Пропустить навигацию.
Главная

Ака́ѳистъ святи́телю и чудотво́рцу Никола́ю, архіепи́скопу Мѵ́ръ Ликíйскихъ


Ака́ѳистъ святи́телю и чудотво́рцу Никола́ю, архіепи́скопу Мѵ́ръ Ликíйскихъ
Конда́къ 1.

Возбра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́въ, мíру всему́ источа́яй многоцѣ́нное ми́лости мѵ́ро и неисчерпа́емое чуде́съ мо́ре, восхваля́ю тя́ любо́вію, Святи́телю Нико́лае; ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ мя бѣ́дъ свободи́, да зову́ ти:

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кій чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, отъ утро́бы ма́тернія очище́нный; ра́дуйся, да́же до конца́ освяще́нный.

Ра́дуйся, рожде́ніемъ свои́мъ роди́телей удиви́вый; ра́дуйся, си́лу душе́вную а́біе по рождествѣ́ яви́вый.

Ра́дуйся, са́де земли́ обѣтова́нія; ра́дуйся, цвѣ́те Боже́ственнаго сажде́нія.

Ра́дуйся, лозо́ добродѣ́тельная виногра́да Христо́ва; ра́дуйся, дре́во чудото́чное рая́ Іису́сова.

Ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́нія; ра́дуйся, мѵ́ро Христо́ва благоуха́нія.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отго́нится рыда́ніе; ра́дуйся, я́ко тобо́ю прино́сится ра́дованіе.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Ви́дяще твои́хъ мѵ́ръ излія́ніе, богому́дре, просвѣща́емся душа́ми и тѣлесы́, ди́внаго тя́ мѵрото́чца живоно́сна, Нико́лае, разумѣ́юще: чудесы́ бо я́ко вода́ми, благода́тію Бо́жіею излива́ющимися, напая́еши вѣ́рно вопію́щихъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ неуразумѣ́нный вразумля́я о Святѣ́й Тро́ицѣ, бы́лъ еси́ въ Нике́и со святы́ми отцы́ побо́рникъ исповѣ́данія правосла́вныя вѣ́ры: ра́вна бо Отцу́ Сы́на исповѣ́далъ еси́, соприсносу́щна и сопресто́льна, Арія же безу́мнаго обличи́лъ еси́. Сего́ ра́ди вѣ́рніи научи́шася воспѣва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, вели́кій благоче́стія сто́лпе; ра́дуйся, вѣ́рныхъ прибѣ́жища гра́де.

Ра́дуйся, тве́рдое правосла́вія укрѣпле́ніе; ра́дуйся, честно́е Пресвяты́я Тро́ицы носи́ло и похвале́ніе.

Ра́дуйся, Отцу́ равноче́стна Сы́на проповѣ́давый; ра́дуйся, Арія возбѣси́вшагося отъ Собо́ра святы́хъ отгна́вый.

Ра́дуйся, о́тче, отце́въ сла́вная красото́; ра́дуйся, всѣ́хъ богому́дрыхъ прему́драя добро́то.

Ра́дуйся, о́гненная словеса́ испуща́яй; ра́дуйся, до́брѣ ста́до свое́ наставля́яй.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю вѣ́ра утвержда́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю е́ресь низлага́ется.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́лою, да́нною ти́ свы́ше, слезу́ вся́ку отъя́лъ еси́ отъ лица́ лю́тѣ стра́ждущихъ, богоно́се о́тче Нико́лае: а́лчущимъ бо яви́лся еси́ корми́тель, въ пучи́нѣ морстѣ́й су́щимъ изря́дный прави́тель, неду́гующимъ исцѣле́ніе и всѣ́мъ вся́къ помо́щникъ показа́лся еси́, вопію́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́яше вои́стинну, о́тче Нико́лае, съ небесе́ пѣ́снь тебѣ́ воспѣва́ема бы́ти, а не отъ земли́: ка́ко бо кто́ отъ человѣ́къ возмо́жетъ твоея́ святы́ни вели́чія проповѣ́дати? Но мы́, любо́вію твое́ю побѣжда́еми, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, о́бразе а́гнцевъ и па́стырей; ра́дуйся, свято́е очисти́лище нра́вовъ.

Ра́дуйся, добродѣ́телей вели́кихъ вмѣсти́лище; ра́дуйся, святы́ни чи́стое и честно́е жили́ще.

Ра́дуйся, свѣти́льниче всесвѣ́тлый и вселюби́мый; ра́дуйся, свѣ́те златоза́рный и непоро́чный.

Ра́дуйся, досто́йный а́нгеломъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, до́брый человѣ́комъ наста́вниче.

Ра́дуйся, пра́вило вѣ́ры благочести́выя; ра́дуйся, о́бразе кро́тости духо́вныя.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отъ страсте́й тѣле́сныхъ избавля́емся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю сла́достей духо́вныхъ исполня́емся.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́ря недоумѣ́нія смуща́етъ ми́ у́мъ: ка́ко досто́йно е́сть пѣ́ти чудеса́ твоя́, блаже́нне Нико́лае? Никто́же бо мо́жетъ я́ исчести́, а́ще бы и мно́ги язы́ки имѣ́лъ и глаго́лати восхотѣ́лъ. Но мы́ ди́вно Бо́гу, въ тебѣ́ прославля́ющемуся, дерза́емъ воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шаша, богому́дре Нико́лае, бли́жніи и да́льніи вели́чіе чуде́съ твои́хъ, я́ко по возду́ху ле́гкими благода́тными крила́ми навы́клъ еси́ су́щихъ въ бѣда́хъ предваря́ти, ско́ро отъ тѣ́хъ избавля́я всѣ́хъ, вопію́щихъ къ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, избавле́ніе отъ печа́ли; ра́дуйся, подая́ніе благода́ти.

Ра́дуйся, неча́емыхъ зо́лъ прогони́телю; ра́дуйся, жела́емыхъ благи́хъ насади́телю.

Ра́дуйся, ско́рый утѣ́шителю въ бѣдѣ́ су́щихъ; ра́дуйся, стра́шный наказа́телю оби́дящихъ.

Ра́дуйся, чуде́съ пучи́но, Бо́гомъ излія́нная; ра́дуйся, зако́на Христо́ва скрижа́ли, Бо́гомъ пи́санныя.

Ра́дуйся, крѣ́пкое па́дающихъ возведе́ніе; ра́дуйся, пра́во стоя́щихъ утвержде́ніе.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю вся́кая ле́сть обнажа́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю вся́кая и́стина сбыва́ется.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чная звѣзда́ яви́лся еси́, наставля́я по мо́рю пла́вающихъ лю́тѣ, и́мже сме́рть предстоя́ще вско́рѣ иногда́, а́ще не бы́ ты́ предста́лъ еси́ призыва́ющимъ тя́ въ по́мощь, чудотво́рче святы́й Нико́лае; уже́ бо несты́дно бѣсо́мъ лета́ющимъ и погрузи́ти корабли́ хотя́щимъ запрети́въ, отгна́лъ еси́ и́хъ, вѣ́рныя же научи́лъ еси́ спаса́ющему тобо́ю Бо́гу взыва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣша отрокови́цы, на бра́къ скве́рный нищеты́ ра́ди угото́ванныя, вели́кое твое́ къ ни́щимъ милосе́рдіе, преблаже́нне о́тче Нико́лае, егда́ ста́рцу роди́телю ихъ но́щію узельцы́ три́ зла́та тая́ся по́далъ еси, сама́го со дще́рьми избавля́я отъ паде́нія грѣхо́внаго. Того́ ра́ди слы́шиши отъ всѣ́хъ си́це:

Ра́дуйся, ми́лости превели́кія сокро́вище; ра́дуйся, промышле́нія о лю́дехъ прія́телище.

Ра́дуйся, пи́ще и отра́до къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ; ра́дуйся, хлѣ́бе неснѣда́емый а́лчущихъ.

Ра́дуйся, бога́тство, бѣ́днѣ живу́щимъ на земли́ Бо́гомъ да́нное; ра́дуйся, воздви́женіе ско́рое убо́гихъ.

Ра́дуйся, бы́строе ни́щихъ услы́шаніе; ра́дуйся, скорбя́щихъ прія́тное попече́ніе.

Ра́дуйся, тріе́хъ дѣ́въ непоро́чный невѣсти́телю; ра́дуйся, чистоты́ усе́рдный храни́телю.

Ра́дуйся, ненаде́жныхъ надѣ́яніе; ра́дуйся, всего́ мíра наслажде́ніе.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дуетъ мíръ ве́сь тебе́, преблаже́нне Нико́лае, ско́раго въ бѣда́хъ засту́пника, я́ко мно́гажды во еди́номъ часѣ́ по земли́ путеше́ствующимъ и по мо́рю пла́вающимъ, предваря́я, посо́бствуеши, ку́пно всѣ́хъ отъ злы́хъ сохраня́я, вопію́щихъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́ свѣ́тъ живо́тный, избавле́ніе нося́ воево́дамъ, непра́ведную сме́рть прія́ти иму́щимъ, тебе́, до́брый па́стырю Нико́лае, призыва́ющимъ, егда́ вско́рѣ я́влься во снѣ́ царе́ви, устраши́лъ еси́ его́, си́хъ же неврежде́нныхъ отпусти́ти повелѣ́лъ еси́. Сего́ ра́ди съ ни́ми ку́пно и мы́ благода́рственно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, усе́рдно призыва́ющимъ тя́ помога́яй; ра́дуйся, отъ непра́веднаго убіе́нія избавля́яй.

Ра́дуйся, отъ ле́стныя сохраня́яй клеветы́; ра́дуйся, непра́ведныя разруша́яй совѣ́ты.

Ра́дуйся, растерза́яй лжу́ я́ко паучи́ну; ра́дуйся, возноша́яй сла́вно и́стину.

Ра́дуйся, непови́нныхъ отъ у́зъ разрѣше́ніе; ра́дуйся, и мертвеце́въ оживле́ніе.

Ра́дуйся, прояви́телю пра́вды; ра́дуйся, помрачи́телю непра́вды.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю непови́нніи изба́влени отъ меча́; ра́дуйся, я́ко тобо́ю наслади́шася свѣ́та.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Хотя́ богоху́льное ерети́ческое отгна́ти злосмра́діе, мѵ́ро вои́стинну благово́нное, та́инственное яви́лся еси́, Нико́лае: лю́ди мѵре́йскія пасы́й, ве́сь мíръ свои́мъ благода́тнымъ мѵ́ромъ испо́лнилъ еси́. И отъ на́съ у́бо богоме́рзкое грѣхо́вное злосмра́діе отжени́, да благопрія́тно Бо́гу вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́ваго тя́ Но́я, наста́вника ковче́га спаси́тельнаго разумѣ́емъ, о́тче святы́й Нико́лае, бу́рю всѣ́хъ лю́тыхъ разгоня́ющаго направле́ніемъ свои́мъ, тишину́ же Боже́ственную принося́щаго вопію́щимъ такова́я:

Ра́дуйся, обурева́емыхъ ти́хое приста́нище; ра́дуйся, утопа́ющихъ извѣ́стное храни́лище.

Ра́дуйся, пла́вающихъ посредѣ́ пучи́нъ до́брый ко́рмчій; ра́дуйся, треволне́нія морска́я уставля́ющій.

Ра́дуйся, превожде́ніе су́щихъ въ ви́хрѣхъ; ра́дуйся, согрѣ́яніе су́щихъ во мра́зѣхъ.

Ра́дуйся, сія́ніе, ско́рбный мра́къ разгоня́ющее; ра́дуйся, свѣти́ло, вся́ концы́ земли́ просвѣща́ющее.

Ра́дуйся, отъ бе́здны грѣхо́вныя человѣ́ки избавля́яй; ра́дуйся, въ бе́здну а́дскую сатану́ вверга́яй.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю дерзнове́нно бе́здну милосе́рдія Бо́жія призыва́емъ; ра́дуйся, я́ко тобо́ю отъ пото́па гнѣ́ва изба́вльшеся, ми́ръ съ Бо́гомъ обрѣта́емъ.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Стра́нное чу́до явля́ется притека́ющимъ къ тебѣ́, блаже́нне Нико́лае, свяще́нная твоя́ це́рковь: въ не́й бо и ма́лое моле́ніе принося́ще, ве́ліихъ неду́говъ пріе́млемъ исцѣле́ніе, а́ще то́кмо по Бо́зѣ упова́ніе на тя́ возло́жимъ, вѣ́рно вопію́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь еси́ всѣ́мъ вои́стинну помо́щникъ, богоно́се Нико́лае, и собра́лъ еси́ вку́пѣ вся́ прибѣга́ющія къ тебѣ́, я́ко свободи́телъ, пита́тель и вра́чь ско́рый всѣ́мъ земны́мъ, на похвалу́ всѣ́хъ подвиза́я вопи́ти къ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, вся́кихъ исцѣле́ній исто́чниче; ра́дуйся, лю́тѣ стра́ждущимъ помо́щниче.

Ра́дуйся, заре́, сія́ющая въ нощи́ грѣхо́вной блужда́ющимъ; ра́дуйся, росо́ небото́чная въ зно́и трудо́въ су́щимъ.

Ра́дуйся, подава́яй тре́бующимъ благострое́ніе; ра́дуйся, уготовля́яй прося́щимъ изоби́ліе.

Ра́дуйся, мно́гажды проше́ніе предваря́яй; ра́дуйся, ста́рымъ седи́намъ си́лу обновля́яй.

Ра́дуйся, мно́гихъ заблу́ждшихъ отъ пути́ и́стиннаго обличи́телю; ра́дуйся, та́инъ Бо́жіихъ вѣ́рный служи́телю.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю за́висть попира́емъ; ра́дуйся, я́ко тобо́ю благонра́вное житіе́ исправля́емъ.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Вся́кія утоли́ болѣ́зни, вели́кій на́шъ засту́пниче Нико́лае, растворя́я благода́тная врачева́нія, услажда́ющая ду́ши на́ша, сердца́ же веселя́щая всѣ́хъ усе́рдно къ по́мощи твое́й притека́ющихъ, Бо́гу же вопію́щихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíя суему́дренныя нечести́выхъ ви́димъ тобо́ю посра́мленныя, богому́дре о́тче Нико́лае: Арія бо ху́льника, раздѣля́юща Божество́, и Саве́ллія, смѣша́юща Святу́ю Тро́ицу, препрѣ́лъ, на́съ же во правосла́віи укрѣпи́лъ еси́. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, щи́те, защища́яй благоче́стіе; ра́дуйся, мечу́, посѣка́яй злоче́стіе.

Ра́дуйся, учи́телю Боже́ственныхъ велѣ́ній; ра́дуйся, губи́телю богопроти́вныхъ уче́ній.

Ра́дуйся, лѣ́ствице, Бо́гомъ утвержде́нная, е́юже восхо́димъ къ небеси́; ра́дуйся, покро́ве, Бо́гомъ зда́нный, и́мже покрыва́ются мно́зи.

Ра́дуйся, нему́дрыхъ умудри́вый твои́ми словесы́; ра́дуйся, лѣни́выхъ подви́гнувый твои́ми нра́вы.

Ра́дуйся, свѣ́тлосте за́повѣдей Бо́жіихъ неугаси́мая; ра́дуйся, луче́ оправда́ній Госпо́днихъ пресвѣ́тлая.

Ра́дуйся, я́ко уче́ніемъ твои́мъ сокруша́ются ерети́ческія главы́; ра́дуйся, я́ко тобо́ю вѣ́рніи сподобля́ются сла́вы.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу, пло́ть твою́ ду́хови покори́лъ еси́ вои́стинну, о́тче на́шъ Нико́лае: молча́ньми бо пре́жде и боре́ньми съ по́мыслы, дѣя́нію богомы́сліе приложи́лъ еси́, богомы́сліемъ же ра́зумъ соверше́нъ стяжа́лъ еси́, и́мже дерзнове́нно съ Бо́гомъ и а́нгелы бесѣ́довалъ еси́, всегда́ вопію́щи: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ еси́ похваля́ющимъ, преблаже́нне, чудеса́ твоя́ и всѣ́мъ къ заступле́нію твоему́ прибѣга́ющимъ; тѣ́мже и на́съ, въ добродѣ́тели убо́гихъ, отъ нищеты́, напа́сти, неду́говъ и ну́ждъ разли́чныхъ свобожда́й, вопію́щихъ ти́ съ любо́вію такова́я:

Ра́дуйся, отъ убо́жества вѣ́чнаго изыма́яй; ра́дуйся, бога́тство нетлѣ́нное подава́яй.

Ра́дуйся, бра́шно неги́блющее а́лчущимъ пра́вды; ра́дуйся, питіе́ неисчерпа́емое жа́ждущимъ жи́зни.

Ра́дуйся, отъ мяте́жа и бра́ни соблюда́яй; ра́дуйся, отъ у́зъ и плѣне́нія свобожда́яй.

Ра́дуйся, пресла́вный въ бѣда́хъ засту́пниче; ра́дуйся, превели́кій въ напа́стехъ защи́тниче.

Ра́дуйся, мно́гихъ отъ поги́бели исхи́тивый; ра́дуйся, безчи́сленныхъ неврежде́нно сохрани́вый.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю лю́тыя сме́рти грѣ́шницы избѣга́ютъ; ра́дуйся, я́ко тобо́ю жи́знь вѣ́чную ка́ющіися получа́ютъ.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе Пресвятѣ́й Тро́ицѣ па́че ины́хъ прине́слъ еси́, преблаже́нне Нико́лае, умо́мъ, сло́вомъ и дѣ́ломъ: мно́гимъ бо испыта́ніемъ правовѣ́рная повелѣ́нія уясни́лъ еси́, вѣ́рою, наде́ждею и любо́вію наставля́я на́съ въ Тро́ицѣ Еди́ному Бо́гу воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтоза́рную лучу́ во мра́цѣ житія́ су́щимъ неугаси́мую ви́димъ тя́, Бо́гомъ избра́нне о́тче Нико́лае: съ невеще́ственными бо а́нгельскими свѣ́ты бесѣ́дуеши о несозда́нномъ Тро́ическомъ свѣ́тѣ, вѣ́рныхъ же ду́ши просвѣща́еши, вопію́щихъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, озаре́ніе Трисо́лнечнаго Свѣ́та; ра́дуйся, денни́це Незаходи́маго Со́лнца.

Ра́дуйся, свѣще́, Боже́ственнымъ пла́менемъ возжже́нная; ра́дуйся, я́ко угаси́лъ еси́ бѣсо́вскій пла́мень нече́стія.

Ра́дуйся, свѣ́тлое правовѣ́рія проповѣ́даніе; ра́дуйся, доброзра́чное свѣ́та ева́нгельскаго сія́ніе.

Ра́дуйся, мо́лніе, е́реси пожига́ющая; ра́дуйся, гро́ме, устраша́ющій соблазня́ющія.

Ра́дуйся, и́стиннаго научи́телю ра́зума; ра́дуйся, та́инственнаго изъяви́телю ума́.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю попра́ся поклоне́ніе тва́ри; ра́дуйся, я́ко тобо́ю научи́хомся поклоня́тися Творцу́ въ Тро́ицѣ.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Благода́ть, да́нную ти́ отъ Бо́га, свѣ́дущіи, ра́дующеся твою́ па́мять пра́зднуемъ по до́лгу, пресла́вный о́тче Нико́лае, и къ чу́дному заступле́нію твоему́ вседу́шно притека́емъ; пресла́вныхъ же твои́хъ дѣя́ній, я́ко песка́ морска́го и мно́жества звѣ́зднаго исчести́ не могу́ще, недоумѣ́ніемъ объя́ти бы́вше, вопіе́мъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще твоя́ чудеса́, восхваля́емъ тя́, всехва́льне Нико́лае: въ тебѣ́ бо Бо́гъ, въ Тро́ицѣ прославля́емый, ди́вно просла́вися. Но а́ще и попремно́гу соста́вленныя отъ души́ псалмы́ и пѣ́сни прино́симъ ти́, чудотво́рче святы́й, ничто́же твори́мъ ра́вно дарова́нію чуде́съ твои́хъ, и́мже удивля́ющеся, вопіе́мъ къ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, Царя́ ца́рствующихъ и Го́спода госпо́дствующихъ служи́телю; ра́дуйся, служи́телей Его́ небе́сныхъ сожи́телю.

Ра́дуйся, царе́мъ вѣ́рнымъ поможе́ніе; ра́дуйся, ро́да христіа́нскаго возвыше́ніе.

Ра́дуйся, побѣ́ды тезоимени́тый; ра́дуйся, вѣнчено́сче наро́читый.

Ра́дуйся, всѣ́хъ добродѣ́телей зерца́ло; ра́дуйся, всѣ́хъ притека́ющихъ къ тебѣ́ крѣ́пкое забра́ло.

Ра́дуйся, по Бо́зѣ и Богоро́дицѣ все́ на́ше упова́ніе; ра́дуйся, тѣле́съ на́шихъ здра́віе и ду́шъ спасе́ніе.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отъ вѣ́чныя сме́рти свобожда́емся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю безконе́чныя жи́зни сподобля́емся.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, пресвяты́й и пречу́дный о́тче Нико́лае, утѣше́ніе всѣ́хъ скорбя́щихъ, ны́нѣшнее на́ше пріими́ приноше́ніе и отъ гее́нны изба́витися на́мъ Го́спода умоли́ богопрія́тнымъ твои́мъ хода́тайствомъ, да съ тобо́ю воспѣва́емъ: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́ли три́жды. И па́ки чту́тся 1-й и́косъ: Ангела о́бразомъ... и конда́къ 1-й: Возбра́нный чудотво́рче...]
Моли́тва свято́му Никола́ю:

О, всехва́льный и всечестны́й архіере́ю, вели́кій чудотво́рче, святи́телю Христо́въ, о́тче Нико́лае, человѣ́че Бо́жій, и вѣ́рный ра́бе, му́жу жела́ній, сосу́де избра́нный, крѣ́пкій сто́лпе церко́вный, свѣти́льниче пресвѣ́тлый, звѣздо́ осіява́ющая и освѣща́ющая всю́ вселе́нную; ты́ еси́ пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ процвѣ́тшій, насажде́нный во дво́рѣхъ Го́спода своего́, живы́й въ Мѵ́рѣхъ, мѵ́ромъ благоуха́лъ еси́, и мѵ́ро приснотеку́щее благода́ти Бо́жія источа́еши. Твои́мъ ше́ствіемъ, пресвяты́й о́тче, мо́ре освяти́ся, егда́ многочуде́сныя твоя́ мо́щи ше́ствоваху во гра́дъ Ба́рскій, отъ восто́ка до за́пада хвали́ти и́мя Госпо́дне. О, преизя́щный и преди́вный чудотво́рче, ско́рый помо́щниче, те́плый засту́пниче, па́стырю предо́брый, спаса́ющій слове́сное ста́до отъ вся́кихъ бѣ́дъ, тебе́ прославля́емъ и тебе́ велича́емъ, я́ко наде́жду всѣ́хъ христіа́нъ, исто́чника чуде́съ, защи́тителя вѣ́рныхъ, прему́драго учи́теля, а́лчущихъ корми́теля, пла́чущихъ весе́ліе, наги́хъ одѣя́ніе, боля́щихъ врача́, по мо́рю пла́вающихъ управи́теля, плѣ́нниковъ свободи́теля, вдо́въ и сиро́тъ пита́теля и засту́пника, цѣлому́дрія храни́теля, младе́нцевъ кро́ткаго наказа́теля, ста́рыхъ укрѣпле́ніе, по́стниковъ наста́вника, тружда́ющихся упокое́ніе, ни́щихъ и убо́гихъ изоби́льное бога́тство. Услы́ши на́съ, моля́щихся тебѣ́ и прибѣга́ющихъ подъ кро́въ тво́й, яви́ предста́тельство твое́ о на́съ къ Вы́шнему и исхода́тайствуй твои́ми богопрія́тными моли́твами вся́ поле́зная ко спасе́нію ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ: сохрани́ святу́ю оби́тель сію́ [или́: хра́мъ се́й], вся́кій гра́дъ и ве́сь, и вся́кую страну́ христіа́нскую, и лю́ди живу́щія, отъ вся́кого озлобле́нія по́мощію твое́ю: вѣ́мы бо, вѣ́мы, я́ко мно́го мо́жетъ моли́тва пра́веднаго, поспѣшеству́ющая во благо́е: тебе́ же пра́веднаго по Преблагослове́ннѣй Дѣ́вѣ Марíи, предста́теля ко Всеми́лостивому Бо́гу и́мамы, и къ твоему́, преблагíй о́тче, те́плому хода́тайству и заступле́нію смире́нно притека́емъ: ты́ на́съ соблюди́ я́ко бо́дрый и до́брый па́стырь, отъ вся́кихъ враго́въ, губи́тельства, тру́са, гра́да, гла́да, пото́па, огня́, меча́, наше́ствія иноплеме́нниковъ, и во вся́кихъ бѣда́хъ и ско́рбехъ на́шихъ подава́й на́мъ ру́ку по́мощи и отве́рзи две́ри милосе́рдія Бо́жія; поне́же недосто́йны есмы́ зрѣ́ти высоту́ небе́сную, отъ мно́жества непра́вдъ на́шихъ: свя́зани есмы́ у́зами грѣхо́вными, и николи́же во́ли Созда́теля на́шего сотвори́хомъ, ни сохрани́хомъ повелѣ́ній Его́. Тѣ́мже преклоня́емъ колѣ́на сокруше́нна и смире́нна се́рдца на́шего къ Зижди́телю своему́, и твоего́ оте́ческаго заступле́нія къ нему́ про́симъ: помози́ на́мъ, уго́дниче Бо́жій, да не поги́бнемъ со беззако́ніи на́шими, изба́ви на́съ отъ вся́кого зла́, и отъ вся́кія ве́щи сопроти́вныя, упра́ви у́мъ на́шъ, и укрѣпи́ се́рдце на́ше въ пра́вой вѣ́рѣ, въ не́йже твои́мъ предста́тельствомъ и хода́тайствомъ, ни ра́нами, ни преще́ніемъ, ни мо́ромъ, ни вся́кимъ гнѣ́вомъ отъ Созда́теля своего́ ума́лени бу́демъ, но ми́рное здѣ́ поживе́мъ житіе́, и да сподо́бимся ви́дѣти блага́я на земли́ живы́хъ, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, еди́наго въ Тро́ицѣ сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я:

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый на́шъ засту́пниче, и вездѣ́ въ ско́рбехъ ско́рый помо́щниче! Помози́ мнѣ́, грѣ́шному и уны́лому, въ настоя́щемъ се́мъ житіи́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми́ оставле́ніе всѣ́хъ мои́хъ грѣхо́въ, ели́ко согрѣши́хъ отъ ю́ности моея́, во все́мъ житіи́ мое́мъ, дѣ́ломъ, сло́вомъ, помышле́ніемъ и всѣ́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́дѣ души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Содѣ́теля, изба́вити мя́ возду́шныхъ мыта́рствъ и вѣ́чнаго муче́нія, да всегда́ прославля́ю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва тре́тія:

О, всеблагíй о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всѣ́хъ вѣ́рою притека́ющихъ къ твоему́ заступле́нію и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющихъ! Ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до отъ волко́въ, гу́бящихъ е́; и вся́ку страну́ христіа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами, отъ мірска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствія иноплеме́нниковъ и междоусо́бныя бра́ни, отъ гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти; и я́коже поми́ловалъ еси́ тріе́хъ муже́й въ темни́цѣ сѣдя́щихъ, и изба́вилъ еси́ и́хъ царе́ва гнѣ́ва и посѣче́нія ме́чнаго, та́ко поми́луй и мене́, умо́мъ, сло́вомъ и дѣ́ломъ во тмѣ́ грѣхо́въ су́ща, изба́ви мя́ гнѣ́ва Бо́жія и вѣ́чныя ка́зни, я́ко да твои́мъ хода́тайствомъ и по́мощію, Свои́мъ же милосе́рдіемъ и благода́тію, Христо́съ Бо́гъ, ти́хое и безгрѣ́шное житіе́ да́стъ ми́ пожи́ти въ вѣ́цѣ се́мъ и изба́витъ мя́ шу́іяго стоя́нія, сподо́битъ же десна́го со всѣ́ми святы́ми. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Пра́вило вѣ́ры и о́бразъ кро́тости, воздержа́нія учи́теля яви́ тя ста́ду твоему́, я́же веще́й и́стина. Сего́ ра́ди стяжа́лъ еси́ смире́ніемъ высо́кая, нището́ю бога́тая, о́тче священнонача́льниче Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Дѣ́ва дне́сь.

Въ Мѵ́рѣхъ, свя́те, священнодѣ́йствитель показа́лся еси́, Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгеліе испо́лнивъ, положи́лъ еси́ ду́шу твою́ о лю́дехъ твои́хъ, и спа́слъ еси́ непови́нныя отъ сме́рти. Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кій таи́нникъ Бо́жія благода́ти.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Нико́лае, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Источникъ: Слу́жба съ ака́ѳистомъ святи́телю Христо́ву Никола́ю. — Кíевъ: Тѵпогра́фія Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1871. — Л. 10 –29 об., 33 об. – 36 об.