полу́нощныя страны́ просте́рлъ еси́ апо́стольская стра́нствія твоя́, Первозва́нне, отону́дуже и въ ве́тхій Ри́мъ прише́лъ еси́, и́же тогда́ глава́ мíру язы́ческому бы́сть; оба́че тмы́ ра́ди и́дольскія оста́вль его́, и на кра́сный бре́гъ Воспо́ра прише́дъ, та́мо во гра́дѣ Византíи, и́же но́вый Ри́мъ и ма́терь христіа́номъ бы́сть, апо́стольскій престо́лъ тво́й утверди́лъ еси́, да отъ него́ восто́къ и сѣ́веръ ве́сь свѣ́томъ вѣ́ры озари́тся, вѣ́рніи же ча́да Це́ркве Христо́вы Бо́гу единомы́сленно воззову́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Ма́ти Сіо́нъ, — псало́мски рече́тъ человѣ́къ, я́ко человѣ́къ духо́вно роди́ся въ не́мъ, но́вый же Сіо́нъ на́мъ бы́сть Кíевъ: въ не́мъ бо свѣ́тъ и благода́ть Бо́жія яви́ся всѣ́мъ сыново́мъ россíйстимъ отъ каѳе́дры, ю́же ты́, Первозва́нне апо́столе, въ Византíи утверди́лъ еси́. Тѣ́мже и мы́, Невече́рнимъ Свѣ́томъ озаря́еміи, благода́рнѣ взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, отъ горы́ Сіо́нскія снизш́едый и го́рнимъ свѣ́томъ Кíевъ многохо́лмный озари́вый; ра́дуйся, гра́ду сему́ многопло́діе духо́вное благослове́ніемъ твои́мъ, низпосла́вый.

Ра́дуйся, я́ко посредѣ́ вселе́нныя апо́стольскій престо́лъ тво́й утверди́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко подъ сѣ́нь его́, въ но́вомъ Ри́мѣ, вся́ просвѣще́нныя тобо́ю язы́ки собра́лъ еси́.

Ра́дуйся, и́мже Правосла́віе въ душа́хъ и́хъ утвержда́ется; ра́дуйся, и́мже отъ восто́ка тма́ за́пада отрѣва́ется.

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́въ Первозва́нный.

Конда́къ 10.

Егда́ наста́ вре́мя преставле́нія твоего́, блаже́нне апо́столе, въ дре́внія Па́тры Аха́йскія прише́лъ еси́, да та́мо жре́нъ бу́деши, тече́ніе бо сконча́лъ еси́, по́двигомъ до́брымъ подвиза́лся еси́, всѣ́мъ проповѣ́давъ Христа́ ра́спята, іуде́емъ собла́знъ, е́ллиномъ же безу́міе, на́мъ же, зва́ннымъ и спаса́емымъ, — Христа́, Бо́жію Си́лу и Бо́жію Прему́дрость, отъ Нея́же и научи́хомся пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Всю́ду и́менемъ Го́спода Іису́са боля́щія исцѣля́я, ме́ртвыя воскреша́я, бѣ́сы изгоня́я, и во Па́трахъ предсме́ртную про́повѣдь твою́ чудеса́ми утверди́лъ еси́, апо́столе Христо́въ, и анѳипа́та Ле́звія обрати́лъ еси́ къ позна́нію и́стины, егда́ противле́нія ра́ди я́звою пораже́нъ бы́въ, тобо́ю отъ одра́ болѣ́зни воздви́женъ бы́сть, лю́діе же вси́, ви́дѣвше въ тебѣ́ си́лу Бо́жію, и́долы своя́ сокруши́ша, посе́мъ и Госпо́дь яви́ся тебѣ́, я́коже Па́влу иногда́ въ Кори́нѳѣ, и повелѣ́ взя́ти кре́стъ тво́й, назна́меновавъ си́мъ твое́ въ Па́трахъ, Его́ ра́ди, страда́ніе. Тѣ́мже и мы́, дивя́щеся ве́ліей благода́ти въ тебѣ́, благоговѣ́йно взыва́емъ:

Ра́дуйся, ве́лія Бо́га всемогу́щаго си́ло; ра́дуйся, многоцѣ́нное чуде́съ сокро́вище.

Ра́дуйся, дре́внихъ Па́тръ просвѣще́ніе и украше́ніе; ра́дуйся, невѣ́ріе анѳипа́та въ вѣ́ру премѣни́вый.

Ра́дуйся, я́ко та́мо па́ки яви́ся тебѣ́ Госпо́дь, на по́двигъ кре́стный тя́ призва́вый; ра́дуйся, я́ко угото́вася тебѣ́ вѣне́цъ пра́вды.

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́въ Первозва́нный.

Конда́къ 11.

Неро́нъ ке́сарь, я́коже иногда́ Иродъ, гоне́ніе на вся́ вѣ́рныя воздви́гнувый, въ Ри́мѣ Па́вла мече́мъ усѣ́кну, Петра́ же на крестѣ́ распя́, подо́бнѣ и тебе́ дости́же въ Па́трахъ рука́ мучи́телева, егда́ вмѣ́сто кро́ткаго Ле́звія судію́ поста́ви Егеа́та лю́таго, и́же не терпя́й креще́нія бра́та своего́, ниже́ исцѣле́ніемъ жены́ своея́ умягче́нъ бы́въ, въ темни́цу вве́рже тя́ и, я́коже верхо́внаго Петра́, на кре́стъ осуди́. Ты́ же ю́зникъ сы́й, въ темни́цѣе мра́чнѣй, я́ко во свѣ́тломъ хра́мѣ, бра́та анѳипа́това Стратокли́са во епи́скопа Па́тромъ проручествова́лъ еси́, Бо́гу со всѣ́ми вѣ́рными посредѣ́ узи́лища воспѣва́я: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

На мѣ́стѣ ло́бнѣмъ кре́стъ воздвиза́емъ узрѣ́въ, на не́мже имѣ́лъ еси́ ра́спятъ бы́ти, не убоя́лся еси́, апо́столе, да́же до сме́рти свидѣ́тельствовати возлю́бльшаго тя́ и возлюбле́ннаго тобо́ю Христа́, и къ сему́ зна́менію спасе́нія ру́цѣ простира́я, умиле́нно взыва́лъ еси́:

Ра́дуйся, Кре́сте Всечестны́й, предъ ни́мже съ весе́ліемъ предстою́, вѣ́дая тя́, упова́ніе мое́; ра́дуйся, Кре́сте Животворя́щій, его́же глава́ до небе́съ дости́же, подно́жіе же врата́ а́да сокруши́.

Ра́дуйся, Кре́сте достопокланя́емый, воспріе́мый Влады́ку моего́, я́ко гро́здіе сладча́йшее, источи́вшее на́мъ спасе́ніе; ра́дуйся, Кре́сте благослове́нный, разбо́йника спасы́й и тому́ плоды́ исповѣ́данія дарова́вый.

Ра́дуйся, я́ко и моея́ ра́дости исполне́ніе бы́лъ еси́; — тѣ́мже ра́дуйся и ты́, страстоте́рпче, на Крестѣ́ вѣ́ру твою́ во Христа запечатлѣ́вый.

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́въ Первозва́нный.

Конда́къ 12.

Пріиди́те, свидѣ́теліе ра́дости моея́! — воззва́лъ еси́ апо́столе къ соверши́телемъ во́ли Егеа́та, — твори́те во́лю на́ю обою́, распни́те мя́ и, я́ко а́гнца, принеси́те въ же́ртву созда́вшему мя́ Творцу́. — И сія́ ре́къ, возше́лъ еси́ на кре́стъ, я́ко на го́рнюю каѳе́дру, съ нея́же три́ дни́ и три́ но́щи проповѣ́далъ еси́ сло́во Бо́жіе о́крестъ стоя́щимъ лю́демъ, да не боя́тся сме́рти, исповѣ́дающе Го́спода Іису́са. Егда́ же свѣ́томъ небе́снымъ озари́ся ли́къ тво́й, ужасе́ся мучи́тель и тя́ со креста́ взя́ти повелѣ́; оба́че ты́, страстоте́рпче, не восхотѣ́лъ еси́ отъ кре́стныхъ му́къ разрѣши́тися, до исхо́да твоего́ непреста́нно Бо́гу вопія́: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Сла́вяще апо́стольскія подви́ги твоя́, Андре́е Первозва́нне, ублажа́емъ святу́ю кончи́ну твою́, е́юже Живоно́сную Стра́сть Сы́на Бо́жія просла́вилъ еси́, и во умиле́ніи се́рдца взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, дру́же Христо́въ, съ ра́достію кре́стная страда́нія за Него́ претерпѣ́вый; ра́дуйся, апо́столе вѣ́рный, со креста́ глаго́лы живота́ вѣ́чнаго лю́демъ проповѣ́давый.

Ра́дуйся, я́ко въ ча́съ сня́тія со креста́ осѣни́ тя свѣ́тъ, а́ки мо́лнія съ небесе́; ра́дуйся, я́ко правосла́вно исповѣ́дающимъ проповѣ́даннаго тобо́ю Христа́ Сы́на Бо́жія обѣща́лъ еси́ благода́ть ве́лію.

Ра́дуйся, Го́рняго Іерусали́ма апо́стольское основа́ніе; ра́дуйся, сѣдя́й со апо́столы на еди́номъ отъ двоюна́десяте престо́ловъ, во е́же суди́ти вся́ колѣ́на Изра́илева.

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́въ Первозва́нный.

Конда́къ 13.

О, Первозва́нный апо́столе Христо́въ Андре́е! При́зри на благохвале́нія сія́ всѣ́хъ чту́щихъ святу́ю па́мять твою́, и я́ко водрузи́лъ еси́ кре́стное дре́во на гора́хъ гра́да Кíева, при́сно осѣня́й и на́съ спаси́тельнымъ зна́меніемъ си́мъ, да, Кресто́мъ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего охраня́еми, дости́гнемъ въ мѣ́ру во́зраста исполне́нія Христо́ва и сподо́бимся съ тобо́ю и со всѣ́ми святы́ми, во гла́сѣ ра́дованія, въ безконе́чныя вѣ́ки пѣ́ти Бо́гу, Спаси́телю на́шему: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангелъ благовѣ́стникъ Агнца Христа́... И конда́къ 1-й: Первозва́ннаго апо́стола Христо́ва...]
Моли́тва.

Первозва́нне апо́столе Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́, Це́ркве послѣ́дователю верхо́вный, всехва́льне Андре́е! Сла́вимъ и, велича́емъ апо́стольскія труды́ твоя́, сла́дцѣ помина́емъ твое́ благослове́нное къ на́мъ прише́ствіе, ублажа́емъ честна́я страда́нія твоя́, я́же за Христа́ претерпѣ́лъ еси́, лобыза́емъ свяще́нныя мо́щи твоя́, чти́мъ святу́ю па́мять твою́ и вѣ́руемъ, я́ко жи́въ Госпо́дь, жива́ же и душа́ твоя́ и съ Ни́мъ во вѣ́ки пребыва́еши на небеси́, идѣ́же и лю́биши ны́ то́южде любо́вію, е́юже возлюби́лъ еси́ на́съ, егда́ Ду́хомъ Святы́мъ прозрѣ́лъ еси́ на́ше, е́же ко Христу́ обраще́ніе, и не то́чію лю́биши, но и мо́лиши о на́съ Бо́га, зря́ во Свѣ́тѣ Его́ вся́ ну́жды на́ша. Та́ко вѣ́руемъ и та́ко сію́ вѣ́ру на́шу исповѣ́дуемъ во хра́мѣ, и́же во и́мя твое́, святы́й Андре́е, пресла́вно созда́ся, идѣ́же святы́я мо́щи твоя́ почива́ютъ; вѣ́рующе же, про́симъ и мо́лимъ Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́, да моли́твами твои́ми, я́же при́сно послу́шаетъ и пріе́млетъ, пода́стъ на́мъ вся́ потре́бная ко спасе́нію на́съ грѣ́шныхъ; да я́коже ты́ а́біе по гла́су Го́спода, оста́вль мре́жи своя́, неукло́нно Ему́ послѣ́довалъ еси́, си́це и кíйждо отъ на́съ да и́щетъ не свои́хъ си́, но е́же къ созида́нію бли́жняго и о го́рнемъ зва́ніи да помышля́етъ. Иму́ще же тя́ предста́теля и моли́твенника о на́съ, упова́емъ, я́ко моли́тва твоя́ мно́го мо́жетъ предъ Го́сподемъ и Спаси́телемъ на́шимъ Іису́сомъ Христо́мъ, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Яко апо́столовъ первозва́нный и верхо́внаго су́щій бра́тъ Влады́цѣ всѣ́хъ, Андре́е, моли́ся, ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Въ моли́твахъ.

Му́жества тезоимени́таго богоглаго́льника и Це́ркве возслѣ́дователя верхо́внаго, Петро́ва сро́дника восхва́лимъ, зане́ я́коже дре́вле сему́ и ны́нѣ на́мъ воззва́: пріиди́те, обрѣто́хомъ Жела́емаго.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, апо́столе Христо́въ Андре́е, и чте́мъ болѣ́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́ во благовѣ́стіи Христо́ве.

Источникъ: Ака́ѳистъ свято́му апо́столу Андре́ю Первозва́нномую. — Издан́ніе тре́тіе. — Кíевъ: Тѵпогра́фія Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1914. — 32 с.

Житие, мощи, орден Святого апостола Андрея Первозванного