Пропустить навигацию.
Главная

Ака́ѳистъ ко Пресвятѣ́й Госпожѣ́ Влады́чицѣ Дѣ́вѣ Богоро́дицѣ ико́ны Ея́, имену́емыя «Ти́хвинскія»

О Тихвинской иконѣ Божіей Матери.

Тихвинская икона Божией МатериПо преданію пребывала ранѣе въ Царьградѣ, куда принесена изъ Іерусалима въ V в. императрицей Евдокіей. Для иконы былъ выстроенъ Влахернскій храмъ. По преданію икона писана св. евангелистомъ Лукой. Незадолго до явленія иконы въ Россіи исчезла икона, находившаяся во Влахернѣ. 26 іюня 1383 г. рыбаки на Ладожскомъ оз. увидѣли шествующую надъ водой икону Богоматери съ Младенцемъ на лѣвой рукѣ. Затѣмъ икона видна была на воздухѣ другими и опустилась въ мѣстности Смольново на р. Очнѣ. Жители благоговѣйно приложились къ святынѣ и соорудили часовню. Икона посѣтила своимъ благодатнымъ явленіемъ еще нѣсколько мѣстъ. Создавались тамъ часовни и церкви. Окончательно икона осталась въ г. Тихвинѣ, Новгородской губерніи. Сооруженъ былъ для нея Успенскій храмъ. Въ 1560 по повелѣнію царя Іоанна IV воздвигнутъ былъ монастырь. Икона спасла въ 1613 г. обитель отъ захвата ее шведами. Этотъ образъ Богоматери былъ прославленъ различными чудесами: исцѣленіями бѣсноватыхъ, прозрѣніемъ слѣпыхъ, особенно прибѣгаютъ къ ней при болѣзняхъ дѣтей. Явленіе Тихвинской иконы празднуется 26 іюня / 9 іюля.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ ко Пресвятѣ́й Госпожѣ́ Влады́чицѣ Дѣ́вѣ Богоро́дицѣ пресла́внаго ра́ди явле́нія чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Ти́хвинскія».

Конда́къ 1.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице. 

Икосъ 1.

Ангеловъ ли́цы ликовству́юще слу́жатъ Тебѣ́, Влады́чице, и почита́юще Тя́, на руку́ Твое́ю носи́вшую Творца́ ви́димыя и неви́димыя тва́ри, ико́ну Твою́ съ мѣ́ста на мѣ́сто прено́сятъ. Мы́ же, земноро́дніи, дивя́щеся чу́дному явле́нію ико́ны Твоея́, а́нгелы носи́мыя, вопіе́мъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, всѣ́хъ небе́сныхъ си́лъ Вы́сшая; ра́дуйся, вся́ а́нгельскія чи́ны Превосходя́щая.

Ра́дуйся, Честнѣ́йшая херуви́мъ; ра́дуйся, Сла́внейшая безъ сравне́нія серафи́мъ.

Ра́дуйся, ра́дованіе а́нгеловъ; ра́дуйся, похвале́ніе лико́въ небе́сныхъ.

Ра́дуйся, отъ а́нгеловъ воспѣва́емая; ра́дуйся, отъ серафи́мовъ прославля́емая.

Ра́дуйся, отъ арха́нгелъ покланя́емая; ра́дуйся, отъ во́инствъ небе́сныхъ почита́емая.

Ра́дуйся, въ ико́нѣ Твое́й отъ а́нгелъ чти́мая; ра́дуйся, въ ви́димѣмъ о́бразѣ Твое́мъ отъ неви́димыхъ си́лъ носи́мая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице. 

Конда́къ 2.

Ви́дяще ры́баріе надъ пучи́ною во́дъ носи́мую неви́димою си́лою и свѣ́томъ подо́бно со́лнцу сія́ющую Твою́, Богома́ти, ико́ну съ Предвѣ́чнымъ Младе́нцемъ, ры́барей призва́вшимъ на уловле́ніе мíра въ сѣ́ти спасе́нія, возопи́ша: Аллилу́ія. 

Икосъ 2.

Ра́зумъ недоразумѣ́нный ди́внаго явле́нія ико́ны Твоея́ разумѣ́ти лю́діе и́щуще, увѣ́дѣша, я́ко чти́мая въ Царегра́дѣ пречестна́я ико́на въ наслѣ́діе Россíйскому ро́ду дарова́ся. Тѣ́мже мы́, благодаря́ще за ми́лость Твою́ къ ро́ду на́шему, вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, Ма́ти и́стинныя жи́зни; ра́дуйся, послуша́ніемъ Твои́мъ преслуша́ніе Евы исцѣли́вшая.

Ра́дуйся, затворе́нный Еде́мъ отве́рзшая; ра́дуйся, мíру яви́вшая Сокруши́теля главы́ змíевой.

Ра́дуйся, ковче́же, Умири́теля мíра носи́вшій; ра́дуйся, мíръ спа́сшая отъ потопле́нія грѣхо́внаго.

Ра́дуйся, лѣ́ствице, е́юже сни́де Бо́гъ; ра́дуйся, земны́хъ возводя́щая на не́бо.

Ра́дуйся, мо́ре, фарао́на мы́сленнаго потопи́вшее; ра́дуйся, купино́, не опали́вшаяся все́льшимся въ Тя́ огне́мъ Божества́.

Ра́дуйся, скрижа́ле богопи́санная; ра́дуйся, ка́меню, во́ду жи́зни источи́вшій жа́ждущимъ.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице. 

Конда́къ 3.

Си́ла Вы́шняго осѣня́ше страну́ Ти́хвинскую, егда́ ико́на Пречи́стыя Богома́тере, многоча́стнѣ явля́ющися и вре́меннымъ пребыва́ніемъ освяща́ющи зе́млю, къ воздвиза́нію хра́мовъ святы́хъ возбужда́ше, да сла́вится и́мя Влады́чицы во сла́ву Тріѵпоста́снаго Бо́га, Ему́же вопіе́мъ: Аллилу́ія. 

Икосъ 3.

Иму́щи благоутро́бное изволе́ніе, да лю́діе страны́ Ти́хвинскія вожделѣ́ютъ пребыва́нія Твоего́ съ ни́ми, да па́мятуютъ вы́ну покро́въ Тво́й, ико́ну Твою́ явля́ла еси́ многоча́стнѣ, до́ндеже указа́ла еси́ богоизбра́нное мѣ́сто вселе́нія ея́. Тѣ́мже чудя́щеся вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, ски́ніе, въ не́йже всели́ся Божество́ тѣле́снѣ; ра́дуйся, свята́я святы́хъ, въ ню́же еди́ною вни́де вѣ́чный Архіере́й.

Ра́дуйся, киво́те, позлаще́нный Ду́хомъ, Законода́теля носи́вшій; ра́дуйся, свѣти́льниче, огне́мъ Боже́ственнымъ возже́нный.

Ра́дуйся, ста́мно, носи́вшая ма́нну жи́зни — Христа́; ра́дуйся, трапе́зо, хлѣ́бъ живо́тный вмѣсти́вшая.

Ра́дуйся, кади́льнице, у́гль Божества́ иму́щая, мíръ ве́сь облагоуха́вшая; ра́дуйся, же́зле, цвѣ́тъ прозя́бшій — Христа́.

Ра́дуйся, сто́лпе, къ вѣ́чному наслѣ́дію руководя́й; ра́дуйся, о́блаче, отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ покрыва́яй.

Ра́дуйся, земле́ обѣтова́нія; ра́дуйся, руно́, на не́же Христо́съ, я́ко до́ждь, сни́де съ небесе́.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице. 

Конда́къ 4.

Бу́рю смуще́нія и ско́рби утоли́ти тща́щеся, благовѣ́рніи лю́діе взыва́ша ко Го́споду: яви́ на́мъ Боже́ственный да́ръ, его́же человѣколю́бно странѣ́ Россíйстѣй посла́лъ еси́, не скры́й сокро́вища, и́мже душе́вную нищету́ на́шу обогати́ти надѣ́яхомся, претвори́ печа́ль на́шу въ ра́дость, отри́ сле́зы и рыда́нія. И улучи́вше жела́емое, возопи́ша: Аллилу́ія. 

Икосъ 4.

Слы́шавъ па́стырь па́ствы своея́ ра́достное обрѣ́теніе и Ма́терь Пастыренача́льника, упа́сшуюся въ страна́хъ Ти́хвинскихъ, устроя́етъ хра́мъ въ че́сть новоявле́нныя ико́ны Ея́ и пресви́теры учрежда́етъ, да вы́ну прославля́я Богома́терь, вопію́тъ Ей:

Ра́дуйся, Дщи́, приклони́вшая у́хо ко гла́су Отца́ Небе́снаго; ра́дуйся, я́ко прама́тернее сѣ́тованіе разруши́ся Рождество́мъ Твои́мъ.

Ра́дуйся, Невѣ́сто, Ея́же добро́ты вожделѣ́ Ца́рь Небе́сный; ра́дуйся, Цари́це, одесну́ю Царя́ предста́вшая.

Ра́дуйся, ря́сны златы́ми украше́нная и всю́ сла́ву вну́трь иму́щая; ра́дуйся, вводя́щая мно́гихъ въ черто́гъ Ца́рства небе́снаго.

Ра́дуйся, я́блоко, его́же благово́ніе обоня́етъ ве́сь мíръ; ра́дуйся, кри́не чистоты́, блиста́ніемъ свѣтя́щійся.

Ра́дуйся, мѵ́ро благово́нное, всему́ мíру излія́нное; ра́дуйся, ца́рскую порфи́ру, пло́ть Творца́ всѣ́хъ, изъ дѣ́вственныхъ крове́й Твои́хъ истка́вшая.

Ра́дуйся, живы́й запечатлѣ́нный исто́чниче, источи́вшій во́ду жи́зни; ра́дуйся, мы́сленный виногра́де, гро́здъ Боже́ственный возрасти́вшій.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице. 

Конда́къ 5.

Боготе́чная звѣзда́ яви́ся ико́на Твоя́, Богома́ти, всю́ страну́ Ти́хвинскую обтека́ющи и су́щихъ во тмѣ́ невѣ́жествія свѣ́томъ боговѣ́дѣнія озаря́ющи, скорбя́щихъ ра́достію осіява́ющи, заблужда́ющихъ же на пу́ть дѣ́ланія за́повѣдій Сы́на Твоего́ и Бо́га наставля́ющи, Ему́же благода́рственнѣ вопіе́мъ: Аллилу́ія. 

Икосъ 5.

Ви́дѣвъ Гео́ргій на кла́дѣ дре́ва сѣдя́щу Жену́, же́злъ червле́нный въ рука́хъ иму́щу и свѣ́томъ неизрѣче́ннымъ сія́ющу, Ейже предстоя́ бесѣ́доваше ди́вный святи́тель, позна́ чрезъ благоуха́ніе благода́ти Тя́, Богоро́дицу, чу́вственный зра́къ пріи́мшую, и святи́теля Никола́я, предстоя́ща Тебѣ́, и возопи́ со тре́петомъ:

Ра́дуйся, до́ме, его́же созда́ Себѣ́ для вселе́нія Прему́дрость Бо́жія; ра́дуйся, Дѣ́во, Емману́ила роди́вшая.

Ра́дуйся, же́зле Іессе́овъ, отъ него́же прозябе́ цвѣ́тъ — Христо́съ Бо́гъ; ра́дуйся, неневѣ́стная Невѣ́сто, осѣне́ніемъ Ду́ха заче́ншая Сы́на.

Ра́дуйся, сви́тче, въ не́мже пе́рстомъ Отчимъ написа́ся Сло́во; ра́дуйся, кни́го дѣ́вства запечатлѣ́нная, Іо́сифу на хране́ніе вруче́нная.

Ра́дуйся, клеще́ та́инственная, у́гль Божества́ во чре́вѣ пріе́мшая; ра́дуйся, престо́ле превознесе́нный, на не́мже пло́тію возсѣ́де Христо́съ.

Ра́дуйся, о́блаче ле́гкій, на не́мже пріи́де Госпо́дь сла́вы; ра́дуйся, врата́ затворе́нная, и́миже еди́нъ Христо́съ про́йде.

Ра́дуйся, горо́ несѣко́мая, отъ нея́же краеуго́льный Ка́мень отсѣче́ся — Христо́съ; ра́дуйся, огнеро́сная пе́ще, неопа́льно пріи́мшая о́гнь Божества́.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице. 

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ бы́въ ви́димаго Твоего́ пребыва́нія въ странѣ́ Ти́хвинстѣй и ди́внаго промышле́нія о не́й, благочести́вый Гео́ргій явле́ніе Твое́ и во́лю Твою́ лю́демъ возвѣсти́, е́йже неповину́ющіися чудесы́ вразумля́ются сла́вити Тя́, Влады́чице, и пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 6.

Возсія́ти свѣ́ту богопозна́нія явле́ніемъ ико́ны Твоея́ изво́лившая, и свѣ́тъ и́ноческія жи́зни возжещи́ благоволи́ла еси́, Богома́ти, на мѣ́стѣ явле́нія Твоея́ ико́ны, да и́ноковъ ли́цы вопію́тъ Ти́ непреста́нно:

Ра́дуйся, непло́днаго ко́рене благопло́дное прозябе́ніе; ра́дуйся, отъ младе́нчества Бо́гу посвяще́нная.

Ра́дуйся, во святѣ́мъ хра́мѣ воспита́вшаяся; ра́дуйся, Бо́гу уневѣ́стившаяся.

Ра́дуйся, всѣ́ми добродѣ́тельми преукраше́нная; ра́дуйся, свѣтоно́сная пала́то, Влады́цѣ угото́ванная.

Ра́дуйся, благода́тію Бо́жіею предочи́щенная; ра́дуйся, отъ нача́ла вѣко́въ во глави́зну на́шего спасе́нія предызбра́нная.

Ра́дуйся, Невѣ́сто Архите́ктона небе́снаго, земно́му те́ктону на хране́ніе вруче́нная; ра́дуйся, ма́лый Назаре́тъ Свои́мъ пребыва́ніемъ возвели́чившая.

Ра́дуйся, го́рнихъ си́лъ похвало́; ра́дуйся, всѣ́хъ земноро́дныхъ сла́ва.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице. 

Конда́къ 7.

Хотя́щимъ преподо́бнымъ Марти́рію и Кири́ллу во уедине́ніи подвиза́тися, и труды́ и по́двиги и́ноческими Бо́гу угожда́ти, пу́ть въ мѣ́сто вожделѣва́емаго по́двига въ столпѣ́ о́гненнѣмъ и гла́сѣ указа́ла еси́. Они́ же, позна́вше Тя́, я́ко Одиги́трію благу́ю, спутьше́ствующую и́мъ, возопи́ша Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 7.

Но́вый исто́чникъ чуде́съ въ странѣ́ сѣ́вернѣй яви́ся ико́на Твоя́ Ти́хвинская, Пресвята́я Влады́чице, незави́стно точа́щій исцѣле́нія всѣ́мъ притека́ющимъ съ вѣ́рою: слѣпíи бо прозира́ютъ, нѣмíи благоглаго́ливи быва́ютъ, глусíи слы́шатъ, разсла́бленіи возстаю́тъ, разли́чными неду́ги одержи́міи здра́ви быва́ютъ, бѣснова́тіи отъ у́зъ де́монскихъ свобожда́ются. Тѣ́мже, сла́вяще Тя́, вопіе́мъ:

Ра́дуйся, я́ко на Тебѣ́ почи́ благоволе́ніе Отчее; ра́дуйся, Ду́хомъ Святы́мъ осѣне́нная.

Ра́дуйся, я́ко въ Тебѣ́ воплоти́ся Сы́нъ Бо́жій, Спа́съ мíру; ра́дуйся, совѣ́та неизрече́ннаго Таи́ннице.

Ра́дуйся, отъ а́нгела благовѣ́стіе пріи́мшая; ра́дуйся, а́нгельскимъ, — е́же ра́дуйся, — ве́сь мíръ обра́довавшая.

Ра́дуйся, я́ко Госпо́дь съ Тобо́ю; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вси́ земноро́дніи Бо́гу прибли́жишася.

Ра́дуйся, Благослове́нная въ жена́хъ; ра́дуйся, всѣ́мъ жена́мъ благослове́ніе дарова́вшая.

Ра́дуйся, Ма́ти, до рождества́ и по рождествѣ́ пребы́вшая Дѣ́вою; ра́дуйся, нача́токъ че́сти и сла́вы дѣ́вства.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице. 

Конда́къ 8.

Стра́нно чу́до явле́нія о́браза Твоего́, Влады́чице, и несказа́нно, удивля́етъ премíрная и ужаса́етъ земна́я, вку́пѣ же и просвѣща́етъ благода́тію ро́ждшагося отъ Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего. Стра́нно и заступле́ніе оби́тели отъ враго́въ, хвали́вшихся разори́ти достоя́ніе Твое́. Сего́ ра́ди вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 8.

Вся́ еси́ въ вы́шнихъ, Влады́чице, но и ни́жнихъ не оставля́еши, защища́ющи, а́ки стѣно́ю и забра́ломъ, честно́ю ико́ною Твое́ю оби́тель Твою́. Рекла́ бо еси́, егда́ бы́сть наше́ствіе вра́жіе: «да во́змутъ лю́діе ико́ну Мою́ и обы́дутъ по стѣна́мъ о́крестъ, и у́зрятъ ми́лость Бо́жію». Тѣ́мже, изба́вленіи Тобо́ю отъ вра́гъ, возопи́ша Тебѣ́:

Ра́дуйся, Ма́ти Творца́ и Го́спода Своего́; ра́дуйся, Ея́же ра́ди младе́нецъ Іоа́ннъ взыгра́ся во чре́вѣ Елисаве́ты.

Ра́дуйся, смире́ніемъ возвы́шенная; ра́дуйся, отъ всѣ́хъ родо́въ ублажа́емая.

Ра́дуйся, небе́снымъ ра́дованіе и земны́мъ ми́ръ Рожде́ніемъ Твои́мъ дарова́вшая; ра́дуйся, отъ а́нгеловъ славосло́віе, отъ па́стырей вели́чаніе, отъ волхво́въ поклоне́ніе о Рожде́ніи Твое́мъ пріи́мшая.

Ра́дуйся, млеко́мъ пита́вшая го́рняя и до́льняя благода́тію Свое́ю Пита́ющаго; ра́дуйся, пелена́ми пови́вшая Одѣва́ющагося свѣ́томъ, я́ко ри́зою.

Ра́дуйся, носи́вшая на руку́ Твое́ю Нося́щаго ве́сь мíръ дла́нію; ра́дуйся, во хра́мъ прине́сшая Свяще́ніе хра́ма.

Ра́дуйся, Симео́номъ благослове́нная; ра́дуйся, Анною проро́чицею возвели́ченная.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице. 

Конда́къ 9.

Вся́каго естества́ а́нгельскаго чистѣ́йши су́щи, Влады́чице, оби́тель, ра́ди прише́ствія Твоея́ ико́ны созда́нную, отъ нечистоты́ грѣхо́вныя бли́зъ поги́бели бы́вшую, но покая́ніемъ очи́стившуюся, я́ко о́бщая Моле́бница о ро́дѣ христіа́нстѣмъ, изба́вила еси́ отъ враго́въ, по подо́бію нечи́стыхъ живо́тныхъ подкопа́ти ю́ труди́вшихся. Тѣ́мже вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 9.

Вѣтíя многовѣща́нныя недоумѣ́ютъ воспѣ́ти по достоя́нію мно́жество чуде́съ Твои́хъ, Влады́чице, и та́йны Твоего́ строе́нія спасе́нія человѣ́ковъ: о́во бо бла́гостію, о́во же посѣще́ніемъ наказа́ній руководи́ши людíй на пу́ть спасе́нія. Зане́ необори́му оби́тель сохрани́вши отъ враго́въ ви́димыхъ, о́гненнымъ очище́ніемъ благоволи́ла еси́ очи́стити отъ уязвле́ній врага́ неви́димаго, вразумля́я, я́ко чистота́, воздержа́ніе и моли́твы серде́чныя уго́днѣе Тебѣ́ па́че хвалы́ еди́ныхъ то́чію у́стъ. Тѣ́мже вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, Еги́петъ освяти́вшая прише́ствіемъ Твои́мъ; ра́дуйся, Галиле́йскую страну́ просла́вившая пребыва́ніемъ Твои́мъ.

Ра́дуйся, по всему́ Іерусали́му иска́вшая Отроча́ Твое́, Его́же возлюби́ душа́ Твоя́; ра́дуйся, въ дому́ Отца́ Его́ обрѣ́тшая Его́.

Ра́дуйся, вся́ глаго́лы о Сы́нѣ Твое́мъ слага́вшая въ се́рдцы Свое́мъ; ра́дуйся, въ Сы́нѣ Твое́мъ пре́жде всѣ́хъ позна́вшая Бо́га.

Ра́дуйся, Сы́ну Твоему́ послужи́вшая въ земнѣ́мъ житíи Его́; ра́дуйся, страда́ніемъ Его́ спострада́вшая.

Ра́дуйся, при крестѣ́ Сы́на Твоего́ усыновле́ніе Іоа́нна апо́стола и всѣ́хъ вѣ́рующихъ пріе́мшая; ра́дуйся, матери́нски возлюби́вшая иску́пленныхъ кро́вію Его́.

Ра́дуйся, пе́рвѣе всѣ́хъ уразумѣ́вшая та́йну Воскресе́нія Сы́на Твоего́; ра́дуйся, премно́гія ра́дости наслади́вшаяся въ вознесе́ніи Сы́на Твоего́ на небеса́.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице. 

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́щи мно́гія лю́ди отъ обдержа́щихъ и́хъ скорбе́й и болѣ́зней, и вѣ́ру и́хъ утверди́ти во всеси́льное заступле́ніе Твое́, Влады́чице, во мно́гихъ градѣ́хъ, оби́телехъ, ве́сехъ правосла́вныя страны́ си́лу чудотворе́нія дарова́ла еси́ изображе́ніемъ честны́я ико́ны Твоея́, да ви́дяще явля́емую Тобо́ю ми́лость, вопію́тъ со умиле́ніемъ Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 10.

Стѣна́ и щи́тъ была́ еси́, Влады́чице, правосла́вному во́инству, подъ зна́меніемъ Твоея́ ико́ны проти́ву два́десяти язы́къ во́инствовавшему, сохраня́я его́ отъ стрѣ́лъ вра́жіихъ. Тѣ́мже бу́ди стѣна́ и покро́въ отъ всѣ́хъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ и на́мъ, ко пречестнѣ́й ико́нѣ Твое́й съ вѣ́рою и любо́вію припа́дающимъ и вопію́щимъ Тебѣ́:

Ра́дуйся, утѣше́ніе вѣ́рнымъ по вознесе́ніи Сы́на Твоего́; ра́дуйся, Учи́тельнице и Споспѣ́шнице апо́столомъ.

Ра́дуйся, извѣще́ніемъ Твоего́ къ Бо́гу отше́ствія обра́дованная; ра́дуйся, ли́къ учени́ческій о́блакомъ къ погребе́нію Ти́ совоку́пльшая.

Ра́дуйся, отъ земли́ дла́ньми Сы́на Твоего́ воспріе́млемая; ра́дуйся, отъ всѣ́хъ а́нгельскихъ чинонача́лій провожда́емая.

Ра́дуйся, земно́е не́бо, къ го́рнему селе́нію возвы́шенное; ра́дуйся, престо́ле Госпо́день, отъ земли́ вознесе́нный въ Ца́рствіе небе́сное.

Ра́дуйся, возду́хъ освяти́вшая восхожде́ніемъ Твои́мъ; ра́дуйся, чрезъ Ѳому́ увѣ́рившая Твое́ на не́бо съ пло́тію преселе́ніе.

Ра́дуйся, учени́ческому ли́ку обѣща́ніе храни́ти его́ испо́лньшая; ра́дуйся, присѣще́ніемъ Твои́мъ отъ Сы́на Твоего́ и Бо́га ми́ръ тому́ пода́вшая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице. 

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе вся́кое побѣжда́ется, спростре́тися тща́щееся ко мно́жеству чуде́съ, при́сно быва́емыхъ отъ святы́я Твоея́ и чудотво́рныя ико́ны. Якоже бо ско́рая Помо́щница, неду́ги исцѣля́еши, отъ бѣ́дъ избавля́еши, отъ муче́нія де́моновъ свобожда́еши на вся́комъ мѣ́стѣ съ вѣ́рою Тя́ призыва́ющихъ и вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 11.

Свѣтопріе́мную свѣщу́ зри́мъ святу́ю ико́ну Твою́, Богома́ти, во страна́хъ Ти́хвинскихъ благода́тію Твое́ю возже́нную, всю́ страну́ просвѣща́ющую и мно́гихъ ко свѣ́ту привлека́ющую на спасе́ніе ду́шъ. Тѣ́мже вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, сохрани́ти и спаса́ти всѣ́хъ призыва́ющихъ Тя́ обѣща́вшая; ра́дуйся, прославля́ющихъ Тя́ прославля́ющая.

Ра́дуйся, къ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу моли́твы вѣ́рныхъ принося́щая; ра́дуйся, и Сама́ непреста́нно у престо́ла Сы́на Твоего́ и Бо́га моля́щаяся о всѣ́хъ.

Ра́дуйся, благода́ть Твою́ ико́намъ Твои́мъ честны́мъ дарова́вшая; ра́дуйся, всю́ вселе́нную луча́ми Твоея́ благода́ти озари́вшая.

Ра́дуйся, Честнѣ́йшая херуви́мъ и Сла́внѣйшая серафи́мъ; ра́дуйся, всея́ тва́ри Вы́сшая.

Ра́дуйся, Цари́це не́ба и земли́; ра́дуйся, я́ко мно́го мо́жетъ моли́тва Твоя́ предъ Сы́номъ Твои́мъ.

Ра́дуйся, всего́ ро́да христіа́нскаго ско́рое заступле́ніе; ра́дуйся, всѣ́хъ вѣ́рныхъ тве́рдое упова́ніе.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице. 

Конда́къ 12.

Благода́ти Твоея́ но́вое зна́меніе да́ти восхотѣ́вши, Петро́ву гра́ду исто́чникъ чуде́съ отве́рзла еси́, Богома́ти, въ ико́нѣ Твое́й, да вѣ́рующіи вразумля́ются, тружда́ющіися и скорбя́щіи обрѣта́ютъ гото́вое прибѣ́жище и заступле́ніе, и прославля́юще Бо́га, дарова́вшаго такова́я, вопію́тъ Ему́: Аллилу́ія. 

Икосъ 12.

Пою́ще чудеса́ Твоя́ и ми́лости, ро́ду на́шему явле́нныя, уми́льно припа́даемъ къ пречи́стому о́бразу Твоему́, Влады́чице, и лобыза́юще, со стра́хомъ и любо́вію мо́лимъ Тя́: наста́ви на́съ на пу́ть спасе́нія, да досто́йни бу́демъ вы́ну Твоего́ ми́лостиваго заступле́нія, бу́ди при́сно Засту́пница и Хода́таица о на́съ, вопію́щихъ Ти́:

Ра́дуйся, вѣ́рныхъ утвержде́ніе и защище́ніе; ра́дуйся, невѣ́рныхъ вразумле́ніе и просвѣще́ніе.

Ра́дуйся, отча́янныхъ наде́ждо; ра́дуйся, грѣ́шныхъ спасе́ніе.

Ра́дуйся, печа́льныхъ утѣше́ніе; ра́дуйся, больны́хъ исцѣле́ніе.

Ра́дуйся, вдо́въ и сиро́тъ покро́ве; ра́дуйся, оби́димыхъ прибѣ́жище.

Ра́дуйся, царе́й укрѣпле́ніе; ра́дуйся, святи́телей удобре́ніе.

Ра́дуйся, дѣ́вствующихъ похвало́; ра́дуйся, всѣ́хъ благочести́выхъ весе́ліе.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая о на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице. 

Конда́къ 13.

О, Всепѣ́тая Ма́ти, ро́ждшая всѣ́хъ святы́хъ Святѣ́йшее Сло́во, бу́ди на́мъ покро́въ и защище́ніе въ жи́зни се́й отъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ бѣ́дъ и скорбе́й, сохрани́ отъ искуше́ній и грѣхопаде́ній, и въ бу́дущей жи́зни, на судѣ́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, бу́ди Засту́пница и Хода́таица, избавля́ющи на́съ отъ вѣ́чнаго осужде́нія, да, спасе́нніи Тобо́ю, съ ли́ки а́нгельскими вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангеловъ ли́цы... И конда́къ 1-й: Взбра́нной Воево́дѣ...]

Моли́тва ко Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ.

О, Пресвята́я Дѣ́во, Ма́ти Го́спода вы́шнихъ си́лъ, небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Пріими́ хвале́бно-благода́рственное пѣ́ніе сіе́ отъ на́съ, недосто́йныхъ ра́бъ Твои́хъ, и вознеси́ моли́твы на́ша ко престо́лу Бо́га, Сы́на Твоего́, да ми́лостивъ бу́детъ непра́вдамъ на́шимъ и проба́витъ благода́ть Свою́ чту́щимъ всечестно́е и́мя Твое́ и съ вѣ́рою и любо́вію покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Нѣ́смы бо досто́йни отъ Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́съ, Влады́чице, я́ко вся́ Тебѣ́ отъ Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди къ Тебѣ́ прибѣга́емъ, я́ко къ несомнѣ́ннѣй и ско́рой Засту́пницѣ на́шей: услы́ши на́съ, моля́щихся Тебѣ́, осѣни́ на́съ вседержа́внымъ покро́вомъ Твои́мъ и испроси́ у Бо́га, Сы́на Твоего́, па́стыремъ на́шимъ — ре́вность и бдѣ́ніе о душа́хъ, градоправи́телемъ — му́дрость и си́лу, судія́мъ — пра́вду и нелицепрія́тіе, наста́вникомъ — ра́зумъ и смиренному́дріе, супру́гамъ — любо́вь и согла́сіе, ча́дамъ — послуша́ніе, оби́димымъ — терпѣ́ніе, оби́дящимъ — стра́хъ Бо́жій, скорбя́щимъ — благоду́шіе, ра́дующимся — воздержа́ніе, всѣ́мъ же на́мъ — ду́хъ ра́зума и благоче́стія, ду́хъ милосе́рдія и кро́тости, ду́хъ чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́: разсѣ́янныя собери́, заблу́ждшія на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцѣлому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всѣ́хъ на́съ призрѣ́ніемъ ми́лостиваго Твоего́ заступле́нія, воздви́гни на́съ изъ глубины́ грѣхо́вныя и просвѣти́ серде́чныя о́чи на́ша къ зрѣ́нію спасе́нія. Ми́лостива на́мъ бу́ди здѣ́ и та́мо, въ странѣ́ земна́го прише́льствія и на стра́шномъ судѣ́ Сы́на Твоего́. Преста́вльшіяся же въ вѣ́рѣ и покая́ніи отъ житія́ сего́ отцы́ и бра́тію на́шу въ вѣ́чной жи́зни со а́нгелы и со всѣ́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, сла́ва небе́сныхъ и упова́ніе земны́хъ, Ты́ по Бо́зѣ на́ша Наде́жда и Засту́пница всѣ́хъ, притека́ющихъ къ Тебѣ́ съ вѣ́рою. Къ Тебѣ́ у́бо мо́лимся и Тебѣ́, я́ко всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́гъ дру́га и ве́сь живо́тъ на́шъ предае́мъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь. 

Тропа́рь, гла́съ 4:

Дне́сь, я́ко со́лнце пресвѣ́тлое, возсія́ на́мъ на возду́сѣ всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице, луча́ми ми́лости мíръ просвѣща́ющи, ю́же вели́кая Россíя, я́ко нѣ́кій да́ръ Боже́ственный свы́ше благоговѣ́йнѣ воспріе́мши, прославля́етъ Тя́, Богома́ти, всѣ́хъ Влады́чицу, и отъ Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего велича́етъ ра́достно. Ему́же моли́ся, о Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, да сохрани́тъ вся́ гра́ды и страны́ христіа́нскія невреди́мы отъ всѣ́хъ навѣ́тъ вра́жіихъ и спасе́тъ вѣ́рою покланя́ющихся Его́ боже́ственному и Твоему́ пречи́стому о́бразу, Дѣ́во Неискусобра́чная. 

Конда́къ, гла́съ 8:

Притеце́мъ, лю́діе, къ Дѣ́вѣй Богоро́дицѣ Цари́цѣ, благодаря́ще Христа́ Бо́га, и, къ Тоя́ чудотво́рнѣй ико́нѣ, уми́льно взира́ющи, припаде́мъ и возопіе́мъ Ей: о Влады́чице Марíе, присѣти́вши страну́ сію́ Твоего́ честна́го о́браза явле́ніемъ чуде́сно, спаса́й въ ми́рѣ и благовре́менствѣ вѣ́рнаго Импера́тора на́шего и вся́ христіа́ны, наслѣ́дники показу́ющи небе́сныя жи́зни, Тебѣ́ бо вѣ́рно зове́мъ: ра́дуйся, Дѣ́во, мíра спасе́ніе. 

Велича́ніе:

Досто́йно е́сть велича́ти Тя́, Богоро́дице, честнѣ́йшую херуви́мъ и сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ. 

Источникъ: Ака́ѳистъ ко Пресвятѣ́й Госпожѣ́ Влады́чицѣ Дѣ́вѣ Богоро́дицѣ пресла́внаго ра́ди явле́нія чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Ти́хвинскія». — Изда́ніе тре́тье. — СПб.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1893. — 58 с.