Пропустить навигацию.
Главная

Ака́ѳистъ во сла́ву свѣтоно́снаго Преображе́нія Христа́ Спаси́теля

О праздникѣ Преображенія Господня.

Преображение ГосподнеНезадолго до Своихъ страданій Господь Іисусъ Христосъ взялъ трехъ учениковъ, Петра, Іакова и Іоанна, и взошелъ съ ними на гору Ѳаворъ помолиться. Пока онъ молился, ученики уснули, а когда проснулись, то увидѣли, что Іисусъ Христосъ преобразился: лицѣ Его сіяло, какъ солнце, а одежда была бѣла, какъ снѣгъ. И къ Нему явились въ славѣ Моисей и Илія и бесѣдовали съ Нимъ о страданіяхъ и смерти, которыя Ему надлежало претерпѣть въ Іерусалимѣ. Когда Моисей и Илія отходили отъ Іисуса Христа, Петръ воскликнулъ: «Господи! Хорошо намъ здѣсь; сдѣлаемъ три палатки, одну Тебѣ, одну Моисею и одну Иліи». Вдругъ свѣтлое облако осѣнило ихъ и они услышали изъ облака голосъ: «Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ Которомъ Мое благоволеніе, Его слушайте». Ученики въ страхѣ пали на землю. Іисусъ Христосъ подошелъ къ нимъ, коснулся ихъ и сказалъ: «Встаньте и не бойтесь». Ученики встали и увидѣли Іисуса Христа въ Его прежнемъ видѣ. — Событіе Преображенія Господня — свидѣтельство Божественности Іисуса Христа. Господь показалъ Своимъ ближайшимъ ученикамъ славу Свою, сколько они могли вмѣстить, чтобы, видя Его пригвожденнымъ ко Кресту, они не соблазнились о Немъ, а утвердились и увѣрились въ Его воскресеніи. Явленіе Моисея и Иліи означаетъ, что Христосъ не противникъ закона, даннаго чрезъ Моисея, и что Онъ есть Владыка живыхъ и мертвыхъ. День Преображенія Господня св. Церковь празднуетъ 6 (19) Августа.

Конда́къ 1. 
[Гла́съ 8.]

Христе́, Свѣ́те и́стинный, Сы́не Отца́ свѣ́товъ возлю́бленный,* сы́ны свѣ́та покажи́ и на́съ въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. 

Икосъ 1.

Ангели свѣтоза́рніи, вторíи свѣ́ти, необозри́мымъ кру́гомъ обстоя́щіи равноче́стный свѣ́тъ Трисія́ннаго Божества́, гла́сомъ ве́ліимъ зѣло́ восхвали́ша Содѣ́теля, егда́ сотворе́ны бы́ша звѣ́зды, въ ни́хже свѣ́тъ Божества́ невеще́ственный, веще́ственными возоблиста́ луча́ми. То́йжде у́бо свѣ́тъ Божества́ и мы́ ны́нѣ зря́ще, во пло́ти лица́ Твоего́, Христе́, и во оде́жди ри́зъ Твои́хъ веще́ственнѣ на́мъ сія́ющь, гла́сомъ хвале́нія вопіе́мъ Ти́:

Христе́ Іису́се, въ Боже́ственнѣмъ естествѣ́ Твое́мъ Свѣ́те и́стинный, въ Не́мже тмы́ нѣ́сть ни еди́ныя.

Христе́, Свѣ́те ѵпоста́сный, въ сія́ніи Единосу́щныя Тро́ицы нераздѣ́льный и неслія́нный.

Христе́, Свѣ́те несозда́нный, отъ присносу́щнаго Отца́ свѣ́товъ, я́ко Бо́гъ и́стинный отъ Бо́га и́стиннаго, безлѣ́тно возсія́вый.

Христе́, свѣ́та Пода́телю, пе́рвѣе у́бо въ неви́димѣмъ естествѣ́ а́нгеловъ отобрази́выйся.

Христе́, свѣ́та Созда́телю, и въ сотворе́ніи мíра ви́димаго, я́ко нѣ́кое основа́ніе, свѣ́тъ Тво́й положи́вый.

Христе́ Іису́се, сугу́бымъ о́нымъ свѣ́томъ послѣди́ созда́ннаго человѣ́ка запечатлѣ́вый и въ не́мъ мíра ви́димаго и неви́димаго разли́чія богому́дро сочета́вый.

Христе́, Свѣ́те омраче́нныхъ, въ мíръ се́й прише́дый и во пло́ти человѣ́честѣй просія́вый.

Христе́, Свѣ́те и́стинный, просвѣща́яй Собо́ю и вся́каго человѣ́ка, гряду́щаго въ мíръ, да зна́менуется и на на́съ свѣ́тъ лица́ Твоего́ пребоже́ственный.

Христе, я́ко Бо́гъ, во свѣ́тѣ живы́й непристу́пнѣмъ, во вся́ ору́жія свѣ́та облецы́ ны, и ко́знемъ вра́жіимъ непристу́пны сотвори́ ны́.

Христе́, Свѣ́те и́стинный, Сы́не Отца́ свѣ́товъ возлю́бленный, сы́ны свѣ́та покажи́ и на́съ въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. 

Конда́къ 2.

Ви́дяще чу́до пресла́вное свѣтоно́снаго Твоего́, Христе́, Преображе́нія: лице́ Твое́, а́ки со́лнце, лучи́ испуща́ющее, и одѣя́ніе Твое́ бѣло́ блиста́ющееся, зако́на же и проро́ковъ нача́льники, на земли́ препросла́вленныя и въ небе́снѣй сла́вѣ я́вльшіяся, Тебѣ́, я́ко Го́споду небесе́ и земли́, раболѣ́пно предстоя́щія, апо́столовъ же верхо́вныя предъ Тобо́ю ни́цы па́дшія, вои́стинну Тя́ Бо́га я́вльшагося во пло́ти познава́емъ, и благоговѣ́йно Тебѣ́ вопіе́мъ: Аллилу́ія. 

Икосъ 2.

Ра́зумъ отверза́я возлю́бленнымъ, Христе́, ученико́мъ Твои́мъ, во и́стину Отчую святи́мымъ, вопроша́лъ еси́ отъ ни́хъ: «кого́ Мя́ глаго́лютъ о́ніи бы́ти?» И слы́шавъ отъ у́стъ блаже́ннаго Си́мона, я́ко и́стиннаго Тя́ Христа́, Сы́на Бо́жія, исповѣ́дуютъ, сіе́ исповѣ́даніе, я́ко отъ Отца́ Небе́снаго открове́нное свидѣ́тельствовалъ еси́. По дне́хъ же шести́хъ не словесы́ то́чію увѣря́я, но и ве́щію показу́я, яви́лъ еси́ Боже́ственное естество́ Твое́ и спаси́тельное въ мíръ прише́ствіе, пло́ти Твое́й пречу́дно свѣтя́щейся, и ри́замъ неземно́е убѣлѣ́ніе пріе́млющимъ, о́блаку свѣ́тлу Тя́ осѣня́ющу, проро́комъ же, дре́вле о Тебѣ́ возвѣсти́вшимъ, дне́сь самови́днѣ Тебѣ́ предстоя́щимъ, и гла́су Отца́ съ небесе́ свидѣ́тельствующу, я́ко Сы́нъ еси́ Того́ возлю́бленный. Сію́ у́бо въ Тя́ вѣ́ру исповѣ́дующе, велича́емъ Тя́ си́це:

Христе́ Іису́се, Иже отъ нача́ла Су́щій, я́ко Са́мъ о Себѣ́ ре́клъ еси́.

Христе́, сы́не Дави́довъ, и сы́не Авраа́мль: оба́че пре́жде Авраа́ма бы́вый, и отъ Дави́да въ Ду́сѣ Го́сподомъ пронарече́нный.

Христе́ Іису́се, отъ Дѣ́вы въ послѣ́дняя зача́тый, оба́че Ада́ма дре́внѣйшій и отъ Безнача́льнаго пре́жде всея́ тва́ри рожде́нный.

Христе́, Сы́не Бо́жій Единоро́дный, сы́й въ ло́нѣ Отчи и изъ чре́ва Того́ пре́жде денни́цы возсія́вый.

Христе́, Сы́не Бо́га жива́го, прише́дый въ мíръ грѣ́шныя спасти́.

Христе́, Образе Бо́га неви́димаго, Того́ ви́дима въ Себѣ́ яви́вый.

Христе́, Бо́же и́стинный отъ Бо́га и́стиннаго, надъ всѣ́ми Сы́й и Благослове́нный во вѣ́ки.

Христе́ Іису́се, отве́рзи на́мъ у́мъ, разумѣ́ти Тя́ не я́ко проро́ка, ниже́ то́чію учи́теля, но я́ко и́стиннаго Сы́на Бо́жія и мíру Спаси́теля.

Христе́, Сы́не Бо́жій, на ка́мени въ Тя́ вѣ́ры сея́ пра́выя утверди́ ны́, да и са́ми о Тебѣ́ всыновле́ніе Бо́гу воспріи́мемъ.

Христе́, Свѣ́те и́стинный, Сы́не Отца́ свѣ́товъ возлю́бленный, сы́ны свѣ́та покажи́ и на́съ въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. 

Конда́къ 3.

Си́лу и прише́ствіе Христо́во спаси́тельное сказа́ху богоглаго́ливіи апо́столи не ухищре́ннымъ ба́снемъ послѣ́довавше, но самови́дцы бы́вше вели́чествія о́наго, на горѣ́ святѣ́й съ Ни́мъ су́ще, егда́ прія́тъ отъ Бо́га Отца́ че́сть и сла́ву, гла́су прише́дшу къ Нему́ отъ велелѣ́пныя сла́вы. И е́же слы́шаша, и е́же ви́дѣша, и е́же ру́ки и́хъ осяза́ша, о се́мъ проповѣ́даша, не словесы́ же то́чію свидѣ́тельствующе, но и о всѣ́хъ отщети́вшеся и вся́ уме́ты вмѣни́вше бы́ти, то́кмо е́же разумѣ́ти Христа́ и си́лу воскресе́нія Его́, въ Преображе́ніи предъявле́ннаго. И мы́ у́бо свидѣ́тельству о́нѣхъ вѣ́ровавше, и я́ко Бо́жію си́лу и Бо́жію прему́дрость, Христа́, отъ ни́хъ проповѣ́дана исповѣ́дующе, я́ко равноче́стному со Отце́мъ, вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія. 

Икосъ 3.

Имѣ́яй въ Себѣ́ живо́тъ вѣ́чный, я́ко во Отцѣ́ пребыва́яй, живо́тъ вѣ́чный въ Себѣ́ иму́щемъ, и я́ко Еди́нъ сы́й Живонача́льныя Тро́ицы, Боже́ственною любо́вію Триѵпоста́сно въ Себѣ́ связу́емыя, вои́стинну живота́ Нача́льникъ яви́лся еси́, Христе́, еди́наго ра́ди бла́гости бога́тства, отъ небытія́ въ бытіе́ естество́ вся́кое приведы́й и то́е сохраня́яй. Сего́ ра́ди и на Ѳаво́рѣ, посредѣ́ живы́хъ и преста́вльшихся поста́вилъ еси́ Себе́, Исто́чника жи́зни и безсме́ртія Тя́ показу́я, и я́ко нѣ́си Бо́гъ ме́ртвыхъ, но Бо́гъ живы́хъ: вси́ бо Тебѣ́ жи́ви су́ть. Тѣ́мже Тя́, я́ко Творца́ и Вседержи́теля вѣ́дуще, воспѣва́емъ:

Христе́, Сло́во живо́тное и зижди́тельное, въ Боже́ственнѣмъ естествѣ́ Твое́мъ испе́рва бы́вшее, Имже вѣ́ки сотворе́ни бы́ша, и безъ Него́же ничто́же бы́сть, е́же бы́сть.

Христе́, Тво́рче мíра, сло́вомъ соста́вивый не́бо вку́пѣ и зе́млю, ви́димая же и неви́димая, я́ко со Отце́мъ бы́вый и Ду́хомъ у́стъ Его́ глаго́лавый.

Христе́, Прему́дросте ѵпоста́сная, вся́ прему́дростію сотвори́вый, и о́браз прему́дрости Твоея́ на вся́кой, па́че же въ слове́сной тва́ри начерта́вый.

Христе́, о́бразе Ѵпоста́си Отчія, глаго́ломъ си́лы Твоея́ нося́й вся́, отъ Тебе́ созда́нная.

Христе́, Дре́во жи́зни ра́йское, первозда́нному человѣ́ку живо́тъ вѣ́чный въ Себѣ́ плодноноси́вшее.

Христе́, Бо́же и́стинный, у́мныя души́ вдунове́ніемъ и пи́щи ра́йскія пита́ніемъ богови́дное жи́тельство тому́ угото́вавый.

Христе́, Хлѣ́бе и́стинный живо́тный, и отпа́дшему отъ жи́зни ра́йскія Самого́ Себе́ вдая́й въ пи́щу и питіе́ небе́сное, да безсме́ртія зало́гъ тому́ возврати́ши и естества́ обоже́ніе сообщи́ши.

Христе́, созда́вый вселе́нную всю́, но́вою тва́рію о Тебѣ́ содѣ́лай ны́ и сохрани́ живо́тъ на́шъ съ Тобо́ю въ Бо́зѣ.

Христе́, Жизнода́вче, прича́стіемъ Пло́ти и Кро́ви Твои́хъ животворя́щихъ, къ жи́зни, вои́стинну Боже́ственнѣй, пріобщи́ ны́ и безсме́ртіе на́мъ да́руй.

Христе́, Свѣ́те и́стинный, Сы́не Отца́ свѣ́товъ возлю́бленный, сы́ны свѣ́та покажи́ и на́съ въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. 

Конда́къ 4.

Бу́рею богопротивле́нія при́сно ды́шущій, и то́ю пе́рвѣе себе́ съ небесе́ низри́нувый, и́же искони́ человѣкоубíйца, хотя́й и земноро́днаго, по о́бразу Бо́жію созда́ннаго, отъ рая́ изри́нути, вѣ́дый же, я́ко богоуподобле́нія ра́ди въ жи́зни несконча́емѣй со́зданъ бя́ше, лука́внующе увѣ́ри сего́ богосодѣ́латися во́ли Бо́жія преслуша́ніемъ, и та́ко умертви́ его́. Ты́ же, Христе́, хотя́й вои́стинну земноро́днаго обожи́ти, и уме́рша того́ въ Себѣ́ воскреси́ти, пре́жде да́же Воскресе́нія Твоего́ сіе́ увѣ́рилъ еси́, пло́тію возсія́въ боголѣ́пно на Ѳаво́рѣ, да отъ спаса́емыхъ Тобо́ю вы́ну слы́шиши: Аллилу́ія. 

Икосъ 4.

Слы́шаху самови́дцы Твоего́, Христе́, богосвѣ́тлаго на горѣ́ измѣне́нія, гла́съ Оте́чь съ небесе́ извѣству́ющь, я́ко вои́стинну Сы́нъ еси́ Бо́жій возлю́бленный, Ему́же подоба́етъ послуша́ніе, я́ко при́сно въ во́ли Отца́ пребыва́ющему, и та́ко непослуша́нія ра́ди погиба́ющія спаса́ющему. Сему́ у́бо гла́су Бо́жію послѣ́дующе, и ю́же въ не́мъ си́лу спасе́нія разумѣ́юще, взыва́емъ Ти́:

Христе́, Сы́не Бо́жій, николи́же во́ли ины́я имѣ́вый, ра́звѣ во́ли Отчія, я́ко искони́ во Отцѣ́ пребыва́яй.

Христе́, Бо́же и́стинный, зако́нъ во́ли Твоея́ Боже́ственныя, въ зако́нъ бытія́ вся́кія тва́ри положи́вый.

Христе́, Промысли́телю благíй и Царю́ вся́кія земны́я тва́ри, зако́нъ во́ли Твоея́ святы́я въ сохране́ніе вѣ́чныя жи́зни ра́йскія уста́вивый.

Христе́, Спаси́телю мíра, и ко искупле́нію пріе́мля па́дшаго, то́йжде зако́нъ во́ли Бо́жія соблюды́й и въ послуша́ніе тому́ Себе́ предста́вивый, да, я́коже ослуша́ніемъ еди́наго грѣ́шни бы́ша мно́зи, си́це и послуша́ніемъ Тебе́ еди́наго пра́ведни бу́дутъ мно́зи.

Христе́, съ небесе́ сше́дый, не да твори́ши во́лю Твою́, но во́лю посла́вшаго Тя́ Отца́, и е́же твори́ти во́лю Посла́вшаго Тя́, я́ко бра́шно Себѣ́ во дне́хъ пло́ти Твоея́ имѣ́вый.

Христе́ Іису́се, и въ ча́съ сме́ртный Тво́й моли́выйся, да не Твоя́ во́ля, но во́ля Отчая на Тебѣ́ да бу́детъ.

Христе́ Іисусе, да́же до сме́рти кре́стныя въ во́лю Отчую Себе́ преда́вый, и Са́мъ у́бо послуша́ніемъ соверши́вся, всѣ́мъ послу́шающимъ Тебе́ вино́венъ спасе́нія бы́вый.

Христе́, мíра Упра́вителю, Его́же и ве́теръ, и мо́ре послу́шаютъ, и ду́си, упра́ви во́лю на́шу плѣня́ти вся́къ ра́зумъ въ Твое́ послуша́ніе, и да́ждь на́мъ преобразова́тися обновле́ніемъ ума́ на́шего, во е́же искуша́ти на́мъ, что́ е́сть во́ля Бо́жія блага́я и соверше́нная.

Христе́ искуше́нный, и искуша́емымъ могíй помощи́, помози́ на́мъ твори́ти во́лю Бо́жію отъ души́, и по за́повѣди Твое́й моли́тися, да бу́детъ на небеси́ и на земли́ во́ля Отца́ Небе́снаго еди́ная.

Христе́, Свѣ́те и́стинный, Сы́не Отца́ свѣ́товъ возлю́бленный, сы́ны свѣ́та покажи́ и на́съ въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. 

Конда́къ 5.

Богосія́нныя пло́ти Твоея́ пречу́дное видѣ́ніе, и о́блака свѣ́тла осѣне́ніе, и сла́вою вѣнча́нныхъ го́рняго мíра жи́телей съ Тобо́ю собесѣ́дованіе, гла́са же Бо́жія съ небесе́ слы́шаніе, а́ки ра́й и́стинный яви́ Собо́ю на Ѳаво́рѣ въ часѣ́ вре́мяннѣ. Его́же сла́дость ощути́въ и разлучи́тися не хотя́, рече́ блаже́нный Пе́тръ: «добро́ е́сть на́мъ здѣ́ бы́ти и оста́тися». И си́мъ вои́стинну показа́лъ еси́, Христе́, пе́рвое естества́ на́шего благоро́діе, и второ́е о́наго содѣ́тельство и обновле́ніе, да Тебѣ́, я́ко пе́рваго и втора́го мíра Созда́телю, въ ра́біи зра́цѣ прише́дшему, въ боголѣ́пнѣй же сла́вѣ ны́нѣ я́вльшемуся, гла́сы ра́йскими вопіе́мъ: Аллилу́ія. 

Икосъ 5.

Ви́дѣвъ всея́ тва́ри Перворожде́нный во главу́ тва́рей земны́хъ поста́вленнаго, во́лею съ высоты́ спа́дша и лю́тѣ стра́ждуща. Ви́дѣвъ же, я́ко и сама́ тва́рь, тому́ покоре́нная, совоздыха́етъ ему́ и соболѣ́знуетъ, и всѣ́ми о́бразы смотря́я, е́же па́ки спасти́ оскудѣ́вшее отъ паде́жа о́наго, во́ли Бо́жія преслуша́ніемъ бы́вшаго, вхо́дитъ въ мíръ се́й и Свою́ во́лю представля́етъ въ послуша́ніе, глаго́ля: «же́ртвы и приноше́нія не восхотѣ́лъ еси́, тѣ́ло же соверши́лъ Ми́ еси́; се́, иду́ сотвори́ти во́лю Твою́, Бо́же». Оба́че искíй, да не ну́ждею бу́детъ спасе́ніе, я́коже и пе́рваго рая́ блаже́нство, но благи́мъ произволе́ніемъ спаса́емаго, пре́жде да́же прише́ствія Своего́ о Себѣ́ возвѣща́етъ и я́ко Спаси́телю мíра вѣ́ровати Себѣ́ зове́тъ. Сего́ ра́ди и въ дне́шній де́нь спасе́нія предъ о́чію богозва́нныхъ свидѣ́телей пло́тію преобража́ется, да ку́пно со смире́ніемъ Его́ ви́дяше и сла́ву Его́, вси́, жа́ждущіи оправда́нія, своего́ Искупи́теля въ Не́мъ познаю́тъ, и си́це Его́ исповѣ́дуютъ:

Христе́, Спаси́телю мíра, о́бразъ Тво́й въ себѣ́ растли́вшаго, па́ки къ богови́дному жи́тельству возвраща́яй и отъ рабо́ты истлѣ́нія освобожда́яй.

Христе́, дая́й свобо́ду и́стинную, и сего́ ра́ди не ну́ждею, но во́лею въ ра́йское жи́тельство отпа́дшія призыва́яй.

Христе́ Іису́се, сего́ ра́ди во́льнаго къ Тебѣ́ прихожде́нія совѣ́тъ превѣ́чный о спасе́ніи мíра пре́жде исполне́нія време́нъ спаса́емымъ открыва́яй.

Христе́, Бо́же прему́дрый и всемогу́щій, о́бразъ спасе́нія въ воспрія́тіи естества́ па́дшихъ па́че ра́зума изыска́вый.

Христе́ Іису́се, въ Твое́мъ первоева́нгеліи я́ко о Сѣ́мени Жены́ безму́жныя о Себѣ́ благовѣсти́вый, послѣди́ же я́ко Сѣ́мя Авраа́мле, о не́мже вси́ язы́цы благослови́тися имѣ́яху, Себе́ я́вственнѣе назнаменова́вый.

Христе́, Агнче Бо́жій, взе́мляй грѣхи́ мíра, о́бразъ а́гнца закла́ннаго и отъ я́звы губи́тельныя спаса́ющаго прія́ти благоволи́вый.

Христе́ Іису́се, мно́гими ины́ми о́бразы и проро́чествы годи́ну прише́ствія Твоего́, и во́льную стра́сть, и спаси́тельное Воскресе́ніе въ пріуготовле́ніе ро́да человѣ́ческаго предвозвѣсти́вый.

Христе́, возводя́й па́дшаго въ пе́рвое того́ достоя́ніе, да́руй на́мъ зрѣ́ти глубину́ своего́ паде́нія и во́лею возжела́ти спаси́тельнаго возста́нія.

Христе́, съ небесе́ сше́дый на́шего ра́ди спасе́нія, да́ждь на́мъ позна́ти въ Тебѣ́ и́стиннаго Спаси́теля на́шего.

Христе́, Свѣ́те и́стинный, Сы́не Отца́ свѣ́товъ возлю́бленный, сы́ны свѣ́та покажи́ и на́съ въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. 

Конда́къ 6.

Проповѣ́дники Твоего́ спаси́тельнаго въ мíръ прише́ствія уготовля́лъ еси́, Христе́, во вся́ ро́ды: дре́вле у́бо благоугоди́вшія Тебѣ́ патріа́рхи, та́же проро́ки, послѣди́ же ученики́ и апо́столы. Тѣ́мже и на Ѳаво́рѣ, зрѣ́ти Боже́ственную сла́ву Твою́, вку́пѣ предста́ша Ти́: ученицы́ у́бо я́ко отъ живу́щихъ на земли́, Моисе́й же я́ко отъ уме́ршихъ, и Илія́ Ѳесви́тянинъ я́ко отъ небе́сныхъ. Да не́бо, и земля́, и преиспо́дняя проповѣ́даніе о Тебѣ́ согла́сное услы́шатъ, и я́ко еди́ному и тому́жде Боже́ственному Спаси́телю всѣ́хъ вку́пѣ взыва́ютъ: Аллилу́ія. 

Икосъ 6.

Возсія́въ па́че луче́й со́лнечныхъ Боже́ственною Твое́ю во пло́ти сла́вою, Христе́, посредѣ́ стоя́й верхо́внѣйшихъ отъ проро́къ, и омрачи́въ сла́ву богови́дца Моисе́я, отъ видѣ́нія сла́вы Бо́жія лице́мъ просія́вшаго, и сла́ву Иліи́ небоше́ственника, въ сія́ніи неземна́го пла́мене на не́бо вознесе́ннаго, я́вѣ показа́лъ еси́, я́ко нѣ́си мни́мый отъ люде́й проро́къ, но Госпо́дь еси́ проро́ковъ, Са́мъ раздая́й сла́ву тѣ́мъ, и во пло́ти прише́дый, да пріобщи́вшеся сугу́баго естества́ Твоего́, и свѣ́томъ Твоего́ прише́ствія на земли́ озари́вшеся, я́ко со́лнце въ де́нь о́нъ душа́ми же и тѣлесы́ возсія́ютъ въ Ца́рствіи Отца́ Небе́снаго вси́ земноро́дніи, ели́цы сла́вити Тя́ навыко́ша си́це:

Христе́ Іису́се, Со́лнце пра́вды и́стинное, пре́жде всѣ́хъ вѣ́къ во Отцѣ́ свѣ́товъ сія́вшее.

Христе́, Прему́дросте ѵпоста́сная, свѣ́тъ Боже́ственнаго ра́зума Твоего́ на вся́кую тва́рь излія́вшая, наипа́че же въ слове́сныхъ созда́ніяхъ о́бразомъ свѣ́та Твоего́ возсія́вый.

Христе́, Свѣ́те мíру, во открове́ніе всѣ́хъ язы́ковъ на зе́млю прише́дый и тѣле́снѣ Себе́ яви́вый.

Христе́ Іису́се, я́ко младе́нецъ въ я́слехъ возлежа́вый, и я́ко Бо́гъ свѣ́томъ богопозна́нія прему́дрыя волхвы́ просвѣти́вый.

Христе́ Іису́се, я́ко о́трочищъ о уче́ніи вопроша́вый, и я́ко свѣ́тъ ра́зума Подава́яй, о ра́зумѣ и о отвѣ́тѣхъ Твои́хъ учи́тели ужаси́вый.

Христе́, Учи́телю и́стинный и еди́ный, свѣ́томъ и́стины ученики́ Твоя́ просвѣти́вый, и вся́ пи́санная о Тебѣ́ пра́во разумѣ́ти наста́вивый.

Христе́, Свѣ́те воплоще́нный, все́ естество́ Ада́мово очернѣ́вшее, преобра́жся, облиста́ти па́ки сотвори́вый, и въ Твоего́ Божества́ сла́ву же и свѣ́тлость е́ претвори́вый.

Христе́ Іису́се, раздѣли́вый между́ свѣ́томъ и между́ тмо́ю и изъ тмы́ на́съ призва́вый въ Тво́й чу́дный свѣ́тъ, просвѣти́ о́чи мы́слей на́шихъ и отжени́ вся́кій мра́къ отъ серде́цъ на́шихъ.

Христе́ Іису́се, возсія́вый въ сердца́хъ на́шихъ Твоего́ богоразу́мія нетлѣ́нный свѣ́тъ и мы́сленныя на́ши отве́рзи о́чи во ева́нгельскихъ Твои́хъ проповѣ́даній разумѣ́ніе, да я́ко во дни́ благообра́зно ходя́ще путе́мъ за́повѣдей Твои́хъ, дости́гнемъ въ жи́знь вѣ́чную.

Христе́, Свѣ́те и́стинный, Сы́не Отца́ свѣ́товъ возлю́бленный, сы́ны свѣ́та покажи́ и на́съ въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. 

Конда́къ 7.

Хотя́й сконча́ти спасе́ніе ро́да человѣ́ческаго во́льною стра́стію во Іерусали́мѣ, вѣ́дый же, я́ко плотско́му ра́зуму земноро́дныхъ неудобопрія́тельно явля́ется, ка́ко и Бо́гъ всемо́щный и спаса́ющій пребыва́еши, и я́ко не́мощенъ же и сме́ртенъ стра́ждеши и умира́еши, мно́гажды предвозвѣща́лъ еси́ бли́жнимъ ученико́мъ Твои́мъ о предлежа́вшихъ Тебѣ́ поруга́ніяхъ и сме́рти кре́стной, вку́пѣ же и о всесла́вномъ Твое́мъ Воскресе́ніи. Сего́ же ра́ди и дне́сь глаго́леши съ небожи́тели спаси́тельный исхо́дъ Тво́й, да не соблазня́тся о Тебѣ́ самови́дцы вели́чія Твоего́, егда́ Тя́ у́зрятъ распина́ема, но въ свѣ́тѣ Твоего́ Преображе́нія да ви́дятъ очи́ма вѣ́ры и сла́ву Воскресе́нія, Твоего́ же и на́шего, да и на Крестѣ́ ви́сящу, я́ко Бо́гу Тебѣ́, всѣ́хъ спаса́ющему, воспѣва́ти не преста́нутъ: Аллилу́ія. 

Икосъ 7.

Но́вое не́бо и но́вую зе́млю прише́дый устро́ити, чу́дная и изря́дная па́че пе́рвыхъ содѣва́еши: не сло́вомъ бо отъ не су́щихъ во е́же бы́ти вся́ приво́диши, но пе́рстное и растлѣ́нное въ Себе́ пріе́млеши, и, преобрази́въ, обожа́еши. Просвѣти́въ же и са́мыя ри́зы Твоя́, показу́еши, я́ко вся́кое вещество́ бре́нное на лу́чшее возво́диши. Сего́ ра́ди, душа́ми и тѣлесы́ прославля́юще Тя́, я́ко вся́ обнови́вшему, вопіе́мъ Ти́:

Христе́ Іису́се, дре́вняго и но́ваго мíра еди́ный Зижди́телю, ве́тхаго человѣ́ка въ но́вую тва́рь созида́яй и сего́ па́ки я́ко царя́ всея́ тва́ри въ Себѣ́ поставля́яй.

Христе́ Іису́се, пе́рвѣе о́бразомъ Бо́жіимъ человѣ́ка почти́вый, во обновле́ніе же сего́ о́браза са́мое естество́ Боже́ственное во еди́ну Ѵпоста́сь вочеловѣ́чився совокупи́вый.

Христе́ Іису́се, истлѣ́вшее естество́ ро́да на́шего въ Себѣ́ обнови́вый, и тѣ́мъ началообра́зную добро́ту о́наго показа́вый.

Христе́, Человѣ́че Небе́сный, въ человѣ́ка пе́рстнаго оболкíйся, да я́коже облеко́хомся во о́бразъ пе́рстнаго, облече́мся и во о́бразъ небе́снаго.

Христе́, Сы́не Бо́жій, Сы́номъ Человѣ́ческимъ содѣ́лавыйся, да ху́дшее воспріе́мь, пода́си на́мъ лу́чшее.

Христе́ Іису́се, преобрази́вый въ Себѣ́ тѣ́ло смире́нія на́шего, я́ко бы́ти сему́ сообра́зну тѣ́лу сла́вы Твоея́, да въ то́йже о́бразъ преобразу́емся отъ сла́вы въ сла́ву.

Христе́ Іису́се, измѣне́ніемъ естества́ человѣ́ча вещество́ вся́кія тва́ри обновля́я и тѣ́мъ но́вое не́бо и но́вую зе́млю въ жили́ще но́ваго человѣ́ка уготовля́яй.

Христе́, обновля́яй вся́ческая, ду́хъ пра́въ обнови́ во утро́бахъ на́шихъ, да а́ще внѣ́шній на́шъ человѣ́къ и тлѣ́етъ, оба́че вну́тренній по вся́ дни́ обновля́тися бу́детъ.

Христе́ Іису́се, да́ждь на́мъ облещи́ся въ но́ваго человѣ́ка, по Бо́гу созда́ннаго, да во обновле́ніи жи́зни ходи́ти на́чнемъ и да лю́ди обновле́нія вои́стинну бу́демъ.

Христе́, Свѣ́те и́стинный, Сы́не Отца́ свѣ́товъ возлю́бленный, сы́ны свѣ́та покажи́ и на́съ въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. 

Конда́къ 8.

Стра́нное и непости́жимое ны́нѣ зри́тся видѣ́ніе: Ума́ленный па́че всѣ́хъ сыно́въ человѣ́ческихъ, не имѣ́яй ви́да, ниже́ добро́ты, свѣ́томъ Божества́ во пло́ти Свое́й сія́етъ и Сы́нъ Бо́жій возлю́бленный отъ Отца́ свѣ́товъ имену́ется; Моисе́й законода́вецъ и Илія́ огнеколесни́чникъ, въ небе́снѣй сла́вѣ я́вльшіися, я́ко раби́ Тому́ предстоя́тъ, о поруга́ніи и сме́рти кре́стнѣй съ Ни́мъ собесѣ́дуютъ, вку́пѣ же и Воскресе́ніе сла́вятъ, его́же заре́ю предвозоблиста́ и́мъ всесвѣ́тлое Преображе́ніе. И отъ сего́ въ Сы́нѣ Человѣ́честѣмъ Сы́на Бо́жія я́вѣ познава́юще, вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія. 

Икосъ 8.

Ве́сь зе́мленъ бы́лъ еси́, Бо́гъ-Сло́во сы́й, сему́ Божеству́ смѣси́въ человѣ́чество во ѵпоста́си Свое́й, ю́же во двою́ существу́ Моисе́й же и Илія́ ви́дѣша на Ѳаво́рѣ. И во всего́ Ада́ма обле́кся, Христе́, очернѣ́вшее просвѣти́лъ еси́ естество́, и ве́сь по на́мъ обнища́въ, пе́рстнаго отъ са́маго едине́нія и обще́нія богосодѣ́лалъ еси́. Мíръ же, во злѣ́ лежа́щій, ве́сь вои́стинну я́ко Ца́рство Бо́жіе къ на́мъ приближа́еши, и возвраща́еши и я́ко ра́й пе́рвый, его́же прикрове́нный о́бразъ ви́димъ у́бо ны́нѣ на Ѳаво́рѣ, идѣ́же блаже́нство богообще́нія неизглаго́ланное излива́еши въ сердца́ смире́нныхъ учени́къ Твои́хъ. Сего́ ра́ди, Бо́га и Человѣ́ка Тя́ познава́юще, и ра́достію предвкуше́нія ра́йскихъ бла́гъ исполня́еміи, вопіе́мъ Ти́:

Христе́, Сы́не Отца́ Небе́снаго, отъ Него́ на зе́млю по́сланный и отъ Жены́ неизрече́нно рожда́емый.

Христе́ Іису́се, Божество́мъ Твои́мъ пома́завый человѣ́чество, да сотвори́ши обоя́ еди́но.

Христе́, Емману́иле и́стинный, Бо́га и человѣ́ка пріи́скреннѣ во еди́ной ѵпоста́си Свое́й совокупи́вый.

Христе́, я́ко человѣ́къ зри́мый, но и́стинный Бо́гъ кры́емый, богочеловѣ́чнымъ прише́ствіемъ Твои́мъ человѣ́комъ прибли́зивыйся.

Христе́, Бо́же и́стинный, на земли́ во пло́ти яви́выйся и съ человѣ́ки пожи́вый.

Христе́ Іису́се, въ Не́мже вся́ко исполне́ніе Божества́ обита́ тѣле́снѣ, и изъ Его́же пло́ти лучи́ Божества́ исхожда́ху апо́столомъ и проро́комъ.

Христе́, Иже съ небесе́ Го́споди и вторы́й Ада́ме, въ ду́сѣ животворя́щемъ прише́дый, да пе́рваго одухотвори́ши Ада́ма, въ ду́шу жи́ву бы́вшаго.

Христе́ Іисусе, Дѣ́лателя-Отца́ Твоего́ Лозо́ и́стинная, во Твое́ обще́ніе естество́ на́ше воспрія́вый, о́бщники Божества́ Твоего́ досто́йны содѣ́лай ны́, и я́ко ро́ждіе, съ Тобо́ю сра́сленое и отъ Тебе́ неотпа́дающее, покажи́ ны́.

Христе́, Сы́не Бо́жій, съ человѣ́ки соедини́выйся и отъ Бо́га не разлучи́выйся, да́ждь на́мъ съ Тобо́ю, и въ Тебѣ́ со Отце́мъ Твои́мъ еди́но бы́ти.

Христе́, Свѣ́те и́стинный, Сы́не Отца́ свѣ́товъ возлю́бленный, сы́ны свѣ́та покажи́ и на́съ въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. 

Конда́къ 9.

Вся́кая тва́рь, я́ко добра́ зѣло́ дре́вле отъ Творца́ созда́нная, послѣди́ же суетѣ́ повину́вшаяся не во́лею, но за повину́вшаго ю́, и о дѣ́лѣхъ его́ проклята́я, и да́же доны́нѣ совоздыха́ющая ему́ и соболѣ́знующая, открове́нія же сыно́въ Бо́жіихъ ча́ящая, я́ко свободи́тися иму́щая отъ рабо́ты истлѣ́нія въ свобо́ду ча́дъ Бо́жіихъ, свѣ́тло дне́сь просіява́етъ во пло́ти Спаси́теля мíра. Воспріи́мъ бо пло́ть человѣ́чу, отъ пе́рсти созда́нную и въ тлѣ́ніе впа́дшую, вои́стинну и са́мое пе́рстное возво́дитъ къ нача́льнѣй и нетлѣ́ннѣй добро́тѣ, вся́ нова́ тва́рь, я́ко и́стинное Сло́во Тво́рческое и Зижди́тель Бо́гъ, Ему́же вся́ тва́рь, служа́ще и ликовству́юще, при́сно вопіе́тъ: Аллилу́ія. 

Икосъ 9.

Витíйство человѣ́къ душе́вныхъ, я́же Ду́ха Бо́жія не пріе́млющихъ и разумѣ́ти не могу́щихъ, Твоего́ вели́чества и прему́дрости не возмо́жетъ веща́ти: я́ко бо держа́й живо́тъ и сме́ртію влады́й, представля́еши на Ѳаво́рѣ Моисе́я и Илію́, свидѣ́тельтвующія Твое́ Божество́, его́же сла́вою блиста́еши, вку́пѣ же и зра́къ раба́ пріе́млеши, и со беззако́нными вмѣня́ешися, и смиря́еши Себе́ да́же до сме́рти кре́стныя. Мы́ же, я́ко духо́вніи и вся́ возстязу́ющіи, Бо́жію си́лу и Бо́жію прему́дрость Тя́, Христе́, проповѣ́дующе, исповѣ́дуемъ:

Христе́ Іису́се, Имже не́бо и земля́ совокупи́шася: во еди́ной бо ѵпоста́си Твое́й Бо́гъ на зе́млю сни́де, и человѣ́къ на небеса́ взы́де.

Христе́ Іису́се, о Не́мже вся́ческая, я́же на небесѣ́хъ и я́же на земли́, возславле́ніе пріе́млютъ.

Христе́ Іису́се, Бо́га и человѣ́ковъ Хода́таю, небе́сная и земна́я въ Себѣ́ Бо́гови примири́вый.

Христе́ Іису́се, ве́сь мíръ въ Себѣ́ Бо́гови примиря́яй во еди́номъ тѣ́лѣ пло́тію, и Креста́ Твоего́ кро́вію.

Христе́ Іису́се, завѣ́та но́ваго и лу́чшаго Хода́таю и Испору́чниче.

Христе́ Іису́се, Агнче Бо́жій, непоро́чный и пречи́стый, вку́пѣ же и Архіере́ю и́стинный, превы́ше небе́съ превознесе́нный.

Христе́ Іису́се, Са́мъ же́ртву пріе́мляй, Са́мъ и Же́ртва раздава́емая сы́й, принося́й же вку́пѣ и приноси́мый.

Христе́, съ небесе́ сше́дый и Бо́гови на́съ въ Себѣ́ примири́вый, пріиди́ и всели́ся въ ны́, да Тобо́ю ми́ръ и́мамы и въ Тебѣ́ вои́стинну на небеса́ взы́демъ.

Христе́, Сы́не Бо́жій вочеловѣ́чивыйся и человѣ́ки въ Себѣ́ обожи́вый, да бу́детъ вои́стинну Тобо́ю Са́мъ Бо́гъ дѣ́йствуяй въ на́съ, и е́же хотѣ́ти, и е́же дѣ́яти о благоволе́ніи.

Христе́, Свѣ́те и́стинный, Сы́не Отца́ свѣ́товъ возлю́бленный, сы́ны свѣ́та покажи́ и на́съ въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. 

Конда́къ 10.

Спасти́ся хотя́й всѣ́мъ человѣ́комъ, не словесы́ то́кмо Боже́ственными пу́ть спасе́нія показу́еши, ниже́ отъ дѣ́лъ зако́на ве́тхаго оправда́нія взыску́еши, но Кро́вію Завѣ́та Но́ваго въ са́мой ве́щи неду́ги на́ша на Себе́ пріе́млеши, грѣхи́ же на́ша не то́чію проща́еши, но па́че очища́еши и изглажда́еши. И сего́ ра́ди са́мую пречи́стую Пло́ть Твою́ въ снѣ́дь подае́ши и честну́ю Кро́вь Твою́ въ питіе́ неисчерпа́емое пролива́еши, да яду́щіи Твою́ Пло́ть и пію́щіи Твою́ Кро́вь въ Тебѣ́ пріи́скреннѣ пребыва́ютъ, я́ко да вои́стинну пло́ть отъ Пло́ти Твоея́ и ко́сть отъ Косте́й Твои́хъ бу́дутъ, и та́ко Боже́ственнаго естества́ причасти́вшеся, вся́кія тли́ душе́вныя и тѣле́сныя свободя́тся, и я́ко со́лнце возсія́ютъ въ Ца́рствіи Отца́ Небе́снаго, Его́же о́бразъ показа́лъ еси́ въ пло́ти Твое́й на Ѳаво́рѣ, и просвѣти́вшеся, въ сла́дости вѣ́чнаго житія́ воспѣва́ти Тебѣ́ непреста́нутъ: Аллилу́ія. 

Икосъ 10.

Ца́рство Твое́, Христе́ Бо́же, Ца́рство всѣ́хъ вѣко́въ и влады́чество Твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ. На небеси́ и на земли́ даде́ся вся́ка вла́сть Тебѣ́: живы́ми и ме́ртвыми Ты́ облада́еши, ключи́ а́да и сме́рти и́маши. Сего́ ра́ди о и́мени Твое́мъ вся́ко колѣ́но поклони́тся небе́сныхъ, и земны́хъ и преиспо́днихъ, я́коже яви́лъ еси́ на горѣ́ Ѳаво́рстѣй, идѣ́же я́ко не́бомъ владу́щему, и земле́ю госпо́дствующему, и преиспо́дними о́бласть иму́щему, предста́ша Ти́ отъ земли́ у́бо апо́столи, я́ко съ небесе́ же Илія́, Моисе́й же отъ ме́ртвыхъ. Сія́ у́бо исповѣ́дующе и Тебѣ́, я́ко вселе́нныя Царю́, на колѣ́ну припа́дающе, умиле́нно велича́емъ Тя́:

Христе́, Царю́ мíра, Твое́ю всемо́щною десни́цею въ бытіе́ приведе́ннаго и зако́номъ во́ли Твоея́ во еди́но Ца́рство Бо́жіе связу́емаго.

Христе́, Царю́ Боже́ственный, и созда́ннаго по о́бразу Твоему́, я́ко царя́ тва́ри на земли́ поста́вивый, та́же и отпа́дша сего́ отъ Ца́рствія па́ки во о́ное призыва́яй и въ пе́рвое достоя́ніе возводя́й.

Христе́, Царю́ Небе́сный, за человѣколю́біе на земли́ яви́выйся и съ человѣ́ки пожи́вый, вку́пѣ же и небе́съ не отлучи́выйся и при́сно та́мо на престо́лѣ сла́вы херуви́мстѣмъ почива́яй.

Христе́ Іису́се, въ плотстѣ́мъ прише́ствіи Твое́мъ, я́ко и́стинный Ца́рь вселе́нныя, стихíями мíра, и естества́ уста́вами, и ду́хами неви́димыми повелѣва́вый.

Христе́ Іису́се, и са́мою Твое́ю сме́ртію, я́ко и́стинный живота́ и сме́рти Влады́ка, вѣ́чную сме́рть попра́вый, и иму́щаго держа́ву сме́рти упраздни́вый, вереи́ а́довы сокруши́вый, и вся́ враги́ Ца́рствія Твоего́ подъ но́зѣ Твои́ покори́вый.

Христе́, Царю́ царе́мъ всемогу́щій, къ возсозда́нію всемíрнаго Ца́рствія Твоего́, я́ко зе́рно гору́шнично, Це́рковь Твою́ на земли́ насади́вый, и на Ка́мени, Его́же не брего́ша зи́ждущіи, ю́ утверди́вый, и врато́мъ а́довымъ ю́ непристу́пну сотвори́вый.

Христе́ Іису́се, не отъ мíра сего́ су́щее Ца́рство Твое́ Ца́рствомъ мíра всего́ содѣ́лавый и на вѣ́ки въ не́мъ воцари́тися гряды́й.

Христе́ Іису́се, прибли́зити на́мъ Ца́рствіе Бо́жіе въ мíръ прише́дый, и пе́рвѣе всѣ́хъ иска́ти о́наго на́съ научи́вый, и о прише́ствіи его́ моли́тися на́мъ заповѣ́давый: услы́ши у́бо моли́тву сію́, и да пріи́детъ Ца́рствіе Твое́ зѣло́ вско́рѣ.

Христе́ Іису́се, и здѣ́ на́съ сподо́би ви́дѣти Ца́рство Твое́, прише́дшее въ си́лѣ, и во вѣ́ки на земли́ живы́хъ съ Тобо́ю воцари́тися досто́йны сотвори́ ны́.

Христе́, Свѣ́те и́стинный, Сы́не Отца́ свѣ́товъ возлю́бленный, сы́ны свѣ́та покажи́ и на́съ въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. 

Конда́къ 11.

Пѣ́нію и пѣ́сни но́вой во обновле́ніи Ца́рствія Твоего́ никто́же можа́ше навы́кнути, то́кмо ра́звѣ иску́плени отъ земли́, иму́щіи и́мя Отца́ Твоего́ напи́сано на челѣ́хъ свои́хъ, и Тебѣ́, я́ко Агнцу Бо́жію, послѣ́довати хотя́щіи. Оба́че и мы́, грѣ́шніи, а́ще и недосто́йніи, но водо́ю и Ду́хомъ къ пакибытію́ порожде́нніи, и пома́заніемъ отъ Свята́го запечатлѣ́нніи, и въ но́вую тва́рь о Тебѣ́ содѣ́лавшіися, ви́дяще въ Преображе́ніи пло́ти Твоея́ сла́ву Ца́рствія Твоего́ гряду́щаго, я́ко о́ніи наро́ди мно́зи, и́же зря́ху сла́ву воцаре́нія Твоего́, гла́сомъ ве́ліимъ, я́ко раби́ Твои́ и боя́щіися Тебе́, и ма́ліи и вели́цыи, дерза́емъ приле́жно сла́вити Тя́ пѣ́снію: Аллилу́ія. 

Икосъ 11.

Свѣтоно́снаго Преображе́нія Твоего́ сла́ву ви́дѣша избра́нніи Твои́ на горѣ́ святѣ́й: и вси́ лю́діе въ плотстѣ́мъ прише́ствіи Твое́мъ ви́дѣша сла́ву Твою́, я́ко Единоро́днаго отъ Отца́. Сію́ у́бо сла́ву и мы́ по словеси́ Твоему́ ви́дѣти ча́юще, я́ко Го́спода сла́вы велича́емъ Тя́ си́це:

Христе́ Іису́се, присносу́щныя сла́вы Отчія, соприсносу́щное и ѵпоста́сное Сія́ніе, пре́жде бытія́ мíра сла́ву премíрную у Отца́ Твоего́ имѣ́вый.

Христе́ Іису́се, о Его́же сла́вахъ пре́жде плотска́го въ мíръ прише́ствія Твоего́ свидѣ́тельствова Ду́хъ Святы́й, во проро́цѣхъ су́щій.

Христе́ Іису́се, Его́же пло́тію обо́лкшеся, а́нгели небе́сніи воспѣ́ша, и сла́вніи земнíи ца́рственными да́ры почти́ша, и вси́ лю́діе, пресла́вная дѣя́нія ви́дѣвше, въ Бо́зѣ просла́виша.

Христе́ Іису́се, сла́вы отъ человѣ́къ не пріе́мляй, но Отца́ Твоего́ Небе́снаго сла́вящаго Тя́ имы́й, Иже и гла́сомъ Свои́мъ мно́гажды сла́ву Твою́ свидѣ́тельствоваше.

Христе́ Іису́се, въ свѣтоза́рномъ Преображе́ніи пло́ти Твоея́ сла́ву Божества́ Твоего́ яви́вый, и то́ю въ пресла́вномъ Воскресе́ніи Твое́мъ изря́днѣе возоблиста́вый.

Христе́ Іису́се, на небеса́ Вознесе́ніемъ и одесну́ю Отца́ сѣдѣ́ніемъ равноче́стную Тому́ сла́ву во пло́ти пріе́мый.

Христе́ Іису́се, съ си́лою и сла́вою мно́гою па́ки имы́й пріити́, и на престо́лѣ сла́вы Ца́рствія Твоего́ сѣ́сти имы́й на вѣ́ки.

Христе́ Іису́се, сподо́би и на́съ ви́дѣти сла́ву Твою́, я́коже о се́мъ моли́лся еси́ въ ча́съ сме́ртный, и научи́ ны́ въ тѣлесѣ́хъ на́шихъ и въ душа́хъ на́шихъ я́ко и́стиннаго Бо́га Тя́ прославля́ти.

Христе́ Іису́се, да́ждь и на́мъ самѣ́мъ люби́ти па́че сла́ву Бо́жію, не́же сла́ву человѣ́ческую, и тоя́ то́кмо еди́ныя иска́ти.

Христе́, Свѣ́те и́стинный, Сы́не Отца́ свѣ́товъ возлю́бленный, сы́ны свѣ́та покажи́ и на́съ въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. 

Конда́къ 12.

Благода́ть вои́стинну яви́ся Бо́жія, спаси́тельная всѣ́мъ человѣ́комъ, егда́ Бо́гъ-Сло́во пло́ть бы́сть и всели́ся въ ны́, испо́лнь благода́ти и и́стины, я́ко да и мы́ отъ исполне́нія Его́ пріи́мемъ вси́ и благода́ть возблагода́ть: спасе́ніе бо е́сть не препрѣ́тельныхъ человѣ́ческія му́дрости словесѣ́хъ, ниже́ въ пра́ведности я́же отъ зако́на, въ явле́ніи Ду́ха Боже́ственнаго и си́лы. Тѣ́мже и Христо́съ, не уче́ньми то́кмо ро́дъ человѣ́ческій просвѣти́, но са́маго Божества́ Своего́ вселе́ніемъ въ хра́мину естества́ человѣ́ческаго изъ тлѣ́нія въ нетлѣ́ніе претвори́ и вои́стинну обожи́ е́. Сего́ ра́ди и пло́тію на Ѳаво́рѣ сія́етъ Боже́ственнѣ, я́ко и́стинный Соверши́тель спасе́нія, Ему́же еди́ному досто́итъ отъ спаса́емыхъ воспѣва́тися: Аллилу́ія. 

Икосъ 12.

Пою́ще богосвѣ́тлое Твое́, Христе́, Преображе́ніе, вку́пѣ и на́шего естества́ земноро́днаго пренебе́сную торжеству́емъ сла́ву: въ Тебѣ́ бо возсіява́етъ боголѣ́пно ны́нѣ на Ѳаво́рѣ во о́бразъ бу́дущія незаходи́мыя сла́вы, ю́же очи́ма вѣ́ры и наде́жды зря́ще и се́рдцемъ о не́й услажда́ющеся, я́ко Нача́льника сла́вы на́шея восхваля́емъ Тя́ си́це:

Христе́ Іису́се, въ Не́мъ же избра́ни бы́хомъ пре́жде сложе́нія мíра и въ вѣ́чную сла́ву призва́ни бы́хомъ.

Христе́ Іису́се, при созда́ніи мíра о́бразомъ Бо́жіимъ почты́й земноро́днаго и я́ко сорабо́тника Творцу́, и я́ко царя́ тва́ри въ раи́ сла́дости того́ поста́вивый.

Христе́ Іису́се, и по омраче́ніи о́браза Бо́жія въ естествѣ́ земноро́дныхъ въ то́йже о́бразъ преобразу́яй отъ сла́вы въ сла́ву.

Христе́ Іису́се, еще́ въ житіи́ се́мъ и въ не́мощнѣй пло́ти су́щихъ, равноа́нгельною свя́тостію прославля́яй и многоразли́чныхъ Боже́ственныя благода́ти Твоея́ дарова́ній сподобля́яй.

Христе́ Іису́се, да́же и по сме́рти са́мыя ко́сти пра́ведныхъ нетлѣ́ніемъ сохраня́яй, и си́лою Воскресе́нія Твоего́ всесла́внаго въ ни́хъ пребыва́яй и чудодѣ́йствуяй.

Христе́ Іису́се, пресла́внымъ Твои́мъ Вознесе́ніемъ плотско́е обожи́вый воспрія́тіе и сіе́ десны́мъ Отца́ сѣдѣ́ніемъ почты́й.

Христе́ Іису́се, и въ сла́вное пакиприше́ствіе Твое́ ку́пно со святы́ми Твои́ми яви́тися имѣ́яй, и всему́ мíрови суди́ти ку́пно съ Тобо́ю вла́сть и́мъ дарова́вый.

Христе́ Іису́се, сла́ву естества́ на́шешо въ сла́вѣ Твое́й разумѣ́ти научи́ ны́, и я́ко зало́гъ сла́вы вѣ́чныя, душе́вныя де и тѣле́сныя, житіе́ безпоро́чное и безболѣ́зненное преити́ на земли́ сподо́би на́съ.

Христе́ Іису́се, Тебѣ́ сораспя́вшихся и спогре́бшихся, съ Тобо́ю и совозста́ви на́съ и спросла́ви, Спа́се, во Ца́рствіи Твое́мъ.

Христе́, Свѣ́те и́стинный, Сы́не Отца́ свѣ́товъ возлю́бленный, сы́ны свѣ́та покажи́ и на́съ въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. 

Конда́къ 13.

О, ти́хій Свѣ́те святы́я сла́вы безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го и Блаже́ннаго, Іису́се Христе́! Истинный Сы́не Бо́жій и и́стинный Сы́не Человѣ́ческій, пріи́скреннимъ Боже́ственнаго естества́ Твоего́ соедине́ніемъ, очи́стивый и освяти́вый естество́ земноро́дныхъ, и свѣ́томъ Божества́ Твоего преобрази́вый и убѣли́вый е́, грѣхо́мъ очернѣ́вшее, си́лою же Воскресе́нія Твоего́ безсме́ртно е́ сотвори́вый, и въ Вознесе́ніи пло́ти Твоея́ просла́вивый и обожи́вый, та́же въ та́инствѣ Тѣ́ла и Кро́ви Твои́хъ, всего́ Себе́ вдая́й во исцѣле́ніе ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ и въ зало́гъ вѣ́чныя и блаже́нныя жи́зни. Сподо́би на́съ и́стинною вѣ́рою и благо́ю во́лею воспрія́ти вся́, я́же ко спасе́нію, даро́ванная отъ Тебе́, да просвѣти́вшеся, и исцѣли́вшеся отъ неду́говъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ, и обнови́вшеся въ жи́зни се́й съ Тобо́ю соедине́ніемъ, и́стѣе Тебе́ причасти́мся, въ невече́рнемъ дни́ Ца́рствія Твоего́, идѣ́же во свѣ́тѣ лица́ Твоего́ и въ сла́вѣ вѣ́чной непреста́нными гла́сы, со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми, воспѣва́ти въ Тро́ицѣ сла́вимому Бо́гу и́мамы: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангели свѣтоза́рніи... И конда́къ 1-й: Возбра́нный и еди́ный...]

Моли́тва ко Го́споду и Спаси́телю мíра Іису́су Христу́, пресла́внаго ра́ди Его́ Преобра́женія.

Премíрный, пребезнача́льный и незаходи́мый Свѣ́те отъ самосу́щаго и присносу́щнаго Отца́ свѣ́товъ, безлѣ́тное и богоесте́ственное имы́й бытіе́, я́ко Бо́гъ и́стинный отъ Бо́га и́стиннаго, въ сія́ніи Единосу́щныя Тро́ицы, неслія́нный и нераздѣ́льный, еди́ный вся́каго въ мíрѣ су́щаго свѣ́та Исто́чниче, во устрое́ніи всея́ тва́ри зри́мый Изря́днохудожниче, па́че же тва́рь у́мную и слове́сную о́бразомъ Твои́мъ запечатлѣ́вый, въ послѣ́дняя же времена́, возображе́нія ра́ди сего́ о́браза Твоего́ помраче́ннаго, до́лу съ небесе́ сше́дый и са́мый о́бразъ пе́рстнаго пріе́мый, да ѵпоста́снымъ соедине́ніемъ въ Себѣ́ сугу́баго естества́ омраче́нное просвѣти́ши, тлѣ́нное — очи́стиши и преобрази́ши, сме́ртію я́тое па́ки въ Тебѣ́ рожде́ніемъ въ бытіе́ вѣ́чное новосотвори́ши, великодарови́тый, прему́дрый и всемогу́щій Спаси́телю на́шъ, Го́споди Іису́се Христе́! Сего́ ра́ди и пло́тію возоблиста́лъ еси́ на Ѳаво́рѣ предъ богозва́нными Твои́ми свидѣ́тели, да вку́пѣ пока́жеши, и боголѣ́пное Твое́ вочеловѣ́ченіе, а́ще и въ ра́біи зра́цѣ бы́вшее; и всемо́щное Твое́ и животворя́щее Воскресе́ніе, а́ще и поруга́ніемъ сме́ртнымъ предваря́емое; та́же и пресла́вное Твое́ въ мíръ го́рній съ пло́тію Вознесе́ніе, отону́дуже и́мать бы́ти и велелѣ́пнѣйшее Твое́ пакиприше́ствіе. Си́мъ же па́ки и свѣ́тлость пе́рвую и богоподо́бную естества́ на́шего смире́ннаго показу́еши, и благода́тное о́наго въ Тебѣ́ на́съ ра́ди Преображе́ніе, я́ко преднача́тіе и зало́гъ угото́ванныя на́мъ немерца́ющія сла́вы въ вѣ́цѣ гряду́щемъ, во Ца́рствіи Отца́ Небе́снаго, е́же прише́лъ еси́ да́ти, па́че же рещи́ возврати́ти на́мъ, и въ не́же не ну́ждею и си́лою привлача́еши, но благо́ю во́лею и свѣ́тлымъ разумѣ́ніемъ призыва́еши, я́коже и въ пе́рвомъ раи́ сла́дости сія́ бы́ша. Вся́ у́бо сія́ вѣ́рою пріе́млюще, и усты́ исповѣ́дующе, мо́лимъ Тя́ и про́симъ предъ лице́мъ сла́вы Твоея́, на́съ ра́ди преобрази́выйся Спаси́телю на́шъ: во е́же не тще́тнымъ бы́ти въ на́съ всѣ́мъ Твои́мъ спаси́тельнымъ дарова́ніямъ, просвѣти́ у́мъ на́шъ свѣ́томъ ра́зума свята́го Твоего́ Ева́нгелія, да преобразу́емся обновле́ніемъ ума́ на́шего, до́ндеже коне́чно всели́тся въ на́съ у́мъ Тво́й, Христо́въ, я́коже ктому́ не мы́слити на́мъ я́же человѣ́ческая, но я́же Бо́жеская. Се́рдце чи́сто сози́жди въ на́съ, да у́зримъ я́вственнѣе Тебе́, и́стиннаго Бо́га на́шего, и животворя́щимъ свѣ́томъ лица́ Твоего́, привлецы́ къ Тебѣ́ на́шу вы́ну богобо́рствующую во́лю, я́коже цвѣ́ты земнíи по зако́ну во́ли Твоея́, къ животво́рному свѣ́ту со́лнечному обраще́ніе и́мутъ. Са́мъ бу́ди живя́й и дѣ́йствуяй въ на́съ, да отло́жше ве́тхаго человѣ́ка и въ Тебе́, я́ко въ но́ваго человѣ́ка обле́кшеся, во обновле́ніи жи́зни ходи́ти на́чнемъ, и та́ко по вся́ дни́ обновля́ющеся по вну́треннему человѣ́ку и сла́ву Твою́ открове́ннымъ лице́мъ взира́юще, въ то́йже о́бразъ преобразу́емся, отъ сла́вы въ сла́ву, до́ндеже дости́гнемъ вси́ и кíйждо отъ на́съ еди́нъ въ му́жа соверше́нна, въ мѣ́ру во́зраста исполне́нія Твоего́, Христо́ва. И поне́же благоизво́лилъ еси́ отъ души́ слове́сныя и тѣ́ла благолѣ́пнаго устро́ити человѣ́ка, я́ко да тѣ́ло слу́житъ слове́сной души́, преобрази́ на́мъ и са́мое тѣ́ло смире́нія на́шего, я́ко бы́ти сему́ сообра́зну Твоему́ Тѣ́лу сла́вы; исцѣли́ е́ отъ страсте́й и неду́говъ, укрѣпи́ его́ си́лы есте́ственныя, огради́ отъ па́губнаго дѣ́йства стихíй; па́че же преи́скреннимъ съ Тобо́ю соедине́ніемъ во святѣ́йшей Евхари́стіи претвори́ е́ изъ земна́го въ небе́сное, изъ душе́внаго — въ духо́вное, да бу́демъ вои́стинну пло́ть отъ Пло́ти Твоея́ и ко́сть отъ Косте́й Твои́хъ, и та́ко просла́више Бо́га, согла́сно въ тѣлесѣ́хъ на́шихъ и въ душа́хъ на́шихъ на земли́ се́й, ку́пно душа́ми и тѣлесы́ просла́вимся въ животѣ́ вѣ́чномъ. Всѣ́хъ же на́съ совоку́пно, отъ еди́наго Хлѣ́ба и Ча́ши причаща́ющихся, сотвори́ мы́слити себе́, я́ко у́ды еди́наго Тѣ́ла Це́ркве Твоея́, ю́же положи́лъ еси́ на земли́ я́ко зе́рно гору́шично къ возраста́нію въ веліевѣтви́стое дре́во Ца́рствія Бо́жія, до́ндеже покры́етъ всю́ вселе́нную. Соедини́ всѣ́хъ на́съ единомы́сліемъ исповѣ́данія спаси́тельныя вѣ́ры Твоея́ и дру́гъ ко дру́гу о Тебѣ́ любо́вію. Помози́ на́мъ Твое́ю благода́тію воздѣ́лывати и храни́ти Це́рковь Твою́, я́ко превозда́нный ра́й, его́же вда́лъ еси́ сего́ ра́ди человѣ́ку, и да не одолѣ́ютъ ю́ врата́ а́дова, до́ндеже покори́ши вся́ враги́ Ца́рствія Твоего́ подъ нога́ма Твои́ма и возся́деши на престо́лѣ сла́вы Ца́рствія Твоего́, въ не́мже и мы́ съ Тобо́ю возсія́ти подо́бно со́лнцу и́мамы, здѣ́ просвѣти́вшеся предначина́тельно въ Тебѣ́ Преображе́ніемъ. О, Го́споди Христе́, Царю́ Небе́сный! Да бу́детъ Ца́рствіе Твое́, не отъ мíра сего́ су́щее, вои́стинну всего́ мíра Ца́рствомъ, и да у́зримъ сіе́ Ца́рствіе Твое́, прише́дшее въ си́лѣ, зѣло́ вско́рѣ. Ей, гряди́, Го́споди Іису́се, и пребу́ди съ на́ми, я́коже обѣща́лся еси́, до сконча́нія вѣ́ка, и въ безконе́чные вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь. 

Тропа́рь, гла́съ 7:

Преобрази́лся еси́ на горѣ́, Христе́ Бо́же, показа́вый ученико́мъ Твои́мъ сла́ву Твою́, я́коже можа́ху, да возсія́етъ и на́мъ, грѣ́шнымъ, свѣ́тъ Тво́й присносу́щный, моли́твами Богоро́дицы, Свѣтода́вче, сла́ва Тебѣ́. 

Конда́къ, гла́съ 7. Самогла́сенъ:

На горѣ́ преобрази́лся еси́, и я́коже вмѣща́ху ученицы́ Твои́, сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́дѣша, да егда́ Тя́ у́зрятъ распина́ема, страда́ніе у́бо уразумѣ́ютъ во́льное, мíрови же проповѣ́дятъ, я́ко Ты́ еси́ вои́стинну Отчее сія́ніе. 

Велича́ніе:

Велича́емъ Тя́, Живода́вче Христе́, и почита́емъ пречи́стыя пло́ти Твоея́ пресла́вное Преображе́ніе. 

Источникъ: Ака́ѳистъ во сла́ву свѣтоно́снаго Преображе́нія Христа́ Спаси́теля и во исповѣ́даніе та́инъ спасе́нія, въ Преображе́ніи Госпо́дни явля́емыхъ. — Репринтъ. — М.: Издательство Московской Патріархіи, 2000. — 43 с. — Репр. изд.: Рукопись 1924 г. 

Источник http://osanna.russportal.ru/index.php?id=selected.akathists.lord_a0009