Пропустить навигацию.
Главная

Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Са́ввѣ Освяще́нному, Іерусали́мскому


Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Са́ввѣ Освяще́нному, Іерусали́мскому.
Конда́къ 1.

Ра́дуйся, пресвѣ́тлая мона́ховъ похвало́, Са́вво преподо́бне.

Икосъ 1.

Ангеловъ Творе́цъ и всея́ тва́ри Содѣ́тель избра́ тя́ отъ младе́нства, преподо́бне, просла́вити трисія́тельное и́мя Его́: ты́ бо, еще́ осмолѣ́тенъ сы́й, вся́ кра́сная мíра тлѣ́ннаго презрѣ́въ, во оби́тель святу́ю прите́клъ еси́, идѣ́же я́ко а́нгелъ земны́й богоуго́дно подвиза́лся еси́. Тѣ́мже и всели́ся въ тя́ благода́ть Пресвята́го Ду́ха, Его́же дѣ́йствомъ свѣ́тло украша́яся, ангелоподо́бное житіе́ показа́лъ еси́. Мы́ же, зря́ще ве́лія исправле́нія твоя́, съ любо́вію вопіе́мъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, роди́телей благочести́выхъ благослове́нный пло́де; ра́дуйся, Каппадокíйскія страны́ свято́е украше́ніе.

Ра́дуйся, Палести́нскія земли́ и гра́да Іерусали́ма свѣти́льниче; ра́дуйся, во Іорда́нстѣй пусты́ни со а́нгелы всели́выйся.

Ра́дуйся, я́ко отъ младе́нства Христа́ возлюби́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко же́ртву живу́ю себе́ Го́сподеви прине́слъ еси́.

Ра́дуйся, Ева́нгелія Христо́ва усе́рдный послѣ́дователю; ра́дуйся, за́повѣдей Госпо́днихъ вѣ́рный блюсти́телю.

Ра́дуйся, я́ко отъ ю́ности и́гу Христо́ву себе́ поработи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко красоту́ тлѣ́нную и мірску́ю сла́дость ни во что́же вмѣни́лъ еси́.

Ра́дуйся, Бо́жія ра́зума испо́лненный; ра́дуйся, благода́тію Ду́ха Свята́го пріосѣне́нный.

Ра́дуйся, пресвѣ́тлая мона́ховъ похвало́, Са́вво преподо́бне.

Конда́къ 2.

Ви́дѣвъ Всевѣ́децъ Госпо́дь благо́е души́ твоея́ произволе́ніе, е́же рабо́тати Ему́ усе́рдно вся́ дни́ живота́ твоего́, еще́ во ю́ности просла́ви тя́ Боже́ственною Свое́ю си́лою: любве́ бо ра́ди бра́тскія въ разжже́нную пе́щь вступи́въ и оде́жды твоя́ неопале́ны сохрани́въ, благода́тію Бо́жіею неврежде́нъ отъ огня́ пребы́лъ еси́. Сего́ ра́ди прославля́юще Царя́ сла́вы Христа́, прославля́ющаго святы́я Своя́, вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ просвѣще́нъ отъ Бо́га имѣ́я, преподо́бне о́тче Са́вво, діа́вольскія искуше́нія при́сно разумѣва́лъ еси́: егда́ бо преле́стникъ ро́да человѣ́ческаго искуси́ тя взя́ти пло́дъ дре́ва пре́жде ста́рчаго благослове́нія, а́біе помяну́лъ еси́ прароди́тели, и́же снѣ́дію дре́ва въ раи́ прельсти́шася. Тѣ́мже пове́ргъ пло́дъ на зе́млю; нога́ми се́й попра́лъ еси́, заповѣ́давъ себѣ́ до сме́рти не вкуси́ти плода́ сего́, главу́ дре́вняго змíя сокруша́я. Сего́ ра́ди пріими́ отъ на́съ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, отъ ю́ности по́стническое житіе́ показа́вый; ра́дуйся, на высоту́ добродѣ́телей возше́дый.

Ра́дуйся, мона́шескаго житія́ и уста́ва и́стовое пра́вило; ра́дуйся, ре́вностный исполни́телю оте́ческихъ преда́ній.

Ра́дуйся, я́ко любве́ ра́ди бра́та въ пе́щный пла́мень вше́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко си́лою благода́ти Христо́вы отъ огня́ не опале́нъ изше́лъ еси́.

Ра́дуйся, всецѣ́лое послуша́ніе Го́споду Бо́гу соверши́вый; ра́дуйся, главу́ дре́вняго запина́теля сокруши́вый.

Ра́дуйся, на высоту́ безстра́стія возше́дый; ра́дуйся, ко́зни де́монскія до конца́ побѣди́вый.

Ра́дуйся, благо́е и́го Христо́во на ра́мена твоя́ воспріе́мый; ра́дуйся, зако́на Бо́жія отъ всея́ души́ взыска́вый.

Ра́дуйся, пресвѣ́тлая мона́ховъ похвало́, Са́вво преподо́бне.

Конда́къ 3.

Си́ла Вы́шняго, просвѣща́ющая вся́каго человѣ́ка, гряду́щаго въ мíръ, и показу́ющая пути́ пра́выя, наста́ви тя́, преподо́бне о́тче Са́вво, дости́гнути свята́го гра́да Іерусали́ма, идѣ́же поклони́лся еси́ Живоно́сному Гро́бу Воскре́сшаго Христа́, и со слеза́ми облобыза́въ, благода́рственно воспѣ́лъ еси́ Ему́ пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я ве́лію ре́вность о по́двизѣ мона́шескаго равноапо́стольнаго житія́, преподо́бне, потща́лся еси́ ити́ во Іорда́нскую пусты́ню, идѣ́же наста́вника себѣ́ обрѣ́тъ вели́каго Евѳи́мія и того́ житію́ досто́йно поревнова́въ, свято́му Крести́телю Христо́ву Іоа́нну въ по́двизѣхъ твои́хъ уподо́бился еси́. Мы́ же, дивя́щеся бога́тству добродѣ́телей твои́хъ, усе́рдно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, житію́ безпло́тныхъ поревнова́вый; ра́дуйся, подвиго́мъ дре́внихъ святы́хъ оте́цъ досто́йно подража́вый.

Ра́дуйся, пусты́ни Іорда́нскія благода́тное прозябе́ніе; ра́дуйся, свята́го житія́ благоуха́ніе.

Ра́дуйся, благода́ти Христо́вы сосу́де избра́нный; ра́дуйся, пусты́нное житіе́ па́че всего́ возлюби́вый.

Ра́дуйся, страсте́й те́рнія усе́рдно исторга́вый; ра́дуйся, во ю́номъ во́зрастѣ му́дростію Христо́вою просвѣще́нный.

Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и тѣле́сныя усе́рдный ревни́телю; ра́дуйся, у́мнаго трезвѣ́нія неусы́пный храни́телю.

Ра́дуйся, лѣ́ствицею добродѣ́телей къ небе́снымъ оби́телемъ возше́дый; ра́дуйся, я́ко фи́никсъ въ пусты́ни процвѣты́й.

Ра́дуйся, пресвѣ́тлая мона́ховъ похвало́, Са́вво преподо́бне.

Конда́къ 4.

Бу́рю вну́трь по́мысловъ и страсте́й во́лны безбѣ́дно преше́дъ, преподо́бне о́тче Са́вво, обрѣ́лъ еси́ ти́хое приста́нище — Христа́, Ему́же нелѣ́ностно во мно́зѣ долготерпѣ́ніи порабо́талъ еси́. Отню́дуже Боже́ственною благода́тію Христо́вою восходя́ отъ си́лы въ си́лу, отъ дѣя́нія къ боговидѣ́нію, небе́снаго Сіо́на дости́глъ еси́, идѣ́же со а́нгелы пое́ши Тро́ицѣ Святѣ́й пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шаще ди́вная твоя́ наставле́нія, я́же не то́чію въ словесѣ́хъ, но и въ по́двизѣхъ твои́хъ явля́лъ еси́, прихожда́ху къ тебѣ́ издале́ча жа́ждущіи спасе́нія, подража́ти добродѣ́телемъ твои́мъ хотя́ще. Ты́ же, преподо́бне о́тче, му́дро назида́я и къ небе́сному Ца́рствію управля́я всѣ́хъ, вѣ́рою притека́ющихъ къ тебѣ́, свѣти́льникъ Правосла́вія содѣ́лался еси́. Сего́ ра́ди съ любо́вію вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, наста́вниче мона́ховъ богому́дрый; ра́дуйся, ове́цъ Христо́выхъ до́брый па́стырю.

Ра́дуйся, ко спасе́нію вѣ́рный путеводи́телю; ра́дуйся, по́стниковъ ди́вный учи́телю.

Ра́дуйся, крѣ́пкое па́дающихъ возведе́ніе; ра́дуйся, правостоя́щихъ утвержде́ніе.

Ра́дуйся, Ева́нгелія Христо́ва усе́рдный послу́шателю; ра́дуйся, и́ноческаго житія́ до́брый наста́вниче.

Ра́дуйся, я́ко огне́мъ моли́твы стрѣ́лы вра́жія попали́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко еще́ во пло́ти сы́й, ра́йскую сла́дость предвкуси́лъ еси́.

Ра́дуйся, пусты́нный жи́телю и въ тѣлеси́ а́нгеле; ра́дуйся, вселе́нныя свѣти́льниче.

Ра́дуйся, пресвѣ́тлая мона́ховъ похвало́, Са́вво преподо́бне.

Конда́къ 5.

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ уподо́бился еси́, блаже́нне Са́вво, смире́ніемъ возвыша́емый и въ го́рнія черто́ги востекíй, науча́я всѣ́хъ го́рняя му́дрствовати, а не земна́я, отъ страсте́й отрѣша́тися, со Христо́мъ жи́ти и отъ се́рдца воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше тя́ ученицы́ твои́ наста́вника прему́дра и зна́меніемъ небе́сныя благода́ти сія́юща, дивля́хуся, тща́щеся твоему́ житію́ подража́ти: я́ко бо луча́ свѣ́тлаго Со́лнца пра́вды, просвѣти́ся житіе́ твое́. Сего́ ра́ди слы́шиши отъ всѣ́хъ похва́льная пѣ́нія такова́я:

Ра́дуйся, восто́чная звѣздо́ златоза́рнѣйшая; ра́дуйся, а́нгеловъ собесѣ́дниче.

Ра́дуйся, по́стниковъ похвало́; ра́дуйся, безмо́лвствующихъ сла́во.

Ра́дуйся, учи́телю смире́нія и цѣлому́дрія; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и послуша́нія.

Ра́дуйся, я́ко во глубины́ нищеты́ духо́вныя прини́клъ еси́; ра́дуйся, я́ко на высоту́ добродѣ́телей возше́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко пу́ть къ животу́ вѣ́чному обрѣ́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко исправле́ніи твои́ми безпло́тныя удиви́лъ еси́.

Ра́дуйся, мно́жество ду́шъ уневѣ́стивый Христу́; ра́дуйся, ку́пно съ ни́ми пребыва́яй въ ра́дости Го́спода твоего́.

Ра́дуйся, пресвѣ́тлая мона́ховъ похвало́, Са́вво преподо́бне.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ и исполни́тель Ева́нгельскихъ слове́съ, е́же не скрыва́ти себѣ́ сокро́вищъ на земли́, яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Са́вво. Сего́ ра́ди и ча́да твоя́ духо́вная наставля́лъ еси́, е́же Еди́наго Го́спода иска́ти во вся́ дни́ жи́зни своея́, всѣ́мъ се́рдцемъ Тому́ прилѣпля́тися и непреста́нно пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́ свѣ́тъ Боже́ственный, въ нощи́ моля́щуся тебѣ́, преподо́бне, показу́я столпо́мъ о́гненнымъ пеще́ру нерукотворе́нну, ю́же хра́мъ содѣ́лалъ еси́, и та́мо вели́кую ла́вру устро́ивъ, богоуго́дныя по́двиги и моли́твенныя труды́ показа́лъ еси́. Мы́ же, вели́чію благода́ти Вы́шняго, на тебѣ́ почи́вшія, дивя́щеся, умиле́нно взыва́емъ:

Ра́дуйся, я́ко видѣ́нія пренебе́снаго свѣ́та сподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко благоволе́ніемъ Бо́жіимъ вели́кую ла́вру устро́илъ еси́ и въ ню́ мно́жество и́ноковъ собра́лъ еси́.

Ра́дуйся, духо́вныя о́вцы къ го́рнему Ца́рствію до́брѣ упра́вивый; ра́дуйся, мно́гая чудеса́ благода́тію Свята́го Ду́ха сотвори́вый.

Ра́дуйся, лѣни́выя подви́гнувый ре́вностными по́двиги твоего́ житія́ христолюби́ваго; ра́дуйся, печа́льныхъ ско́рое утѣше́ніе.

Ра́дуйся, Ева́нгелія Христо́ва богому́дрый учи́телю; ра́дуйся, провозвѣ́стниче путе́й Госпо́днихъ.

Ра́дуйся, вся́ въ уме́ты вмѣни́вый, да Христа́ пріобря́щеши; ра́дуйся, Христу́ невозвра́тно послѣ́довавый.

Ра́дуйся, благíй и вѣ́рный ра́бе Христо́въ; ра́дуйся, до́брый дѣ́лателю виногра́да Христо́ва.

Ра́дуйся, пресвѣ́тлая мона́ховъ похвало́, Са́вво преподо́бне.

Конда́къ 7.

Хотя́ вѣ́ренъ бы́ти до конца́ Іису́су Христу́, Сы́ну Бо́жію, взе́мшему грѣхи́ мíра, кро́тость, незло́біе, смире́ніе въ се́рдцѣ твое́мъ до́брѣ насади́лъ еси́, богоно́се о́тче Са́вво, и вся́кія ско́рби, укоре́нія и досажде́нія ра́достно претерпѣ́лъ еси́, вѣ́дая, я́ко мно́гими скорбьми́ подоба́етъ вни́ти въ Ца́рствіе небе́сное. Сего́ ра́ди, несе́ніемъ креста́ Христо́ва и терпѣ́ніемъ скорбе́й, еще́ на земли́ ду́шу твою́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы устро́илъ еси́, Ейже ны́нѣ предстои́ши со а́нгелы и вопіе́ши а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Ди́вный вои́стину побѣдоно́сецъ показа́лся еси́ на стра́сти плотскíя, богоблаже́нне: вся́ бо разжже́нныя стрѣ́лы лука́ваго посто́мъ, бдѣ́ніемъ и сле́зными моли́твами угаси́лъ еси́. Тѣ́мже вопіе́мъ тебѣ́ сицева́я:

Ра́дуйся, кре́стъ Христо́въ на ра́мена твоя́ воспріе́мый; ра́дуйся, кресто́мъ си́мъ я́ко лѣ́ствицею на не́бо возше́дый.

Ра́дуйся, терпѣ́нія и незло́бія рачи́телю; ра́дуйся, и́ноковъ до́брѣ подвиза́ющихся моли́твенный предъ Бо́гомъ предста́телю.

Ра́дуйся, вѣ́ры правосла́вныя мо́щный защи́тниче; ра́дуйся, небе́снаго Ца́рствія наслѣ́дниче.

Ра́дуйся, благода́тію Бо́жіею пріосѣне́нный; ра́дуйся, я́ко о́бразъ страсте́й Христо́выхъ въ се́рдцѣ твое́мъ предписа́лъ еси́.

Ра́дуйся, свѣ́томъ трисо́лнечнымъ Святы́я Тро́ицы озаре́нный; ра́дуйся, я́ко душе́вныма очи́ма при́сно Го́спода созерца́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко благода́тію Бо́жіею вся́ прови́дѣлъ еси́; ра́дуйся, благода́тными чудесы́ житіе́ твое́ озари́вый.

Ра́дуйся, пресвѣ́тлая мона́ховъ похвало́, Са́вво преподо́бне.

Конда́къ 8.

Стра́нника и прише́льца помышля́лъ еси́ себе́ бы́ти въ мíрѣ се́мъ, преблаже́нне о́тче Са́вво. Тѣ́мже гряду́щаго гра́да Іерусали́ма небе́снаго взыску́я, вся́ помышле́нія твоя́ къ небеси́ непреста́нно возноси́лъ еси́, и, я́ко въ тимпа́нѣ, во умерщвле́ннѣмъ тѣлеси́, сла́дцѣ воспѣва́лъ еси́ побѣ́дную пѣ́снь Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь обле́клся еси́ во ору́жія Бо́жія, преподо́бне, тѣ́мже возмо́глъ еси́ всю́ си́лу діа́волю низложи́ти. Помози́ у́бо и на́мъ, преблаже́нне о́тче, моли́твами твои́ми избы́ти сѣте́й вра́жіихъ, да благода́рственно зове́мъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, сто́лпе непрекло́нный терпѣ́нія; ра́дуйся, ревни́телю отъ мíра удале́нія.

Ра́дуйся, я́ко держа́вно плотскíя стра́сти низложи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко пло́ть твою́ ду́хови покори́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко во бдѣ́нныхъ моли́твахъ неосла́бно пребыва́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко умерщвле́ніемъ пло́ти безстра́стіе стяжа́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко вся́кое наслажде́ніе земно́е возненави́дѣлъ еси́; ра́дуйся, я́ко тѣ́снымъ и приско́рбнымъ путе́мъ ходи́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко я́звы Го́спода Іису́са Христа́ на тѣ́лѣ твое́мъ носи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко си́лою Креста́ Госпо́дня де́монскія ко́зни сокруши́лъ еси́.

Ра́дуйся, вы́шнихъ, идѣ́же Христо́съ сѣ́де одесну́ю Отца́, при́сно иска́вый; ра́дуйся, мы́сленнымъ о́комъ къ Невече́рнему Свѣ́ту, Христу́, непреста́нно взира́вый.

Ра́дуйся, пресвѣ́тлая мона́ховъ похвало́, Са́вво преподо́бне.

Конда́къ 9.

Вся́кое естество́ а́нгельское просла́ви тя́ и Це́рковь восхвали́, преподо́бне о́тче Са́вво: ты́ бо царя́ непра́во му́дрствующа и Севи́ровы ересенача́льники, проти́вящіяся Правосла́внѣй Це́ркви, небоя́зненно обличи́лъ еси́ и, все́ духо́вное во́инство Правосла́вія совокупи́въ, е́ресь въ коне́цъ низложи́лъ еси́. На́съ же всѣ́хъ во правовѣ́ріи утверди́въ, научи́лъ еси́ единогла́сно воспѣва́ти Тріеди́ному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíи многовѣща́нніи недоумѣ́ютъ досто́йно восхвали́ти тя́, преблаже́нне: па́че бо естества́ человѣ́ческаго подвиза́лся еси́ во вся́ дни́ живота́ твоего́. Тѣ́мже чудесы́ Христо́съ Бо́гъ тебе́ обогати́, я́ко и звѣ́ріе ди́віи повинова́хуся и служа́ху тебѣ́, во дни́ же гла́да моли́твою твое́ю не́бо до́ждь даде́ на зе́млю су́ху. Сего́ ра́ди, любо́вію подвиза́еміи, вопіе́мъ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя похвало́; ра́дуйся, еретико́въ и всѣ́хъ проти́вниковъ правовѣ́рія обличи́телю.

Ра́дуйся, я́ко царя́ увѣща́ти о и́стинѣ Правосла́вія потща́лся еси́; ра́дуйся, за и́стину Правосла́вія мно́гія труды́ и по́двиги подъе́мый.

Ра́дуйся, правосла́вныя вѣ́ры свѣти́ло и утвержде́ніе; ра́дуйся, проро́комъ, апо́столомъ и святи́телемъ сопричте́нный.

Ра́дуйся, царе́й правосла́вныхъ покро́ве и защище́ніе; ра́дуйся, христіа́нъ правовѣ́рныхъ моли́твенное огражде́ніе.

Ра́дуйся, ерети́ческихъ уче́ній разори́телю; ра́дуйся, правосла́вныхъ догма́товъ уясни́телю.

Ра́дуйся, всѣ́мъ подвиза́ющимся о Правосла́віи помо́щниче; ра́дуйся, па́стырей Правосла́вныя Це́ркве споспѣ́шниче.

Ра́дуйся, пресвѣ́тлая мона́ховъ похвало́, Са́вво преподо́бне.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ мно́жество люде́й твои́мъ попече́ніемъ, премилосе́рдый Госпо́дь досто́йна тя́ наста́вника избра́, преблаже́нне о́тче Са́вво: мно́зи бо тобо́ю на пу́ть спасе́нія наста́влени бы́ша, и мно́ги оби́тели твои́мъ тща́ніемъ устро́ишася, въ ни́хже науча́лъ еси́ немо́лчно воспѣва́ти Еди́ному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ тве́рдая и крѣ́пкое огражде́ніе правосла́вныхъ яви́лся еси́, преподо́бне: хода́тайствомъ бо твои́мъ и увѣща́ніемъ царя́, ми́ръ Це́ркви Бо́жіей дарова́ся. Тѣ́мже мо́лимъ тя́, преблаже́нне, бу́ди помо́щникъ во всѣ́хъ ско́рбехъ и напа́стехъ и на́мъ, къ заступле́нію твоему́ прибѣга́ющимъ, да со умиле́ніемъ вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, пусты́нниче, мірску́ю суету́ возненави́дѣвый и Еди́наго Бо́га иска́вый; ра́дуйся, олтаря́ Госпо́дня служи́телю благоговѣ́йный.

Ра́дуйся, со вся́кимъ тща́ніемъ Го́споду благоугожда́вый; ра́дуйся, пла́менную любо́вь ко Христу́ яви́вый.

Ра́дуйся, мно́гія оби́тели созида́вый; ра́дуйся, мно́жество ча́дъ духо́вныхъ вну́трь и́хъ собра́вый.

Ра́дуйся, во оскудѣ́ніихъ и лише́ніихъ на Бо́га упова́вый; ра́дуйся, вѣ́рою и упова́ніемъ изоби́ліе плодо́въ земны́хъ пріе́мый.

Ра́дуйся, тезоимени́тыя тебѣ́ оби́тели стра́же неусы́пный; ра́дуйся, въ бѣда́хъ, напа́стехъ и ско́рбехъ помо́щниче неотсту́пный.

Ра́дуйся, и́ноковъ ко спасе́нію до́брый путеводи́телю; ра́дуйся, многомо́щный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Ра́дуйся, пресвѣ́тлая мона́ховъ похвало́, Са́вво преподо́бне.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе хвале́бное прино́симъ тебѣ́, преподо́бне о́тче Са́вво, и съ любо́вію припа́дающе ко изображе́нію честна́го ли́ка твоего́, восхваля́емъ ангелоподо́бное житіе́ твое́. Ты́ же, предстоя́ престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, не преста́й моля́ся о на́съ, ублажа́ющихъ тя́, да сподо́бимся небе́снаго селе́нія дости́гнути и гла́сомъ ра́дованія воспѣ́ти Бо́гу а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтоза́рный свѣти́льникъ Бо́жія благода́ти бы́лъ еси́, преблаже́нне, сего́ ра́ди въ сме́ртнѣмъ успе́ніи твое́мъ душа́ твоя́, я́ко со́лнце сія́ющи, вознесе́на бы́сть святы́ми а́нгелы въ небе́сныя оби́тели. Мы́ же, помина́юще твою́ блаже́нную кончи́ну и на небеси́ прославле́ніе, ра́достно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, тече́ніе твоея́ жи́зни благоче́стно сконча́вый; ра́дуйся, вѣ́ру, наде́жду и любо́вь до конца́ сохрани́вый.

Ра́дуйся, я́ко Ца́рство и сла́ву вѣ́чную наслѣ́довалъ еси́; ра́дуйся, я́ко по трудѣ́хъ житія́ земна́го въ небе́сныхъ селе́ніихъ водвори́лся еси́.

Ра́дуйся, нетлѣ́ннымъ вѣнце́мъ сла́вы небе́сныя отъ руки́ Вседержи́теля увѣнча́нный; ра́дуйся, блаже́нство ра́йское со все́ми святы́ми воспріе́мый.

Ра́дуйся, а́нгеле земны́й и человѣ́че небе́сный; ра́дуйся, на небеси́ и на земли́ отъ Го́спода просла́вленный.

Ра́дуйся, живоно́сный исто́чниче, благода́ть исцѣле́нія излива́яй; ра́дуйся, одержи́мыхъ неду́ги благода́тію Бо́жіею исцѣля́яй.

Ра́дуйся, я́ко съ высоты́ небе́сныя на на́съ [и оби́тель твою́] призира́еши; ра́дуйся, я́ко всѣ́хъ на́съ отъ напа́стей сохраня́еши.

Ра́дуйся, пресвѣ́тлая мона́ховъ похвало́, Са́вво преподо́бне.

Конда́къ 12.

Благода́ть и ве́ліе твое́ дерзнове́ніе предъ Бо́гомъ вѣ́дуще, богоно́сне о́тче Са́вво, усе́рдно вопіе́мъ тебѣ́: не преста́й моля́ся те́плѣ ко Го́споду, да сохрани́тъ святу́ю Це́рковь Свою́ непозы́блему отъ невѣ́рія, ересе́й и раско́ла, да изба́витъ на́съ отъ бѣ́дъ и лю́тыхъ обстоя́ній и приведе́тъ въ Ца́рствіе Свое́ Небе́сное, я́ко да пое́мъ со благодаре́ніемъ тобо́ю благодѣ́ющему на́мъ ди́вному во святы́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще просла́вльшаго тя́ Го́спода и ублажа́юще тя́, преблаже́нне о́тче, приле́жно мо́лимся тебѣ́, е́же сподо́битися и на́мъ хода́тайствомъ твои́мъ неосужде́нно предста́ти стра́шному суди́щу Христо́ву, да съ ра́достію и любо́вію воспомина́юще твое́ моли́твенное о на́съ предъ Бо́гомъ предста́тельство, благохва́льно зове́мъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, пречестно́е селе́ніе Пресвяты́я Тро́ицы; ра́дуйся, избра́нное Свята́го Ду́ха жили́ще.

Ра́дуйся, сія́ніе Незаходи́маго Со́лнца; ра́дуйся, луча́ми по́двиговъ твои́хъ мона́шеское житіе́ озаря́яй.

Ра́дуйся, досто́йный а́нгеловъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, му́чениковъ и преподо́бныхъ на небеси́ сожи́телю.

Ра́дуйся, я́ко мзда́ твоя́ мно́га на небеси́; ра́дуйся, я́ко па́мять твоя́ пребыва́етъ во вѣ́ки.

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя украше́ніе; ра́дуйся, въ бѣда́хъ су́щимъ ско́рое вспоможе́ніе.

Ра́дуйся, те́плый предъ Го́сподемъ о на́съ моли́твенниче; ра́дуйся, при́сный и́ноковъ помо́щниче и засту́пниче.

Ра́дуйся, пресвѣ́тлая мона́ховъ похвало́, Са́вво преподо́бне.

Конда́къ 13.

О, вели́кій и преди́вный уго́дниче Христо́въ, преподо́бне о́тче Са́вво! Пріими́ ми́лостивно сіе́ ма́лое моле́ніе, отъ усе́рдія на́шего въ похвалу́ тебѣ́ приноси́мое, и твои́мъ моли́твеннымъ предста́тельствомъ у престо́ла Царя́ Небе́снаго испроси́ на́мъ, е́же изба́витися въ жи́зни се́й отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей, въ сме́ртнѣмъ же успе́ніи на́шемъ благу́ю ча́сть спасе́нія и наслѣ́діе вѣ́чныхъ бла́гъ получи́ти, я́ко да сподо́бимся съ тобо́ю и со всѣ́ми святы́ми въ ра́дости вѣ́чнѣй во вѣ́ки воспѣва́ти Христу́ Бо́гу, Спаси́телю на́шему: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангеловъ Творе́цъ... И конда́къ 1-й: Избра́нный чудотво́рче...]
Моли́тва преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Са́ввѣ Освяще́нному.

О, преди́вный и всехва́льный уго́дниче Бо́жій, преподо́бне о́тче Са́вво! Дне́сь [во святѣ́мъ хра́мѣ твое́мъ] благоговѣ́йно предстоя́ще предъ свято́ю ико́ною твое́ю и ра́достно соверша́юще пресвѣ́тлую па́мять твою́, ублажа́емъ тя́ засту́пника на́шего. Почита́юще же твое́ ве́ліе дерзнове́ніе предъ Го́сподемъ, смире́нно мо́лимъ тя́, преблаже́нне: пріими́ ми́лостивно отъ на́съ хвале́бное пѣ́ніе сіе́, отъ любве́ и усе́рдія тебѣ́ приноси́мое. И, я́ко имѣ́яй ве́ліе дерзнове́ніе ко Го́споду, потщи́ся богопрія́тнымъ твои́мъ хода́тайствомъ испроси́ти у Царя́ ца́рствующихъ и Го́спода госпо́дствующихъ, я́ко да проба́витъ вели́кія и бога́тыя ми́лости Своя́ на на́съ грѣ́шныхъ, да пода́стъ на́мъ ду́хъ пра́выя вѣ́ры, ду́хъ вѣ́дѣнія и любве́, ду́хъ ми́ра и ра́дости о Ду́сѣ Свя́тѣ, да изба́витъ отъ бѣ́дъ и напа́стей, да низпо́слетъ вся́ поле́зная ко спасе́нію ду́шъ на́шихъ. Благочести́вѣйшему же, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему, Импера́тору [и́мярекъ] всея́ Россíи да да́руетъ долгоден́ствіе и душе́вное спасе́ніе, на супоста́ты одолѣ́ніе, во устрое́ніи ца́рства благопоспѣше́ніе и на вся́ блага́я начина́нія благослове́ніе, и всему́ Ца́рствующему До́му премно́гую ми́лость Свою́ и благоволе́ніе. Святѣ́йшему же Прави́тельствующему Сѵно́ду да низпо́слетъ благода́ть Свою́, пра́во пра́вити сло́во Христо́вы и́стины. Нача́льникомъ и судія́мъ да пода́стъ му́дрость и нелицепрія́тіе. Всѣ́мъ же правосла́внымъ да низпо́слетъ ми́ръ, тишину́, безмяте́жіе, усе́рдіе ко исполне́нію за́повѣдей Его́, изоби́ліе плодо́въ земны́хъ, и да изба́витъ всю́ Россíйскую страну́ отъ гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствія иноплеме́нныхъ и междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и отъ вся́каго зла́. Ей, уго́дниче Бо́жій! Не пре́зри моле́ній на́шихъ, но услы́ши на́съ моля́щихся тебѣ́, и подъ кро́вомъ заступле́нія твоего́ сохрани́ на́съ [и оби́тель твою́] ненавѣ́тны отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, да сподо́бимся сконча́ти житіе́ на́ше въ покая́ніи и воспріи́мемъ вѣ́чная блага́я во Ца́рствіи Христа́ Бо́га на́шего, идѣ́же восхва́лимъ съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми достопоклоня́емое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8:

Сле́зъ твои́хъ тече́ньми пусты́ни безпло́дное воздѣ́лалъ еси́, и и́же изъ глубины́ воздыха́ньми во сто́ трудо́въ уплодоноси́лъ еси́, и бы́лъ еси́ свѣти́льникъ вселе́ннѣй, сія́я чудесы́, Са́вво, о́тче на́шъ, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Взбра́нной.

Яко отъ младе́нства Бо́гу же́ртва непоро́чная прине́слся еси́ добродѣ́телію, Са́вво блаже́нне, садодѣ́латель бы́въ благоче́стія; тѣ́мже бы́лъ еси́ преподо́бныхъ удобре́ніе, граждани́нъ же пусты́нный достохва́ленъ. Тѣ́мже зове́мъ ти́: ра́дуйся, Са́вво пребога́те.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Са́вво, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.

Источникъ: Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Са́ввѣ Освяще́нному, Іерусали́мскому, его́же па́мять пра́зднуется Деке́мврія въ 5-й де́нь. — Изда́ніе ру́сской келе́йной оби́тели свята́го Са́ввы Освяще́ннаго на Аѳо́нѣ. — СПб.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1913. — 48 с.