Пропустить навигацию.
Главная

О Почаевской иконѣ Божіей Матери

О Почаевской иконѣ Божіей Матери.

Почаевская икона Божией МатериГора Почаевская на Волыни была избрана Царицей Небесной, какъ мѣсто особенно благодатнаго Ея присутствія. Въ 1240 г. два благочестивыхъ инока-отшельника узрѣли на вершинѣ горы Богоматерь въ столпѣ огненномъ, стоящую на камнѣ. Явленіе это видѣли также пастухъ Іоаннъ Босой съ отроками, пасшіе подъ горой стадо. На камнѣ остался слѣдъ или оттискъ правой Стопы Владычицы, наполненный прозрачной водой, источавшей потомъ обильно исцѣленія. Въ 1599 г. митр. Неофитъ, бывшій на Волыни проѣздомъ изъ Константинополя, посѣтилъ владѣлицу имѣнія Орли (Урля) въ Кременецкомъ уѣздѣ, Анну Гойскую, и оставилъ ей въ благословеніе икону Богоматери, отъ которой вскорѣ начали совершаться чудеса. Тогда Гойская отдала икону инокамъ, подвизавшимся на Почаевской горѣ. Была сооружена церковь въ честь Успенія Богоматери, и при ней основался монастырь. Икона была отобрана наслѣдникомъ Гойской лютераниномъ Андреемъ Фирлеемъ и находилась у него 20 лѣтъ. Въ 1644 г. сдѣлалась бѣсноватой жена Фирлея, хулившая икону. Она получила исцѣленіе только тогда, когда, по требованію преп. Іова, иг. Почаевскаго, икона вернулась въ обитель. Въ 1675 г. обитель спасена чудеснымъ видѣніемъ Богоматери надъ храмомъ, заставившимъ турокъ оставить осаду. Около 1721 г. обитель перешла во владѣніе уніатовъ. Въ 1831 г. монастырь перешелъ къ православнымъ и сталъ Лаврой. Икона до сихъ поръ источаетъ множество чудесъ. Дни празднованія – 23 іюля (спасеніе отъ агарянъ), 8 сентября (въ день Рождества Богородицы) и въ пятокъ Свѣтлой седмицы (поклоненіе слѣду стопы Ея).

Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, предъ Ея́ чудотво́рною ико́ною Поча́евскою.

Конда́къ 1.

Взбра́нной Воево́дѣ родо́въ христіа́нскихъ и страны́ на́шея извѣ́стнѣй Изба́вительницѣ хвале́бныя пѣ́сни принесе́мъ, вѣ́рніи, на святѣ́й горѣ́ Ея́ собра́вшеся; Ты́ же, я́ко иму́щая милосе́рдіе неизрече́нное, о Влады́чице Богоро́дице, моле́нія на́шего предъ чудотво́рнымъ Твои́мъ о́бразомъ возноси́маго не отве́ржи, да въ умиле́ніи серде́цъ зове́мъ Ти́:

Ра́дуйся, Похвало́ Поча́евская и всего́ мíра Наде́ждо и Утѣше́ніе. 

Икосъ 1.

Ра́дуйся, ми́лости бе́здно; ра́дуйся, любве́ неистощи́мое мо́ре.

Ра́дуйся, ро́да христіа́нскаго блага́я предста́тельнице; ра́дуйся, оби́тели Поча́евскія стѣно́ неруши́мая.

Ра́дуйся, правосла́вныя лю́ди на го́ру Поча́евскую у́зами любве́ привлека́ющая; ра́дуйся, вся́кую печа́ль отъ ду́шъ и́хъ отгоня́ющая.

Ра́дуйся, Ея́же чудотво́рный о́бразъ, я́ко звѣзда́, отъ горы́ Поча́евскія на́съ путево́дствуетъ; ра́дуйся, Ейже возноси́мыя моли́твы стра́стныя прило́ги вско́рѣ отража́ютъ.

Ра́дуйся, явле́ніемъ Свои́мъ на горѣ́ се́й лю́ди утѣ́шившая; ра́дуйся, слѣ́дъ стопы́ Твоея́ на не́й на́мъ оста́вившая.

Ра́дуйся, вѣ́рныхъ при́сное дерзнове́ніе; ра́дуйся, сумня́щихся до́брое утвержде́ніе.

Ра́дуйся, Похвало́ Поча́евская и всего́ мíра Наде́ждо и Утѣше́ніе. 

Конда́къ 2.

Ви́дѣвше пусты́нницы поча́евстіи и просте́цъ Іоа́ннъ босы́й Пресвяту́ю Богоро́дицу на скалѣ́ во о́гненномъ столпѣ́ я́вльшуюся, слѣ́дъ стопы́ Ея́ налобыза́ху и водо́ю, здѣ́ ка́мени исте́кшею, окропля́яся, вопія́ху Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 2.

Ра́зумъ недоразумѣва́емый о явле́ніи Твое́мъ, Влады́чице, и́щуще, въ сицево́мъ упова́ніи утвержда́емся, я́ко пе́рвѣе отъ ага́рянъ, по́слѣжде отъ еретико́въ опло́тъ Правосла́вія на горѣ́ Поча́евстѣй утверди́ти благоволи́ла еси́, сего́ ра́ди въ Тво́й святы́й хра́мъ приходя́ще, те́плою вѣ́рою сердца́ на́ша исполня́емъ, глаго́лющи:

Ра́дуйся, и́стинныя вѣ́ры утвержде́ніе; ра́дуйся, зловѣ́рія я́вное обличе́ніе.

Ра́дуйся, дре́вле въ неопали́мѣй купинѣ́ Сина́йстѣй извѣсти́вшаяся; ра́дуйся, христіа́номъ въ столпѣ́ о́гненномъ здѣ́ яви́вшаяся.

Ра́дуйся, я́ко въ пещи́ горя́щей, росо́ю спасе́нніи, авраа́мстіи о́троцы Тя́ предвозвѣсти́ша; ра́дуйся, я́ко водо́ю отъ слѣда́ стопы́ Твоея́ исцѣле́нніи благода́ть Твою́ проповѣ́даша.

Ра́дуйся, зе́млю на́шу, дре́вле отъ ага́рянъ разоре́нную, явле́ніемъ Твои́мъ тогда́ утѣ́шившая; ра́дуйся, и ны́нѣ мно́гими зна́меньми моля́щіяся здѣ́ ободря́ющая.

Ра́дуйся, ка́ющихся ско́рое услы́шаніе; ра́дуйся, подвиза́ющимся по́мощь и прибѣ́жище.

Ра́дуйся, и невѣ́дущихъ вразумле́ніе; ра́дуйся, и малоду́шныхъ укрѣпле́ніе.

Ра́дуйся, Похвало́ Поча́евская и всего́ мíра Наде́ждо и Утѣше́ніе. 

Конда́къ 3.

Си́лу сугу́быя благода́ти яви́ла еси́, Влады́чице, на горѣ́ Поча́евстѣй, егда́ мѣ́сто явле́нія Твоего́ по тріе́хъ стѣ́хъ лѣ́тѣхъ чудотво́рною ико́ною Свое́ю обогати́ла еси́, ю́же руко́ю святи́теля Неофи́та е́ллина, изъ Москвы́ гряду́щаго, пе́рвѣе боля́ринѣ Аннѣ дарова́ла еси́, пото́мъ же отъ нея́ во оби́тель Поча́евскую прія́ла еси́, ра́дующимся лю́демъ и пою́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 3.

Иму́щи въ дому́ свое́мъ ико́ну Твою́, Влады́чице, боля́риня Анна, и исцѣле́ніе отъ нея́ слѣпорожде́нному бра́ту своему́ Фили́ппу бы́вшее увѣ́дѣвши, а́біе ду́хомъ ре́вности о сла́вѣ Твое́й возгорѣ́ и оби́тель изъ ка́мене во и́мя Пречестна́го Успе́нія Твоего́ пусты́нникомъ поча́евскимъ устроя́етъ, въ не́й же чудотво́рному о́бразу Твоему́ покланя́ющися взыва́етъ си́це:

Ра́дуйся, сокро́вище бога́тное въ Твое́й святѣ́й ико́нѣ на́мъ препода́вшая; ра́дуйся, святи́теля руко́ю дарова́ннымъ о́бразомъ Твои́мъ зе́млю на́шу освяти́вшая.

Ра́дуйся, ду́ши на́ша отъ земна́го бога́тства отвраща́ющая; ра́дуйся, сла́ву Бо́жію пѣ́ти на́съ науча́ющая.

Ра́дуйся, я́ко чудеса́ Твоя́ зря́ще, къ небеси́ сердцы́ свои́ми восхища́емся; ра́дуйся, я́ко во оби́тели Твое́й, а́ки въ преддве́ріи рая́ обрѣта́емся.

Ра́дуйся, правосла́вныя лю́ди ико́ною Твое́ю утѣ́шившая; ра́дуйся, отъ всѣ́хъ стра́нъ моля́щіяся лю́ди во оби́тель Поча́евскую призыва́ющая.

Ра́дуйся, е́юже вѣ́ра умножа́ется; ра́дуйся, е́юже уны́ніе отго́нится.

Ра́дуйся, и́ноковъ поча́евскихъ при́сное ра́дованіе; ра́дуйся, мірски́хъ люде́й непосты́дное упова́ніе.

Ра́дуйся, Похвало́ Поча́евская и всего́ мíра Наде́ждо и Утѣше́ніе. 

Конда́къ 4.

Бу́ря ерети́ческаго неи́стовства на святу́ю оби́тель Твою́ устреми́вшися, Влады́чице, святу́ю ико́ну Твою́ руко́ю злы́хъ иконобо́рцевъ плѣни́вши и на злохуле́ніе тѣ́хъ подви́гши, вско́рѣ гнѣ́вомъ Бо́жіимъ удержана́ бы́сть, егда́ неви́димая си́ла безсту́днѣ пи́ршествующія ху́льники, а́ки Артаксе́ркса и Ирода, сля́че и въ неду́гъ вве́рже, надъ святы́нею Твое́ю руга́вшихся и не увѣ́дѣвшихъ пѣ́ти: Аллилу́ія. 

Икосъ 4.

Слы́шаша и́ноцы поча́евстіи и вси́ правосла́вніи лю́діе, я́ко свята́я ико́на Твоя́ по седми́надесятихъ лѣ́тѣхъ ерети́ческаго плѣне́нія во святу́ю оби́тель отъ посра́мленныхъ хули́телей возвраща́ется, а́біе на срѣ́теніе ея́ изыдо́ша и пла́чь сво́й на ра́дость прело́жше, вопія́ху Тебѣ́:

Ра́дуйся, христіа́номъ прибѣ́жище; ра́дуйся, еретико́въ обличе́ніе.

Ра́дуйся, оби́тель Поча́евскую ико́ны Твоея́ до конца́ не лиши́вшая; ра́дуйся, злохуле́ніе иконобо́рцевъ посрами́вшая.

Ра́дуйся, я́ко въ бѣда́хъ не уныва́ти и на́съ науча́еши; ра́дуйся, я́ко правосу́дію Бо́жію вѣ́ровати на́мъ повелѣва́еши.

Ра́дуйся, Еюже Правосла́віе во странѣ́ на́шей утверди́ся; ра́дуйся, Еюже и вся́ вселе́нная воплоще́нную и́стину прія́ти сподо́бися.

Ра́дуйся, долготерпѣ́ніе Бо́жіе подража́ющая; ра́дуйся, въ терпѣ́ніи лю́ди Твоя́ утвержда́ющая.

Ра́дуйся, я́ко смире́нніи Тобо́ю утѣше́ніе пріе́млютъ; ра́дуйся, я́ко гордели́віи Тобо́ю смиря́ются.

Ра́дуйся, Похвало́ Поча́евская и всего́ мíра Наде́ждо и Утѣше́ніе. 

Конда́къ 5.

Боготе́чная звѣзда́ и́щущимъ спасе́нія яви́лася еси́, Влады́чице, къ Со́лнцу пра́вды си́хъ приводя́щая, я́коже бо въ земнѣ́мъ житіи́ Твое́мъ о лю́дѣхъ предста́тельница къ Сы́ну Твоему́ въ Ка́нѣ Галиле́йстѣй показа́лася еси́, та́ко и по пресла́вномъ Твое́мъ на небеса́ отше́ствіи, моле́нія о вѣ́рныхъ отъ коне́цъ земли́ приноси́мая къ Сы́ну Твоему́ возно́сиши и здѣ́, на горѣ́ Поча́евстѣй, исцѣле́нія многоразли́чная отъ Него́ лю́демъ подае́ши, вопію́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 5.

Ви́дѣша лю́діе, на го́ру Поча́евскую, я́коже въ дре́вняя, та́ко и въ послѣ́дняя лѣ́та притека́ющіи, мно́жества исцѣле́ній, Тобо́ю подае́мая, въ жела́ніи спасе́нія ду́ши своя́ утвержда́ху и о грѣсѣ́хъ свои́хъ покая́ніе те́плое приноша́ху, вопію́ще Тебѣ́:

Ра́дуйся, слѣпы́хъ прозрѣ́ніе и хромы́хъ исцѣле́ніе; ра́дуйся, бѣ́сныхъ отъ де́моновъ избавле́ніе.

Ра́дуйся, пленѣ́ннаго и́нока во оби́тель Твою́ на возду́сѣ чуде́снѣ возврати́вшая; ра́дуйся, младе́нца Симео́на предуме́рша по моли́твѣ ста́рицы воскреси́вшая.

Ра́дуйся, я́ко въ си́хъ зна́меніихъ си́ла дре́внихъ чуде́съ Твои́хъ лю́демъ па́ки яви́ся; ра́дуйся, я́ко исцѣле́нія отъ святы́я ико́ны Твоея́ и въ послѣ́дняя дни́ не оскудѣ́ша.

Ра́дуйся, во все́мъ мíрѣ исто́чникъ исцѣле́ній отъ святы́хъ ико́нъ Твои́хъ подаю́щая; ра́дуйся, па́че си́хъ духо́вными дарова́ньми моля́щіяся обогаща́ющая.

Ра́дуйся, Еюже правосла́вніи ро́ди хва́лятся; ра́дуйся, къ Ея́же по́мощи и маловѣ́рніи притека́ютъ.

Ра́дуйся, земноро́дныхъ упова́ніе; ра́дуйся, небе́сныхъ чино́въ ра́дованіе.

Ра́дуйся, Похвало́ Поча́евская и всего́ мíра Наде́ждо и Утѣше́ніе. 

Конда́къ 6.

Проповѣ́дницы сла́вы Пречи́стыя Дѣ́вы яви́шася ага́ряне, на оби́тель Поча́евскую наше́дшіи, и видѣ́нія Пречи́стыя Богоро́дицы съ преподо́бнымъ Іовомъ пе́рвѣе не уразумѣ́вшіи; егда́ бо стрѣ́лы, отъ ни́хъ пуща́емыя, па́ки на ня́ устреми́шася, а́біе си́лу Влады́чицы проразумѣ́вше и покая́ніе о безу́міи свое́мъ прине́сше, вѣ́рою возопи́ша: Аллилу́ія. 

Икосъ 6.

Возсія́ видѣ́ніе Твое́, Влады́чице, на горѣ́ Поча́евстѣй, егда́ бра́тія оби́тели, зѣло́ отъ ага́рянъ осажда́ема, съ ве́ліимъ во́племъ моле́ніе предъ свято́ю Твое́ю ико́ною и предъ ра́кою преподо́бнаго Іова возноша́ше, егда́ же бра́тія ага́ряны, видѣ́ніемъ си́мъ смяте́нныя и бѣжа́щія, ви́дѣ, а́біе съ весе́ліемъ воспѣ́ Тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, изба́вительнице на́ша и спасе́ніе; ра́дуйся, ро́да христіа́нскаго при́сное вспоможе́ніе.

Ра́дуйся, нечести́выя враги́ отъ Твоея́ святы́ни отгна́вшая; ра́дуйся, въ покая́ніе и́хъ приводя́щая.

Ра́дуйся, Ея́же и неви́диміи спасе́нія на́шего врази́ трепе́щутъ; ра́дуйся, Ейже святíи а́нгели и преста́вльшіися пра́ведницы на небеси́ покланя́ются.

Ра́дуйся, преподо́бнаго Іова въ моли́тву съ Собо́ю пріе́мшая; ра́дуйся, ага́ряны ко свято́му креще́нію видѣ́ніемъ Свои́мъ приве́дшая.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вѣ́рніи стра́хъ сме́ртный въ коне́цъ отложи́ша; ра́дуйся, я́ко Тебе́ ра́ди нѣ́цыи отъ ага́рянъ богобоя́зненніи и́ноцы здѣ́ яви́шася.

Ра́дуйся, и́стины при́сное изъявле́ніе; ра́дуйся, заблужда́ющимся до́брое вразумле́ніе.

Ра́дуйся, Похвало́ Поча́евская и всего́ мíра Наде́ждо и Утѣше́ніе. 

Конда́къ 7.

Хотя́щи жела́ніе вѣ́чнаго живота́ возгрѣ́ти въ сердца́хъ христіа́нскихъ, Пресвята́я Богоро́дица боля́щія чудесы́ Свои́ми исцѣля́етъ, бѣ́сы изгоня́етъ, плѣне́нныя свобожда́етъ, ме́ртвыя воскреша́етъ, да мы́ вси́, си́лу Бо́жію уразумѣ́вше, земна́я возненави́димъ и о душа́хъ свои́хъ попече́ніе приложи́мъ, непреста́нно вопію́ще Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 7.

Но́выя и тягча́йшія бѣ́ды претерпѣ́ оби́тель Поча́евская, егда́ вку́пѣ со все́ю страно́ю отъ Правосла́вія ле́стію отто́рженная во облада́ніе еретико́въ вдаде́ся, оба́че проше́дшимъ сто́мъ и десяти́мъ лѣ́томъ па́ки правосла́внымъ христіа́номъ вдана́ бы́сть, въ ню́же правосла́вніи и́ноцы, прише́дше и святы́я мо́щи преподо́бнаго Іова изъ-подъ спу́да изъе́мше, къ чудотво́рному о́бразу Влады́чицы припа́даху, глаго́люще:

Ра́дуйся, Правосла́вія защи́тнице; ра́дуйся, еретико́въ обличи́тельнице.

Ра́дуйся, оби́тель Твою́ до конца́ не оста́вившая; ра́дуйся, стра́ху Бо́жію на́съ науча́ющая.

Ра́дуйся, я́ко предста́тельствомъ Твои́мъ страна́ Волы́нская па́ки ко Правосла́вію возврати́ся; ра́дуйся, я́ко отъ лѣ́тъ дре́внихъ мно́зіи еретицы́ Твои́мъ вразумле́ніемъ испра́вишася.

Ра́дуйся, во святу́ю Ла́вру Твою́ вѣ́рныхъ на моли́тву па́ки призыва́ющая; ра́дуйся, и невѣ́рныя здѣ́ покланя́тися правосла́внѣй святы́нѣ науча́ющая.

Ра́дуйся, Юже пра́ведницы и пра́ведніи непреста́нно воспѣва́ютъ; ра́дуйся, въ Не́йже и па́дшіи въ покая́ніи притека́ютъ.

Ра́дуйся, отсту́пниковъ къ вѣ́рѣ возвраще́ніе; ра́дуйся, прельща́емыхъ къ свѣ́ту и́стины возведе́ніе.

Ра́дуйся, Похвало́ Поча́евская и всего́ мíра Наде́ждо и Утѣше́ніе. 

Конда́къ 8.

Стра́нное чу́до зри́мъ о Тебѣ́, Богома́ти, ели́ко бо тѣле́сніи неду́зи святы́я Твоея́ ико́ны цѣлова́ніемъ и воды́ поча́евскія кропле́ніемъ исцѣля́ются, та́ко и душе́вныя стра́сти видѣ́ніемъ святы́ни Твоея́ отъе́млются, вѣ́ра утвержда́ется и умиле́нія сердца́ на́ша исполня́ются, пою́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 8.

Ве́сь а́зъ недосто́йный грѣха́ми испо́лнихся, мірско́му разсѣ́янію вда́вся и о души́ свое́й вознерадѣ́въ, оба́че на святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице, взира́я, и просвѣще́ніе отъ нея́ безчи́сленнымъ лю́демъ, здѣ́ приходя́щимъ, ви́дя, па́ки на пу́ть спасе́нія устремля́юся и въ ра́дости се́рдца воспѣва́ю Ти́ си́це:

Ра́дуйся, чистоты́ сокро́вище; ра́дуйся, ми́лостей бе́здно.

Ра́дуйся, къ Сы́ну Твоему́ о вѣ́рныхъ моле́нія вы́ну принося́щая; ра́дуйся, моле́нія грѣ́шныхъ не отверга́ющая.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю мно́зи отча́янія грѣхо́внаго избѣго́ша; ра́дуйся, я́ко призыва́ющіи и́мя Твое́ отъ паде́нія стра́ннаго возста́ша.

Ра́дуйся, Еюже иконобо́рная е́ресь во вселе́ннѣй посрами́ся; ра́дуйся, Еюже и́стинная вѣ́ра Волы́нской странѣ́ возврати́ся.

Ра́дуйся, къ по́двигу цѣлому́дрія ду́ши возводя́щая; ра́дуйся, оби́дящимъ проща́ти науча́ющая.

Ра́дуйся, серде́цъ на́шихъ умиле́ніе; ра́дуйся, ду́шъ на́шихъ упова́ніе.

Ра́дуйся, Похвало́ Поча́евская и всего́ мíра Наде́ждо и Утѣше́ніе. 

Конда́къ 9.

Вся́кія отсту́пства и ерети́ческая блужда́нія пока́явшемуся наро́ду земли́ Волы́нскія отпусти́ла еси́, Влады́чице, и па́ки исто́чникъ исцѣле́ній отъ чудотво́рныя Твоея́ ико́ны и отъ слѣда́ стопы́ Твоея́ на горѣ́ Поча́евстѣй въ правосла́вной Ла́врѣ Твое́й лю́демъ откры́ла еси́, то́кмо а́ще покая́ніе о грѣсѣ́хъ свои́хъ принесу́тъ Бо́гу и о Твое́й по́мощи не сумня́щеся, возопію́тъ Ему́: Аллилу́ія. 

Икосъ 9.

Вѣтíя сла́вы Твоея́ яви́шася, Влады́чице, слѣпíи и хромíи исцѣле́ніе отъ Твоея́ ико́ны, правосла́внымъ лю́демъ возвраще́нныя, прія́вшіи, я́ко и ерети́ческой женѣ́ нѣ́коей боля́щей, Тя́ въ по́мощь призва́ти и по исцѣле́ніи и́стинную вѣ́ру исповѣ́дати и облобыза́ти, на́мъ же вопи́ти Тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, Царя́ Небе́снаго умоле́ніе; ра́дуйся, земны́хъ при́сное предста́тельство.

Ра́дуйся, отъ лю́терскихъ заблужде́ній жену́ нѣ́кую неду́га исцѣле́ніемъ отврати́вшая; ра́дуйся, вся́ лю́ди во и́стинѣ Правосла́вія увѣ́рившая.

Ра́дуйся, я́ко Тебе́ ра́ди правосла́вніи лю́діе столькра́ты прельще́нія ага́рянская побѣди́ша; ра́дуйся, я́ко Тебе́ ра́ди и совраще́нніи отъ латы́нъ па́ки правосла́вную вѣ́ру облобыза́ша.

Ра́дуйся, къ Не́йже вси́ живу́щіи моли́твенно о́чи воздвиза́ютъ; ра́дуйся, Юже и моля́щіися о упокое́ніи уме́ршихъ въ по́мощь призыва́ютъ.

Ра́дуйся, и отъ жите́йскихъ ну́ждъ притека́ющія къ Тебѣ́ изъе́млющая; ра́дуйся, па́че си́хъ вся́кія ну́жды претерпѣва́ющимъ крѣ́пость да́рствующая.

Ра́дуйся, христолюби́вому во́инству во бра́нехъ вспоможе́ніе; ра́дуйся, на де́моны во́инствующимъ благо́е наставле́ніе.

Ра́дуйся, Похвало́ Поча́евская и всего́ мíра Наде́ждо и Утѣше́ніе. 

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ше, Пречи́стая Богоро́дица, препро́стую нѣ́кую ста́рицу во ослѣпле́ніи латы́нстѣмъ бы́вшую и вну́ку ма́лую иму́щую, Правосла́віемъ у́бо просвѣще́нную, но тѣле́сными очесы́ слѣпотству́ющу, тѣ́мже си́ма обѣ́ма благо́е жела́ніе влага́етъ, е́же на горѣ́ Поча́евстѣй чудотво́рному Ея́ о́бразу поклони́тися, идѣ́же а́біе слѣпу́ю отрокови́цу чуде́снѣ исцѣля́етъ и ста́рицу правосла́вную вѣ́ру исповѣ́дати науча́етъ, вопію́щую Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 10.

Стѣна́ неруши́мая и́стинныя вѣ́ры яви́лася еси́, Влады́чице, зане́ я́коже нечести́віи еретицы́ отъ прославле́нія Тебе́, я́ко и́стинныя Богоро́дицы, со упо́рствомъ отверго́шася, та́ко и правосла́вніи въ вѣ́рѣ Твое́й тве́рди пребы́ша, и отъ моли́твъ непреста́нно Тебѣ́ приноси́мыхъ николи́же отврати́тися восхо́щутъ, и си́хъ ра́ди ерети́ческихъ глаго́лъ во утеса́ своя́ пріима́ти не де́рзнутъ, но се́рдцемъ благода́рнымъ восхваля́ти Тя́ не преста́нутъ, глаго́люще:

Ра́дуйся, христіа́номъ отра́до и утѣше́ніе; ра́дуйся, а́нгельскимъ чино́мъ сла́во и поклоне́ніе.

Ра́дуйся, отъ льсти́выхъ глаго́лъ ерети́ческихъ на́съ отвраща́ющая; ра́дуйся, памятова́ніемъ ми́лостей Твои́хъ умы́ на́ша къ Бо́гу вознося́щая.

Ра́дуйся, святы́я апо́столы ко Успе́нію Твоему́ на о́блацѣхъ возду́шныхъ призва́вшая; ра́дуйся, и грѣ́шныя лю́ди въ то́й де́нь на го́ру Поча́евскую въ ты́сящахъ и тма́хъ на вся́ко лѣ́то собира́ющая.

Ра́дуйся, Ея́же ра́ди христіа́не тру́дность пути́, а́ки сла́дкое упокое́ніе, подъе́млютъ; ра́дуйся, Ея́же ра́ди и лѣни́віи подража́ти и́мъ тща́тся.

Ра́дуйся, и́нокомъ сла́дость мірску́ю забы́ти благода́тію Твое́ю посо́бствующая; ра́дуйся, вспя́ть озира́ющіяся сновидѣ́ньми гро́зными устраша́ющая.

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы лу́чшая діади́мо; ра́дуйся, страны́ на́шея щи́те неодоли́мый.

Ра́дуйся, Похвало́ Поча́евская и всего́ мíра Наде́ждо и Утѣше́ніе. 

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе благода́рное о Твои́хъ, Влады́чице, благодѣя́ніихъ во все́мъ мíрѣ отъ христіа́нъ возноси́мое, а́ки ѳиміа́мъ къ небеси́ непреста́нно восходя́щій помышля́юще и на́ша убо́гая хвале́нія не отврати́ти Тебе́ про́симъ, еще́ же и благода́ть покая́нія дарова́ти Тебе́ мо́лимъ, со упова́ніемъ пою́ще Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 11.

Свѣ́тъ живота́ вре́меннаго и вѣ́чныя жи́зни упова́ніе яви́лася еси́, Влады́чице, человѣ́ку нѣ́коему въ Бессара́біи умре́ти иму́щему, но внеза́пу, по вкуше́ніи воды́ отъ святы́ни Поча́евскія, здра́ву бы́вшему, е́же сро́дницы его́ ви́дѣвше, со стра́хомъ и умиле́ніемъ Тебѣ́ воззва́ша:

Ра́дуйся, боля́щихъ исцѣле́ніе; ра́дуйся, скорбя́щихъ слы́шаніе.

Ра́дуйся, Тобо́ю бо сме́рть прише́дшая отгна́ся; ра́дуйся, Тобо́ю бо вѣ́ра несумнѣ́нная на́мъ дарова́ся.

Ра́дуйся, я́ко предвѣща́ніе Гавріи́ла предъ о́чію на́шею сбыва́ется; ра́дуйся, я́ко отъ всѣ́хъ родо́въ, по глаго́лу Твоему́, ны́нѣ и при́сно ублажа́ешися.

Ра́дуйся, го́ру Поча́евскую, я́ко мѣ́сто пребыва́нія Твоего́ освяти́вшая; ра́дуйся, а́ки вторы́й Назаре́тъ ту́ю яви́вшая.

Ра́дуйся, я́же никого́же упова́нія отврати́вшая; ра́дуйся, всѣ́хъ моли́твы те́плѣ пріе́млющая.

Ра́дуйся, здра́віе на́мъ подава́ющая; ра́дуйся, ко спасе́нію на́съ возводя́щая.

Ра́дуйся, Похвало́ Поча́евская и всего́ мíра Наде́ждо и Утѣше́ніе. 

Конда́къ 12.

Благода́ть исцѣле́ній и умиле́нія моли́твеннаго отъ Твоея́, Влады́чице, ико́ны источа́емая, да не вотще́ душа́мъ на́шимъ бу́детъ, а́ще бо грѣ́хъ ра́ди во окамене́нное безчу́вствіе впадо́хомъ; оба́че, я́ко иму́щая вла́сть ме́ртвыя воскреша́ти, и на́ше пробуди́ душе́вное омертве́ніе, и по́мысломъ лу́чшимъ сердца́ на́ша озари́, да грѣхо́вную пре́лесть возненави́дѣвше, воспое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 12.

Пою́ще Твоя́ чудеса́ во оби́тели Поча́евстѣй я́вленная, мо́лимъ Тя́, Влады́чице, лица́ Твоего́ отъ страны́ на́шея не отврати́, но и всѣ́мъ приходя́щимъ на святу́ю го́ру Твою́ и ми́лости отъ Тебе́ и́щущимъ во благо́е проше́ніе испо́лни, да вси́ воспою́тъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, всепра́веднаго Бо́га умилостивле́ніе; ра́дуйся, христіа́нъ ко Христу́ дерзнове́ніе.

Ра́дуйся, торжество́ вѣ́ры въ Ла́врѣ Твое́й явля́ющая; ра́дуйся, сердца́ человѣ́ковъ любо́вію распаля́ющая.

Ра́дуйся, я́ко дре́внимъ чудесе́мъ подо́бное здѣ́ ви́дѣти лю́діе сподо́бишася; ра́дуйся, я́ко гора́ сія́, а́ки вторы́й Сина́й, въ страна́хъ христіа́нскихъ просла́вися.

Ра́дуйся, Бо́га на земли́ я́вльшагося во чре́вѣ Твое́мъ поне́сшая; ра́дуйся, человѣ́ки моли́твою Твое́ю къ Бо́гу вознося́щая.

Ра́дуйся, ико́ну Твою́, я́ко проповѣ́дницу спасе́нія во оби́тели Твое́й оста́вившая; ра́дуйся, слѣ́дъ стопы́ Твоея́, цѣле́бною водо́ю исполня́емый, чудесы́ просла́вившая.

Ра́дуйся, съ небе́сныхъ высо́тъ на рабы́ Твоя́ призира́ющая; ра́дуйся, на благíя дѣя́нія вѣ́рныя наставля́ющая.

Ра́дуйся, Похвало́ Поча́евская и всего́ мíра Наде́ждо и Утѣше́ніе. 

Конда́къ 13.

О, Всепѣ́тая Ма́ти Христа́ Бо́га, вся́ ро́ды христіа́нскія любо́вію Себѣ́ всынови́вшая! Досто́йныя похвалы́ воспѣ́ти Тебе́ недоумѣ́емъ мы́, грѣ́шніи, оба́че любо́вію Твое́ю побѣжда́еміи и къ Твоему́ чудотво́рному о́бразу о́чи своя́ вознося́ше, мо́лимъ Тя́: въ боре́ніи и ну́ждахъ на́шихъ не оста́ви ча́дъ Твои́хъ, заступле́нію Твоему́ те́плѣ вѣ́рующихъ и Сы́ну Твоему́ вопію́щихъ: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́ли три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́косъ: Арха́нгелъ Гавріи́лъ... и конда́къ 1-й: Взбра́нной Воево́дѣ...]

Моли́тва ко Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ.

Къ Тебѣ́, о Богома́ти, моли́твенно притека́емъ мы́, грѣ́шніи, чудеса́ Твоя́ во святѣ́й Ла́врѣ Поча́евстѣй явле́нная помина́юще и о свои́хъ сокруша́ющеся прегрѣше́ніихъ. Вѣ́мы, Влады́чице, вѣ́мы, я́ко не подоба́ше на́мъ, грѣ́шнымъ, чесого́ проси́ти, то́кмо о е́же Пра́ведному Судіи́ беззако́нія на́ша оста́вити на́мъ. Вся́ бо, на́ми въ житіи́ претерпѣ́нная, ско́рби же, и ну́жды, и болѣ́зни, я́ко плоды́ паде́ній на́шихъ, прозябо́ша на́мъ, Бо́гу сія́ на исправле́ніе на́ше попуща́ющу. Тѣ́мже вся́ сія́ и́стиною и судо́мъ Свои́мъ наведе́ Госпо́дь на грѣ́шныя рабы́ Своя́, и́же въ печа́лехъ свои́хъ къ заступле́нію Твоему́, Пречи́стая, притеко́ша и во умиле́ніи серде́цъ къ Тебѣ́ взыва́ютъ си́це: грѣхо́въ и беззако́ній на́шихъ, Блага́я, не помяни́, но па́че всечестны́я ру́цѣ Твоя́ воздви́гши къ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу предста́ни, да лю́тѣ содѣ́янная на́ми отпу́ститъ на́мъ, да за премно́гія неиспо́лненная обѣща́нія на́ша лица́ Своего́ отъ рабо́въ Свои́хъ не отврати́тъ, да благода́ти Своея́, спасе́нію на́шему посо́бствующія, отъ ду́шъ на́шихъ не отъи́метъ. Ей, Влады́чице, бу́ди спасе́нію на́шему Хода́таица и, малоду́шія на́шего не возгнуша́вшися, при́зри на стена́нія на́ша, я́же въ бѣда́хъ и ско́рбехъ на́шихъ предъ чудотво́рнымъ Твои́мъ о́бразомъ возно́симъ. Просвѣти́ умиле́нными по́мыслы умы́ на́ша, вѣ́ру на́шу укрѣпи́, наде́жду утверди́, любве́ сладча́йшій да́ръ сподо́би на́съ прія́ти. Си́ми у́бо, Пречи́стая, дарова́ньми, а не болѣ́зньми и скорбьми́ живо́тъ на́шъ ко спасе́нію да возво́дится, но отъ уны́нія и отча́янія ду́ши на́ша огражда́ющи, изба́ви на́съ маломо́щныхъ отъ находя́щихъ на ны́ бѣ́дъ, и ну́ждъ, и клеветы́ человѣ́ческія и болѣ́зней нестерпи́мыхъ. Да́руй ми́ръ и благоустрое́ніе жи́тельству христіа́нскому предста́тельствомъ Твои́мъ, Влады́чице, утверди́ правосла́вную вѣ́ру въ странѣ́ на́шей и во все́мъ мíрѣ. Це́рковь апо́стольскую и собо́рную умале́нію не преда́ждь, уста́вы святы́хъ оте́цъ на вѣ́ки непоколеби́мы сохрани́, всѣ́хъ къ Тебѣ́ притека́ющихъ отъ ро́ва поги́бельнаго спаси́. Еще́ же и е́ресію прельще́нныхъ бра́тій на́шихъ или́ вѣ́ру спаси́тельную въ грѣхо́вныхъ страсте́хъ погуби́вшихъ па́ки ко и́стиннѣй вѣ́рѣ и покая́нію приведи́, да вку́пѣ съ на́ми Твоему́ чудотво́рному о́бразу покланя́ющеся Твое́ предста́тельство исповѣ́дятъ. Сподо́би у́бо на́съ, Пречи́стая Госпоже́ Богоро́дице, еще́ въ животѣ́ се́мъ побѣ́ду и́стины Твои́мъ заступле́ніемъ узрѣ́ти, сподо́би на́съ благода́тную ра́дость пре́жде кончи́ны на́шея воспрія́ти, я́коже дре́вле насе́льники поча́евстіи Твои́мъ явле́ніемъ побѣди́тели и просвѣти́тели ага́рянъ показа́ла еси́, да вси́ мы́ благода́рнымъ се́рдцемъ вку́пѣ со а́нгелы, и проро́ки, и апо́столы, и со всѣ́ми святы́ми Твое́ милосе́рдіе прославля́юще, воздади́мъ сла́ву, че́сть и поклоне́ніе въ Тро́ицѣ пѣва́емому Бо́гу Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь. 

Тропа́рь, гла́съ 5:

Предъ свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице, моля́щіися исцѣле́ній сподобля́ются, вѣ́ры и́стинныя позна́ніе пріе́млютъ и ага́рянская наше́ствія отража́ютъ. Тѣ́мже и на́мъ, къ Тебѣ́ припа́дающимъ, грѣхо́въ оставле́ніе испроси́, по́мыслы благоче́стія сердца́ на́ша просвѣти́ и къ Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́ о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ. 

Конда́къ, гла́съ 1:

Исто́чникъ исцѣле́ній и вѣ́ры Правосла́вныя утвержде́ніе Поча́евская Твоя́ ико́на, Богоро́дице, яви́ся, тѣ́мже и на́съ, къ не́й притека́ющихъ, отъ бѣ́дъ и искуше́ній свободи́, ла́вру Твою́ невреди́му сохрани́, Правосла́віе во о́крестъ стоя́щихъ страна́хъ утверди́ и грѣхи́ разрѣши́ моли́твенникъ Твои́хъ: ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши. 

Велича́ніе:

Велича́емъ Тя́, Пресвята́я Дѣ́во, и почита́емъ честну́ю ико́ну Твою́, ю́же отъ лѣ́тъ дре́внихъ на горѣ́ Поча́евстѣй просла́вила еси́. 

Источникъ: Ака́ѳистъ Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, предъ Ея́ чудотво́рною ико́ною Поча́евскою. — Варшава: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1928. — 16 л.