Пропустить навигацию.
Главная

Ака́ѳистъ Свято́му и Животворя́щему Кресту́ Госпо́дню. 1895 г.

Изъ твореній свт. Іоанна Златоуста († 407г.)

Поклонение Честному и Животворящему Кресту ГосподнюКрестъ прежде былъ названіемъ осужденія и наказанія, а теперь сталъ почтеннымъ и вожделѣннымъ; прежде крестъ былъ предметомъ позора и мученія, а теперь сталъ предметомъ славы и чести. А что крестъ дѣйствительно есть слава, послушай Христа, Который говоритъ: Отче, прослави Мя славою, юже имѣхъ у Тебе, прежде міръ не бысть (Іоан. 17, 5), называя славою крестъ. Крестъ — глава нашего спасенія; крестъ — причина безчисленныхъ благъ. Чрезъ него мы, бывшіе прежде безславными и отверженными, теперь приняты въ число сыновъ; чрезъ него мы, бывшіе рабами грѣха, приведены въ свободу праведности; чрезъ него земля, наконецъ, сдѣлалась небомъ. Онъ освободилъ насъ отъ заблужденія, онъ привелъ насъ къ истинѣ, онъ устроилъ примиреніе между Богомъ и людьми, онъ, извлекши насъ изъ глубины порока, возвелъ на самую вершину добродѣтели, онъ истребилъ бѣсовское заблужденіе, онъ уничтожилъ обольщеніе. Чрезъ него бѣсы обращены въ бѣгство, чрезъ него діаволъ удаленъ, чрезъ него человѣческое естество стало соревновать жизни ангельской, чрезъ него дѣвство водворилось на землѣ. Чрезъ него мы уже не страшимся мучителя, ибо стеклись къ Царю... Видишь ли, сколько благъ доставилъ намъ крестъ?

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ Свято́му и Животворя́щему Кресту́ Госпо́дню [1]

Конда́къ 1.

О, треблаже́нный Кре́сте и всечестны́й, тебѣ́ покланя́емся, вѣ́рніи, и велича́емъ, ра́дующеся о боже́ственномъ возвыше́ніи твое́мъ. Но я́ко побѣди́тельное, и ору́жіе непобѣди́мое, огради́ и покры́й твое́ю благода́тію зову́щія ти́:

Ра́дуйся, Дре́во треблаже́нное. 

Икосъ 1.

Ра́дуйся, Кре́сте, вселе́нныя храни́телю; ра́дуйся, сла́во Це́ркве.

Ра́дуйся, источа́яй незави́стно исцѣле́нія; ра́дуйся, просвѣща́яй мірскíя концы́.

Ра́дуйся, живото́чное Дре́во и чуде́съ сокро́вище; ра́дуйся, требога́тое сложе́ніе и благода́тей пода́телю.

Ра́дуйся, я́ко подно́жіе еси́ Бо́жіе; ра́дуйся, я́ко предлежи́ши въ поклоне́ніе всѣ́мъ.

Ра́дуйся, ча́ше испо́лнь сла́дости; ра́дуйся, свѣ́щниче вы́шнія свѣ́тлости.

Ра́дуйся, и́мъ же благослови́тся тва́рь; ра́дуйся, и́мъ же покланя́емся Творцу́.

Ра́дуйся, Дре́во треблаже́нное. 

Конда́къ 2.

Ви́дящи Еле́на себе́ посыла́ему, глаго́летъ царю́ великоду́шно: «всежела́тельство души́ твоея́ благопрія́тнѣе тща́тельству моему́ явля́ется». «Ищущи у́бо, — отвѣща́ о́нъ, — держа́внѣйшія тебѣ́ побѣ́ды, я́коже глаго́леши, зови́: Аллилу́ія». 

Икосъ 2.

Ра́зумъ, пре́жде недоразумѣва́емый, цари́ца позна́вши, возопи́ къ служа́щимъ: «потщи́теся вско́рѣ отъ нѣ́дръ земны́хъ обрѣсти́ и да́ти мнѣ́ Кре́стъ». На́нь же взира́я, рече́ со стра́хомъ, оба́че зову́щи си́це:

Ра́дуйся, ра́дости и́стинныя изображе́ніе; ра́дуйся пе́рвыя кля́твы разрѣше́ніе.

Ра́дуйся, сокро́вище въ земли́ за́вистію сокрове́нное; ра́дуйся, зна́меніе на небесѣ́хъ я́вльшееся.

Ра́дуйся, четверолу́чный и огнезра́чный Кре́сте; ра́дуйся, лѣ́ствице высокоутвержде́нная предзрѣ́нная иногда́.

Ра́дуйся, а́нгеловъ радостотво́рное чу́до, ра́дуйся, бѣсо́въ многоплаче́вный стру́пе.

Ра́дуйся, сла́дкое Сло́ва прія́телище; ра́дуйся, огня́ пре́лести гаси́лище.

Ра́дуйся, Кре́сте, блужда́ющимъ предста́телю; ра́дуйся, благопутеше́ствующимъ вожде́.

Ра́дуйся, Дре́во треблаже́нное. 

Конда́къ 3.

Си́ла Дре́ва яви́ся тогда́ къ увѣре́нію и́стинному всѣ́хъ, когда́ безгла́сну же и ме́ртву къ животу́ возста́ви. Ужа́сно видѣ́ніе хотя́щимъ получи́ти спасе́ніе, внегда́ пѣ́ти си́це: Аллилу́ія. 

Икосъ 3.

Иму́щи Еле́на непреодолѣ́нное ору́жіе, тече́ къ сы́ну своему́. То́й же зѣло́ увеселе́нъ, а́біе позна́въ велича́йшій Кре́стъ, веселя́шеся, и игра́ньми, я́коже пѣ́сньми, возопи́ къ нему́ такова́я:

Ра́дуйся, Кре́сте, свѣ́та прія́телище; ра́дуйся, Кре́сте, жи́зни сокро́вище.

Ра́дуйся, пода́телю даро́въ Ду́ха; ра́дуйся, приста́нище по мо́рю пла́вающихъ небу́рное.

Ра́дуйся, трапе́зо, нося́щая я́коже же́ртву Христа́; ра́дуйся розго́, гро́здъ согрѣ́явшая, нося́щь вино́ та́инственное.

Ра́дуйся, я́ко ски́петры ца́рскія храни́ши; ра́дуйся, я́ко главы́ змíевъ сокруша́еши.

Ра́дуйся, свѣ́тлое вѣ́ры позна́ніе; ра́дуйся, всего́ мíра спасе́ніе.

Ра́дуйся, Бо́жіе къ сме́ртнымъ благослове́ніе; ра́дуйся, сме́ртныхъ къ Бо́гу посре́дствіе.

Ра́дуйся, Дре́во треблаже́нное. 

Конда́къ 4.

Ре́вность вну́трь Боже́ственную Еле́на пріе́мши, взыска́ и обрѣ́те то́щно въ земли́ кры́емый Кре́стъ, и явля́емый на небеси́ царе́ви. Его́ же воздви́же, и смотря́ на лю́ди вѣ́рою рече́: Аллилу́ія. 

Икосъ 4.

Солнцезра́чный яви́ся Кре́стъ въ мíрѣ, и вси́ свѣ́та испо́лншеся, и те́кше я́коже къ зарѣ́, зря́тъ его́, я́ко благи́хъ вино́вна, въ рука́хъ боже́ственныхъ воздви́женна, его́же пою́ще рѣ́ша:

Ра́дуйся, луче́ мы́сленнаго со́лнца; ра́дуйся, исто́чниче неистощи́маго мо́ря.

Ра́дуйся, Ада́ма и Евы воззва́ніе; ра́дуйся, князе́й а́дскихъ умерщвле́ніе.

Ра́дуйся, я́ко возноси́мый, на́съ ны́нѣ совозно́сиши; ра́дуйся, я́ко покланя́емый, освяща́еши ду́ши.

Ра́дуйся, апо́столовъ міровѣща́нная сла́во; ра́дуйся, страстоно́сцевъ благопрія́тная си́ло.

Ра́дуйся, Кре́сте, евре́евъ обличе́ніе; ра́дуйся, вѣ́рныхъ человѣ́ковъ похвало́.

Ра́дуйся, и́мъ же низложи́ся а́дъ; ра́дуйся, и́мъ же возсія́ благода́ть.

Ра́дуйся, Дре́во треблаже́нное. 

Конда́къ 5.

Боже́ственное и побѣдоно́сное Дре́во ви́дяще, подъ кро́въ его́ вси́ ны́нѣ присту́пимъ, я́ко ору́жіе то́ держа́ще, побѣди́мъ враго́въ ополче́нія, и, прикаса́ющеся некаса́емому Христу́, усты́ Тому́ воззове́мъ: Аллилу́ія. 

Икосъ 5.

Ви́дѣ Константи́нъ Вели́кій съ небесе́ свѣ́тъ, указу́ющій ему́ зна́меніе Креста́ звѣзда́ми, и тѣ́мъ побѣжда́ти мно́жество враго́въ, Дре́во яви́ти, и зва́ти потща́ся къ нему́ такова́я:

Ра́дуйся, совѣ́та неизрече́ннаго сы́й коне́цъ; ра́дуйся люде́й благоче́ствующихъ сы́й ро́гъ.

Ра́дуйся, враго́въ отвраща́яй полки́; ра́дуйся, я́коже пла́мень попаля́яй бѣ́сы.

Ра́дуйся, ски́петро небе́сный во́иства ца́рскаго; ра́дуйся, непобѣди́мая побѣ́до во́инства христолюби́ваго.

Ра́дуйся, ва́рварскую го́рдость низверга́яй; ра́дуйся, человѣ́ческія ду́ши соблюда́яй.

Ра́дуйся, мно́гихъ зо́лъ прогони́телю; ра́дуйся, мно́гихъ бла́гъ пособи́телю.

Ра́дуйся, о не́мъ же христоно́сніи лю́діе игра́ютъ; ра́дуйся, его́ же ра́ди іуде́е рыда́ютъ.

Ра́дуйся, Дре́во треблаже́нное. 

Конда́къ 6.

Лѣ́ствица, небесе́ каса́ющаяся, бы́сть Кре́стъ Госпо́день, всѣ́хъ отъ земли́ возводя́й къ высотѣ́ небе́сной, во е́же спребыва́ти лико́мъ а́нгельскимъ всегда́, оста́вльшихъ я́же ны́нѣ су́щая, я́ко же несу́щая, и вѣ́дущихъ пѣ́ти: Аллилу́ія. 

Икосъ 6.

Возсія́въ свѣ́тъ всю́ду, Спа́се, просвѣти́лъ еси́ до́лу въ а́дѣ спя́щія: вра́тницы же а́довы не терпя́ще зрѣ́ти блиста́нія Твоего́, падо́ша, а́ки ме́ртви, си́хъ же изба́вльшіися, ны́нѣ Кре́стъ зря́ще, зову́тъ:

Ра́дуйся, воста́ніе усо́пшихъ; ра́дуйся, утѣше́ніе ско́рбныхъ.

Ра́дуйся, а́довыхъ сокро́вищь испраздне́ніе; ра́дуйся ра́йскихъ сла́достей наслажде́ніе.

Ра́дуйся, же́зле, потопи́вшій еги́петское во́инство; ра́дуйся, па́ки погрузи́вый евре́йскія лю́ди.

Ра́дуйся, одушевле́нное дре́во, разбо́йнику спасе́ніе; ра́дуйся, благово́нная ро́жо [ро́за], благочести́выхъ благоуха́ніе.

Ра́дуйся, пи́ще а́лчущихъ ду́хомъ; ра́дуйся, печа́те, ю́же прія́ша человѣ́цы.

Ра́дуйся, Кре́сте, та́инъ две́ре; ра́дуйся, отъ него́ же пролива́ются Боже́ственніи пото́цы.

Ра́дуйся, Дре́во треблаже́нное. 

Конда́къ 7.

Хотя́щу Моисе́ю многоутружде́нный наро́дъ свободи́ти отъ рабо́ты, вда́лся еси́ е́му, а́ки же́злъ, но позна́лся еси́ ему́ и Бо́жіе бы́ти та́инство. Тѣ́мже удиви́ся твое́й, Кре́сте, си́лѣ, зовы́й: Аллилу́ія. 

Икосъ 7.

Зако́нъ, Иже да́вый иногда́ на Сина́йстѣй горѣ́ богови́дцу, на Крестѣ́ во́лею пригвожда́ется за беззако́нныя лю́ди, и кля́тву дре́внюю разруши́лъ е́сть, да, ви́дяще Креста́ си́лу, вси́ ны́нѣ зове́мъ:

Ра́дуйся, па́дшихъ исправле́ніе; ра́дуйся, мірослужи́телей низпаде́ніе.

Ра́дуйся, Воскресе́нія Христо́ва обновле́ніе; ра́дуйся, мона́шествующихъ боже́ственное услажде́ніе.

Ра́дуйся, дре́во благосѣнноли́ственное, и́мъ же покрыва́ются вѣ́рніи; ра́дуйся, дре́во, проро́ки предвозвѣще́нное, насажде́нное на земли́.

Ра́дуйся, ца́рствія на враги́ побо́рствіе; ра́дуйся, гражда́нства держа́вное предста́тельство.

Ра́дуйся, Судіи́ Пра́веднаго явле́ніе; ра́дуйся, па́дшихъ человѣ́ковъ осужде́ніе.

Ра́дуйся, Кре́сте, си́рыхъ защи́тниче; ра́дуйся, Кре́сте, ни́щихъ обогати́телю.

Ра́дуйся, Дре́во треблаже́нное. 

Конда́къ 8.

Стра́нное чу́до ви́дяще, стра́нное житіе́ поживе́мъ, у́мъ къ небеси́ вознося́ще: того́ бо ра́ди Христо́съ на Крестѣ́ пригвозди́ся, и пло́тію пострада́, хотя́ привлещи́ къ Себѣ́ зову́щія: Аллилу́ія. 

Икосъ 8.

Ве́сь пріи́де съ высоты́, нося́ Божество́ еди́но Превѣ́чное Сло́во, ро́ждься же отъ Дѣ́вы Ма́тере, и я́влься мíру смире́нный Человѣ́къ, Кре́стъ воспріе́мый оживи́ вопію́щія такова́я:

Ра́дуйся, Кре́сте, ми́рное ору́жіе; ра́дуйся, путеше́ствующихъ нача́ло.

Ра́дуйся, спаса́емыхъ прему́дросте и утвержде́ніе; ра́дуйся, вредя́щихъ обуя́ніе и сокруше́ніе.

Ра́дуйся, благопло́дная безсме́ртная и живоно́сная лѣ́торасле; ра́дуйся, цвѣ́те, процвѣ́тшій на́мъ спасе́ніе.

Ра́дуйся, я́ко земна́я съ го́рними совокупля́еши; ра́дуйся, я́ко сердца́ до́льнихъ просвѣща́еши.

Ра́дуйся, и́мъ же тля́ отгна́ся; ра́дуйся, и́мъ же болѣ́знь потреби́ся.

Ра́дуйся, благи́хъ тмочи́сленное сокро́вище; ра́дуйся, вѣ́рныхъ многоимени́тая сла́во.

Ра́дуйся, Дре́во треблаже́нное. 

Конда́къ 9.

Паде́ де́моновъ многоме́рзкій по́лкъ и ро́дъ евре́йскій посра́мленъ бы́сть, зря́ Кре́стъ отъ всѣ́хъ жела́тельно покланя́емый, при́сно же источа́ющій цѣльбы́ вопію́щимъ: Аллилу́ія. 

Икосъ 9.

То́ки злосла́вныхъ мудрова́ній преста́ша, пригво́ждшуся Тебѣ́, Христе́, на Крестѣ́: недоумѣ́ютъ бо вои́стинну, ка́ко и Кре́стъ подъя́лъ еси́, и тлѣ́нія избѣ́глъ еси́. Мы́ же, воста́ніе Твое́ сла́вяще, взыва́емъ:

Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жія высото́; ра́дуйся, про́мысла Его́ глубино́.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю буесло́вцевъ безслове́сныхъ неразу́міе явля́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю гада́телей неразу́мныхъ па́губа сбыва́ется.

Ра́дуйся, я́ко Воскресе́ніе Христо́во явля́еши; ра́дуйся, я́ко Стра́сти Его́ на́мъ возобновля́еши.

Ра́дуйся, первозда́нныхъ преступле́ніе разрѣши́вый; ра́дуйся, вхо́ды ра́йскія отве́рзый.

Ра́дуйся, Кре́сте, вѣ́рнымъ честны́й; ра́дуйся, невѣ́рныхъ язы́ковъ сопротивобо́рче.

Ра́дуйся, Кре́сте, неду́гующихъ врачу́; ра́дуйся, при́сный помо́щниче зову́щимъ.

Ра́дуйся, Дре́во треблаже́нное. 

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ мíръ, Иже мíра Украси́тель, пріи́де въ о́нь неизрече́нно, и Кре́стъ подъя́тъ, Бо́гъ сы́й, на́съ же ра́ди вся́ по на́мъ подъе́млетъ. Тѣ́мже и Изба́вивый на́съ слы́шитъ отъ всѣ́хъ: Аллилу́ія. 

Икосъ 10.

Стѣ́ну тебе́ вселе́нныя, о Кре́сте жизноно́сный, необори́мую и боже́ственную разумѣ́емъ: и́бо небесе́ и земли́ Творе́цъ устро́ивъ тя́, распростира́етъ на тебѣ́ ру́цѣ, — стра́нное слы́шаніе, — и вся́ научи́ вопи́ти:

Ра́дуйся, сто́лпе благоче́стія; ра́дуйся, вѣ́чносте наслѣ́дія.

Ра́дуйся, мы́сленнаго Амали́ка побѣжда́яй; ра́дуйся, Іа́ковлеми рука́ма прообразу́емый.

Ра́дуйся, ты́ бо ветхозако́нную сѣ́нь преобрази́лъ еси́; ра́дуйся, ты́ бо пророковѣща́нныя глаго́лы испо́лнилъ еси́.

Ра́дуйся, Спа́са всѣ́хъ носи́вый; ра́дуйся, тли́теля ду́шъ упраздни́вый.

Ра́дуйся, его́ же ра́ди соедини́хомся а́нгеломъ; ра́дуйся, его́ же ра́ди озари́хомся свѣ́томъ.

Ра́дуйся, тебѣ́ бо покланя́емся, почита́юще; ра́дуйся, тебѣ́ бо приглаша́емъ, зову́ще:

Ра́дуйся, Дре́во треблаже́нное. 

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе вся́кое изнемога́етъ, спростре́тися хотя́щее мно́жеству мно́гихъ твои́хъ чуде́съ, похва́лъ бо мно́жество а́ще и принесе́мъ тебѣ́, Кре́сте честны́й, ничто́же соверша́емъ досто́йно, я́же возда́лъ еси́ на́мъ, оба́че зове́мъ: Аллилу́ія. 

Икось 11.

Свѣтопода́тельную зарю́, во тмѣ́ су́щимъ, подае́тъ жизнопода́тельный Кре́стъ: невеще́ственный бо прія́тъ свѣ́тъ, и къ ра́зуму Боже́ственному наставля́етъ всѣ́хъ, возвыша́етъ же ны́нѣ возвыша́емый у́мъ на́шъ, во е́же пѣ́ти сицева́я:

Ра́дуйся, свѣти́ло, су́щія въ тмѣ́ просвѣща́ющее; ра́дуйся, звѣздо́, мíръ озаря́ющая.

Ра́дуйся, звѣздо́, христоубíйцевъ помрача́ющая; ра́дуйся, гро́ме, невѣ́рныя устраша́ющій.

Ра́дуйся, я́ко просвѣти́лъ еси́ правосла́вныхъ собо́ры; ра́дуйся, я́ко опрове́рглъ еси́ и́дольскія же́ртвища.

Ра́дуйся, его́ же о́бразъ съ небесе́ яви́ся; ра́дуйся, его́ же благода́ть лука́вствія прогоня́етъ.

Ра́дуйся, и́же пло́ти зна́менаеши умерщвле́ніе; ра́дуйся, и́же страсте́й утоля́еши воста́ніе.

Ра́дуйся, на не́мъ же Христо́съ распя́ся; ра́дуйся и́мъ же ве́сь мíръ спасе́ся.

Ра́дуйся, Дре́во треблаже́нное. 

Конда́къ 12.

Благода́ть да́ти восхотѣ́въ Христо́съ человѣ́комъ, ру́цѣ на Крестѣ́ распростира́етъ, созыва́етъ же язы́ки вся́, и да́руетъ Ца́рство всѣ́мъ небе́сное, пою́щимъ пѣ́снь досто́йно и вѣ́рно зову́щимъ: Аллилу́ія. 

Икосъ 12.

Пою́ще твою́ пѣ́снь, хва́лимъ тя́ усе́рдно, я́ко одушевле́нное Дре́во Госпо́дне: на тебѣ́ бо пригво́ждся пло́тію, Влады́чествуяй го́рними си́лами, освяти́, просла́ви и научи́ пѣ́ти тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, Кре́сте, мы́сленный мечу́; ра́дуйся, святы́хъ свято́е зрѣ́ніе.

Ра́дуйся, проро́ковъ и пра́ведныхъ предвѣща́ніе; ра́дуйся, всесвѣ́тлая Христо́ва побѣ́до.

Ра́дуйся, держа́во и огражде́ніе царе́й благочести́выхъ; ра́дуйся, украше́ніе и вѣ́нче іере́евъ благоговѣ́йныхъ.

Ра́дуйся, и́стины пресвѣ́тлое удобре́ніе; ра́дуйся, спасе́нія благополу́чнѣйшее утвержде́ніе.

Ра́дуйся, свѣ́тлое всѣ́хъ весе́ліе; ра́дуйся, сыно́въ ага́рянскихъ прогна́ніе.

Ра́дуйся, нетлѣ́ннаго Свѣ́та свѣ́щниче; ра́дуйся, души́ моея́ ра́дованіе.

Ра́дуйся, Дре́во треблаже́нное. 

Конда́къ 13.

О, всепѣ́тое Дре́во, носи́вшее всѣ́хъ святы́хъ святѣ́йшее Сло́во! Пріе́мши на́ша поклоне́нія, отъ вся́каго изба́ви злоключе́нія всѣ́хъ, и вѣ́чныя изми́ му́ки, тебѣ́ вопію́щихъ: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангели отъ небе́съ... И конда́къ 1-й: О, треблаже́нный Кре́сте...]

Моли́тва ко Го́споду на́шему Іису́су Христу́.

Го́споди Іису́се Христе́, Сы́не Бо́га Жива́го, Тво́рче не́ба и земли́, Спаси́телю мíра, се́ а́зъ недосто́йный и па́че всѣ́хъ грѣ́шнѣйшій, смире́нно колѣ́нѣ се́рдца моего́ предъ сла́вою вели́чества Твоего́ приклоня́я, воспѣва́ю и велича́ю безмѣ́рное страда́ніе Твое́, и благодаре́ніе Тебѣ́, Царю́ всѣ́хъ и Бо́гу, приношу́, я́ко благоизво́лилъ еси́ сни́ти съ небе́снаго престо́ла Твоего́ и воплоти́тися отъ Пречи́стыя Дѣ́вы Марíи, спасе́нія ра́ди человѣ́ческаго: безпло́тенъ сы́й, плотско́е естество́ Божеству́ совокупля́я; бога́тъ сы́й, во́лею обнища́въ, да человѣ́ка въ Ца́рствіи Твое́мъ обогати́ши; труды́ и вся́кія человѣ́ческія бѣды́, я́ко человѣ́къ, поне́слъ еси́, да всѣ́мъ во вся́кихъ печа́лѣхъ и ну́ждахъ посо́бствуеши; четы́редесятъ дне́й пости́выйся, всѣ́мъ къ воздержа́нію пу́ть показа́лъ еси́; отъ лука́выхъ искуше́нъ бы́въ, всѣ́хъ отъ искуше́ній вся́кихъ избавля́еши. Вѣ́мъ, всели́льне Влады́ко, я́ко сія́ Тебѣ́ непотре́бна бы́ша, но человѣ́ческаго ра́ди спасе́нія, вся́ претерпѣ́лъ еси́. Пре́данъ бы́лъ еси́ за три́десятъ сре́бреникъ, да человѣ́ка иску́пиши отъ лю́тыя рабо́ты вра́жія. Отъ неми́лостивыхъ іуде́й, [я́ко] незло́бивый Агнецъ похи́щенъ бы́лъ еси́, ро́дъ человѣ́ческій отъ поглоще́нія во́лка мы́сленнаго исторга́яй. На суди́щи предста́лъ еси́, всѣ́хъ отъ осужде́нія огня́ вѣ́чнаго отводя́й. Свя́занъ, пору́ганъ, оплева́нъ, отъ ло́жныхъ свидѣ́телей оклевета́нъ, и на поно́сную сме́рть осужде́нъ, человѣ́ка отъ вся́кія напа́сти, муче́нія и отъ вѣ́чныя сме́рти свобожда́яй. Пила́ту, нико́его зла́ содѣ́явый, пре́данъ бы́лъ еси́, и ко Ироду по́сланъ, и па́ки пору́ганъ, человѣ́ка отъ зла́го обстоя́нія и отъ поруга́ній вра́жіихъ избавля́яй. Что́ у́бо возда́мъ Тебѣ́, Влады́ко Человѣколю́бче, о всѣ́хъ, я́же претерпѣ́лъ еси́, мене́ ра́ди грѣ́шнаго? Не вѣ́мъ. Душа́ бо и тѣ́ло, и вся́ блага́я, отъ Тебе́ су́ть, и вся́ моя́ Твоя́ су́ть, и а́зъ Тво́й е́смь. То́чію на безчи́сленное Твое́ милосе́рдіе, благоутро́бне Го́споди, надѣ́яся, пою́ Твое́ неизрече́нное долготерпѣ́ніе, велича́ю неисповѣди́мое смотре́ніе Твое́, сла́влю Твою́ безмѣ́рную ми́лость, е́юже приклони́лся еси́, мене́ ра́ди осужде́ннаго, да опра́вданъ бу́ду. Къ столпу́, Спа́се, привя́занъ и безъ ми́лости біе́нъ, ми́лостивъ сы́й, разрѣши́ мя, молю́ся, отъ грѣхо́въ мои́хъ! Те́рніемъ вѣнча́нъ, души́ моея́ грѣхо́вное те́рніе искорени́; тро́стію біе́нъ по главѣ́, сокруши́ главу́ змíя, уязвля́ющаго мя́ жа́ломъ грѣха́! Въ багря́ну ри́зу оболче́нъ бы́лъ еси́, и мучи́телемъ пре́данъ, просвѣти́ ми, Царю́ Пресвяты́й, одѣя́ніе душе́вное, да вни́ду въ черто́гъ Тво́й всекра́сный. Съ разбо́йниками вмѣне́ный, и Кре́стъ на ра́му Свою́ понесы́й, разбо́йника врага́, и́щущаго ду́шу мою́ уби́ти, Твои́мъ Кресто́мъ прожени́. Вѣ́мъ Тя́, Іису́се долготерпѣли́ве, лю́те уя́звленнаго: отъ верху́ главы́ Твоея́ святы́я, да́же до стопы́ ножны́я, не бѣ́ въ Тебѣ́ мѣ́ста цѣ́ла! Что́ же возглаго́лю о неизрече́нномъ человѣколю́біи Твое́мъ, Христе́ Спаси́телю? То́чію въ сокруше́ніи се́рдца моего́, покланя́яся Твои́мъ пречи́стымъ Страсте́мъ, и вселюбе́зно я́ лобыза́я, вопію́: поми́луй мя́ грѣ́шнаго! На Крестѣ́ пригвозди́тися изво́ливый, пригвозди́ за́повѣдемъ Твои́мъ се́рдце мое́. Воздви́женъ съ Кресто́мъ на горѣ́ Голго́ѳѣ, воздви́гни мы́сли моя́ къ небеси́, да всегда́ го́рняя му́дрствую. Же́лчію съ о́цтомъ напое́нъ, огорче́нное мое́ грѣхо́мъ се́рдце, услади́ любо́вію Твое́ю, и жа́ждуща мя́ напо́й пото́комъ сла́дости Твоея́. Ру́цѣ Твои́ пречи́стѣи распростры́й на прія́тіе всѣ́хъ, пріими́ мя грѣ́шнаго. Но́зѣ пригвожде́нны имѣ́вый, хотя́ всегда́ съ грѣ́шники бы́ти, бу́ди со мно́ю грѣ́шнымъ, возбраня́яй нога́мъ мои́мъ отъ вся́каго пути́ лука́ваго. Се́рдце отве́рзтое имѣ́вый, яви́ благода́ть Твою́ мнѣ́ грѣ́шному. Главу́ пречи́стую на Крестѣ́ преклони́вый, услы́ши недосто́йныя моли́твы моя́. О, пречу́дная и неизмѣ́римая глубино́ милосе́рдія, Христе́ Бо́же! За враги́, распина́тели Твоя́, Бо́гу Отцу́ моли́выйся, да́ждь и мнѣ́ грѣ́шному сію́ благода́ть, е́же люби́ти враги́ моя́, и моли́тися за ни́хъ. Разбо́йнику ка́ющемуся ра́й отве́рзлъ еси́, воззри́, Свѣ́те мо́й, на мене́ грѣ́шнаго, пода́ждь покая́ніе, и отве́рзи мнѣ́ две́ри ми́лости Твоея́, и помяни́ мя недосто́йнаго во Ца́рствіи Твое́мъ. Наконе́цъ, въ ру́цѣ ду́хъ Тво́й пресвяты́й преда́вый Бо́гу Отцу́, пріими́, Созда́телю, ду́хъ мо́й, въ вре́мя кончи́ны моея́. Съ креста́ сня́тъ и въ гро́бѣ, я́ко ме́ртвъ, положе́нъ бы́лъ еси́, Спа́се, живы́й въ свѣ́тѣ непристу́пнѣмъ, возьми́ отъ мене́ тя́жкое бре́мя грѣхо́вное и не возгнуша́йся, Человѣколю́бче, всели́тися въ гро́бъ се́рдца моего́ недосто́йнаго, на умервщле́ніе плотска́го моего́ мудрова́нія. Яко да не ктому́ себѣ́, бре́нное созда́ніе Твое́, но Тебѣ́, Го́сподеви и Бо́гу моему́ живы́й, Твои́мъ же, о Всеми́лостиве, благоутро́біемъ, сподо́блюся ви́дѣти Тебе́, Созда́теля и Спаси́теля моего́, за прія́тіе сме́рти кре́стныя, сла́вою и че́стію вѣнча́ннаго, въ свѣ́тѣ непрекоснове́нныя Твоея́ сла́вы, идѣ́же со безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ, и съ Пресвяты́мъ, благи́мъ, животворя́щимъ и единосу́щнымъ Твои́мъ Ду́хомъ ца́рствуеши пре́жде вѣ́къ, и ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь. 

Примѣчаніе: 
[1] Къ помѣщенному нѣмецкому переводу съ греческаго икосовъ Честному Кресту, мы можемъ присоединить здѣсь и соотвѣтствующій славянскій текстъ ихъ благодаря любезности г. библіотекаря С.-Петербургской духовной Академіи А. С. Родосскаго, принявшаго на себя трудъ доставить намъ списокъ сего акаѳиста Кресту съ довольно рѣдкаго Почаевскаго изданія 1809 года, находящагося въ библіотекѣ извѣстнаго церковнаго археолога и писателя отца протоіерея К. Т. Никольскаго. То обстоятельство, что икосы св. Кресту помѣщаются во всѣхъ современныхъ греческихъ часословахъ, свидѣтельствуетъ о довольно широкой распространенности сего чина, что и побудило насъ присовокупить къ нѣмецкому переводу и древній славянскій текстъ онаго. Въ послѣднемъ мы не находимъ лишь тѣхъ ирмосовъ и тропарей, кои помѣщены въ греч. текстѣ послѣ 7, 10 и 13-го кондаковъ. Но за то славянскій текстъ заканчивается молитвою, не встрѣчаемою икосовъ въ греческомъ оригиналѣ на семъ мѣстѣ. (Прим. — прот. А.Мальцева.) 

Источникъ: Канонникъ Православной Каѳолической Восточной Церкви. Нѣмецкій переводъ съ параллельнымъ славянскимъ текстомъ, провѣреннымъ по греческимъ оригиналамъ, протоіерея Алексія Мальцева, Наcтоятеля церкви при   И м п е р а т о р с к о м ъ   Россійскомъ Посольствѣ въ Берлинѣ. — Берлинъ: «Карлъ Сигизмундъ», 1895. — С. 781-799.