Пропустить навигацию.
Главная

Ака́ѳистъ свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, во и́ноцѣхъ АлексíюАка́ѳистъ свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, во и́ноцѣхъ Алексíю.
Конда́къ 1.

Ра́дуйся, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре.

Икосъ 1.

Со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми предстои́ши ны́нѣ Христу́, блаже́нне Алекса́ндре, моля́ся о лю́бовію чту́щихъ тя́, тѣ́мже, помина́юще, я́ко измла́да Христа́ возлюби́въ, къ небе́снымъ ду́хомъ прилѣпи́лся еси́, безпло́тныхъ подража́въ житію́, ублажа́емъ тя́, вопію́ще:

Ра́дуйся, ко́рене благочести́ваго о́трасле пречестна́я; ра́дуйся, благовѣ́рія пре́дковъ наслѣ́дниче.

Ра́дуйся, добродѣ́телей отца́ боголюби́ваго подража́телю; ра́дуйся, кро́тости и благоче́стія ма́терняго прее́мниче.

Ра́дуйся, вождю́ къ небесе́мъ ста́да своего́ христолюби́ваго; ра́дуйся, въ житіи́ всѣ́хъ рабо́въ Бо́жіихъ дру́же и ревни́телей благоче́стія собесѣ́дниче.

Ра́дуйся, преподо́бныхъ ли́ка богосвѣ́тлаго соприча́стниче; ра́дуйся, вѣ́ры Христо́вы непобѣди́мый исповѣ́дниче.

Ра́дуйся, во́лею му́чениче, сликовству́яй ны́нѣ со́нму му́чениковъ добропобѣ́дному; ра́дуйся, христіа́нскаго упова́нія и любве́ всѣ́мъ на́мъ дѣ́вственный проповѣ́дниче.

Ра́дуйся, уста́вовъ и чи́на церко́внаго благолѣ́пнаго ревни́телю; ра́дуйся, вѣ́рныхъ ча́дъ Це́ркве и уго́дниковъ Бо́жіихъ сонаслѣ́дниче.

Ра́дуйся, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре.

Конда́къ 2.

Ви́дѣвше лѣ́поту лица́ и тѣле́снаго во́зраста твоего́, новогра́дстіи лю́діе ра́довахуся и сла́вляху Бо́га, взира́юще на тя́. Мы́ же, помина́юще свѣтлѣ́йшія па́че со́лнца добродѣ́тели твоя́, блаже́нне Алекса́ндре, просла́вившему тя́ Го́сподеви пои́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Разумѣ́лъ еси́, богому́дре Алекса́ндре, я́ко прехо́дитъ о́бразъ мíра сего́, еди́но же е́сть на потре́бу человѣ́комъ, е́же благоугоди́ти Го́сподеви. Сего́ ра́ди измла́да отъ любве́ къ мíру и я́же въ мíрѣ уклони́лся еси́, возжделѣ́въ же здѣ́ су́щими стяжа́ти небе́сная, я́ко вѣ́рный ра́бъ Го́споду во все́мъ житіи́ нелѣ́ностно послужи́лъ еси́. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, подви́жниче вѣ́ры, угожде́ніе Бо́гу па́че всего́ предызбра́вый; ра́дуйся, подо́бнѣ Авраа́му во все́мъ житіи́ непоро́чно предъ Бо́гомъ пожи́вый.

Ра́дуйся, Исаа́ково послуша́ніе показа́вый; ра́дуйся, путе́мъ Іа́ковля смиренному́дрія ходи́вый.

Ра́дуйся, Іо́сифову чистоту́ и цѣлому́дріе стяжа́вый; ра́дуйся, Моисе́ову любо́вь къ лю́демъ свои́мъ въ себѣ́ яви́вый.

Ра́дуйся, я́коже Самуи́лъ чи́ста себе́ отъ вся́каго любостяжа́нія соблюда́вый; ра́дуйся, кро́тостію Дави́довою враги́ своя́ побѣди́вый.

Ра́дуйся, Петро́вой пла́меннѣй вѣ́рѣ поревнова́вый; ра́дуйся, съ Па́вломъ и́гу Христо́ву себе́ поработи́вый.

Ра́дуйся, богому́дріе Іоа́нново по́двигомъ поуче́нія въ сло́вѣ Бо́жіемъ сниска́вый; ра́дуйся, мно́гихъ святы́хъ добродѣ́тели въ себѣ́ совокупи́вый.

Ра́дуйся, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре.

Конда́къ 3.

Си́лою вѣ́ры стяжа́лъ еси́, блаже́нне Алекса́ндре, вы́сшее любому́дріе, его́же ра́ди, презира́я пло́ть, прилѣжа́лъ еси́ о души́ безсме́ртнѣй, тѣ́мже, ублажа́юще тя́, я́ко стяжа́вша ны́нѣ безсме́ртіе, вопіе́мъ просла́вившему тя́ Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́яй всегда́ предъ оча́ми свои́ми Го́спода, тре́звенно пожи́лъ еси́, блаже́нне Алекса́ндре, и вся́ я́же твори́лъ еси́, творя́ во сла́ву Бо́жію, угоди́лъ еси́ Бо́гу, Ему́же предстои́ши ны́нѣ съ ли́ки отъ вѣ́ка угоди́вшихъ. Тѣ́мже, ра́дующеся о тебѣ́, зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, и́стиннаго трезве́нія подви́жниче; ра́дуйся, спаси́тельнаго созерца́нія люби́телю.

Ра́дуйся, наста́вниче на́шъ въ по́двигѣ отъ мíра удале́нія; ра́дуйся, стяжа́телю соверше́ннаго да́ра бо́дрственнаго себѣ́ внима́нія.

Ра́дуйся, вся́каго безслове́снаго вожделѣ́нія тве́рдый противобо́рче; ра́дуйся, благоче́стія до́брый подви́жниче, преуспѣ́вый въ ра́зумѣ и дѣя́ніи.

Ра́дуйся, я́ко си́лою моли́твы препобѣди́лъ еси́ діа́вольская искуше́нія; ра́дуйся, я́ко себе́ отъ грѣха́ огради́лъ еси́ послѣ́днихъ воспомина́ніемъ.

Ра́дуйся, я́ко возлюби́лъ еси́ душе́ю е́же о небе́сныхъ помышле́ніе; ра́дуйся, я́ко преуспѣ́лъ еси́ въ нелѣ́ностныхъ, я́же къ Бо́гу, моли́твенныхъ предстоя́ніихъ.

Ра́дуйся, я́ко все́ житіе́ свое́ освяща́лъ еси́ непреста́ннымъ и́мене Бо́жія призыва́ніемъ; ра́дуйся, я́ко угожда́лъ еси́ Го́сподеви вся́кимъ благоугожде́ніемъ.

Ра́дуйся, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре.

Конда́къ 4.

Бу́ри искуше́ній воздвиго́ша врази́ и проти́ву тебе́, блаже́нне Алекса́ндре. Ты́ же препобѣди́лъ еси́ сія́ си́лою благода́ти Христо́вы, тѣ́мже ны́нѣ, къ ти́хому приста́нищу прите́къ, съ ли́ки искуше́нныхъ въ мíрѣ, побѣди́вшихъ же мíръ, вопіе́ши Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавъ Па́вла, глаго́люща, — вся́къ подвиза́яйся отъ всѣ́хъ воздержи́тся, — вся́ въ уме́ты вмѣни́лъ еси́, блаже́нне Алекса́ндре, да Христа́ пріобря́щеши, по́двигами же отверже́нія себе́ и ко благи́мъ дѣло́мъ принужде́нія стяжа́лъ еси́ свобо́ду сла́вы ча́дъ Бо́жіихъ. Тѣ́мже, ублажа́юще тя́, вопіе́мъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, о́бразъ отверже́нія себе́ на́мъ показа́вый; ра́дуйся, ноше́нію креста́ въ послѣ́дованіи Христу́ на́съ научи́вый.

Ра́дуйся, пло́ть со страстьми́ и похотьми́ ея́ попра́вый; ра́дуйся, житіе́мъ твои́мъ суету́ мíра обличи́вый.

Ра́дуйся, вся́кое пристра́стіе земно́е отъ себе́ отгна́вый; ра́дуйся, ра́зумъ сво́й въ послуша́ніе вѣ́ры плѣни́вый.

Ра́дуйся, во́лею свое́ю благо́е и́го за́повѣдей Христо́выхъ подъя́вый; ра́дуйся, се́рдце свое́ отъ вся́кія стра́сти душевре́дныя чи́сто сохрани́вый.

Ра́дуйся, себе́ Бо́гу всесоверше́ннѣ преда́вый; ра́дуйся, чрезъ все́ житіе́ свое́ Бо́гу послужи́вый.

Ра́дуйся, соверше́ніемъ за́повѣдей любо́вь къ себѣ́ Бо́жію стяжа́вый; ра́дуйся, наслѣ́діе Ца́рствія благоугожде́ніемъ Бо́гу улучи́вый.

Ра́дуйся, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре.

Конда́къ 5.

Боготе́чною звѣздо́ю преше́лъ еси́ въ мíрѣ, блаже́нне Алекса́ндре, блиста́ющь сла́вою и добродѣ́телію, тѣ́мже ны́нѣ сіяе́ши на небесѣ́хъ сла́вою вѣ́чною съ ли́ки пра́ведникъ, съ ни́миже вы́ну воспѣва́еши Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше тя́, блаже́нне Алекса́ндре, николи́же во бра́нехъ побѣжда́ема, всегда́ же побѣжда́юща, невѣ́рніи еди́наго и́мене твоего́ устраша́хуся. Мы́ же, помина́юще испо́лненное вѣ́ры му́жество твое́, ублажа́емъ тя́, глаго́люще:

Ра́дуйся, до́блественный въ защи́ту вѣ́ры и Це́ркве вои́телю; ра́дуйся, своея́ земли́ му́жественный защити́телю.

Ра́дуйся, навѣ́товъ вра́жіихъ му́дрый раззори́телю; ра́дуйся, ми́ра безпомо́щныхъ си́льный огради́телю.

Ра́дуйся, во́инства све́йскаго на брега́хъ не́вскихъ сла́вный побѣди́телю; ра́дуйся, безопа́сности всея́ сѣ́верныя страны́ земли́ Россíйскія охрани́телю.

Ра́дуйся, злы́хъ ко́зней иновѣ́рія, подви́гшихъ чу́ждую ра́ть на зе́млю на́шу, разруши́телю; ра́дуйся, зако́новъ пра́вды богоукрѣпля́емый утверди́телю.

Ра́дуйся, Пско́ва, оте́чества святы́я Ольги, свободи́телю; ра́дуйся, ненави́дѣвшихъ ми́ра умири́телю.

Ра́дуйся, бу́йства неустро́енныя въ ты́я дни́ Литвы́ укроти́телю; ра́дуйся, во всѣ́хъ си́хъ бра́нехъ христолюби́ваго во́инства своего́ му́дрый предводи́телю.

Ра́дуйся, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дника кро́тости и терпѣ́нія яви́лъ еси́ себе́, блаже́нне Алекса́ндре, послѣди́ пресла́вныхъ побѣ́дъ твои́хъ, тѣ́мже и стяжа́лъ еси́ сугу́бый вѣне́цъ отъ Царя́ Христа́, Ему́же предстои́ши ны́нѣ, вопія́: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Провозсія́лъ еси́, блаже́нне Алекса́ндре, па́че му́жества, терпѣ́ніемъ твои́мъ, его́же стяжа́лъ еси́, взира́я на нача́льника вѣ́ры и соверши́теля Іису́са, Иже вмѣ́сто предлежа́щія Ему́ ра́дости претерпѣ́ Кре́стъ. Тѣ́мже, восхваля́юще тя́, усе́рдно вопіе́мъ:

Ра́дуйся, до конца́ въ по́двизѣхъ служе́нія Бо́гу претерпѣ́вый; ра́дуйся, терпѣ́нію Христо́ву вѣ́рно подража́вый.

Ра́дуйся, си́лу за́повѣди Христо́вы, я́же о любви́ ко враго́мъ, прему́дрѣ уразумѣ́вый; ра́дуйся, и согрѣ́шшимъ проти́ву тебе́, изба́вленнымъ тобо́ю лю́демъ, любо́вь и́стинную показа́вый.

Ра́дуйся, во искуше́ніи отъ наро́да своего́ хи́трость лука́ваго прозрѣ́вый; ра́дуйся, ми́рнымъ отбы́тіемъ свои́мъ изъ земли́ своея́ зло́бу врага́ попра́вый.

Ра́дуйся, и во все́мъ житіи́ свое́мъ ухищре́нія сатаны́ проразумѣ́вый; ра́дуйся, зло́е благи́мъ, по апо́столу, вы́ну препобѣжда́вый.

Ра́дуйся, па́ки, въ годи́ну ско́рби, въ по́мощь оскорби́вшему тя́ Новугра́ду предуспѣ́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди пла́менную любо́вь отъ наро́да своего́ себѣ́ сниска́вый.

Ра́дуйся, Бо́жія посѣще́нія, болѣ́зни и лише́нія, со упова́ніемъ терпѣ́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди свѣ́тлый вѣне́цъ отъ Го́спода стяжа́вый.

Ра́дуйся, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре.

Конда́къ 7.

Хотя́й провозсія́ти тебѣ́ всѣ́ми добродѣ́тельми, блаже́нне Алекса́ндре, Влады́ка Христо́съ призва́лъ е́сть тебе́ къ служе́нію лю́демъ Свои́мъ во дни́ посѣще́нія. Ты́ же притяжа́лъ еси́ къ терпѣ́нію смире́ніе, его́же ра́ди ны́нѣ превознесе́нъ еси́, предстоя́ Бо́гу съ пѣ́снію: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Ди́вно бѣ́ ви́дѣти, ка́ко непобѣди́мый вои́тель смире́нно преклоня́етъ главу́ свою́ предъ невѣ́рными, и́хже посла́ Госпо́дь на лю́ди Своя́ ра́ди грѣ́хъ и́хъ; ди́вно же е́сть и воспомяну́ти непобѣди́мое смире́ніе твое́, блаже́нне Алекса́ндре, и́мже и Го́сподеви благоугоди́лъ еси́, и лю́ди своя́ спа́слъ еси́. Тѣ́мже благода́рно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, смире́нія Госпо́дня подража́телю; ра́дуйся, подоба́ющаго богопоста́вленнымъ власте́мъ почита́нія учи́телю.

Ра́дуйся, вся́каго превозноше́нія противобо́рче; ра́дуйся, и́стиннаго послуша́нія подви́жниче.

Ра́дуйся, всѣ́мъ на́мъ о́бразе вѣ́рнаго Бо́гу служе́нія; ра́дуйся, нача́льствующимъ наста́вниче въ богопрія́тномъ лю́демъ предстоя́ніи.

Ра́дуйся, подвла́стныхъ руководи́телю въ богозаповѣ́данномъ предержа́щимъ власте́мъ повинове́ніи; ра́дуйся, я́ко мно́гажды ра́ди бла́га люде́й свои́хъ путьше́ствовалъ еси́ къ безбо́жнымъ, ни во что́же вмѣня́я я́же отъ ни́хъ испыта́нія.

Ра́дуйся, я́ко не устраши́лся еси́, призва́въ Бо́га, пріити́ къ Ба́тыеви, исполня́я его́ велѣ́ніе; ра́дуйся, я́ко мно́гащи воспринима́лъ еси́ на себе́ стра́шный отвѣ́тъ о неразу́мныхъ наро́да своего́ воста́ніихъ.

Ра́дуйся, я́ко огради́лъ еси́ лю́ди твоя́ отъ зловре́днаго съ невѣ́рными обще́нія; ра́дуйся, я́ко му́дрѣ огради́лъ еси́ въ земли́ свое́й оте́ческія до́блести и преда́нія.

Ра́дуйся, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре.

Конда́къ 8.

Стра́нническое житіе́ преше́лъ еси́ на земли́, блаже́нне Алекса́ндре, не вѣ́дый поко́я въ трудѣ́хъ свои́хъ и не имы́й здѣ́ пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго взыску́яй. Сего́ ра́ди ны́нѣ, блаже́нне, всели́лся еси́ въ вѣ́чныхъ оби́телехъ, вы́ну поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Все́ю душе́ю послужи́въ Го́споду и всѣ́мъ житіе́мъ свои́мъ благоугоди́въ Ему́, просла́вился еси́ благоче́стіемъ, его́же ра́ди и исповѣ́дникъ яви́лся еси́ вѣ́ры Христо́вы, блаже́нне Алекса́ндре. Помина́юще у́бо по́двигъ исповѣ́дничества твоего́, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, зло́бы невѣ́рныхъ не устраши́выйся; ра́дуйся, тва́ри па́че Созда́вшаго не послужи́вый.

Ра́дуйся, со́лнцу и огню́ въ ста́нѣ безбо́жныхъ не поклони́выйся; ра́дуйся, вѣ́ру свою́ во искуше́ніи сохрани́вый.

Ра́дуйся, велѣ́нію безбо́жному не покори́выйся; ра́дуйся, тве́рдый проповѣ́дникъ вѣ́ры предъ невѣ́рными себе́ яви́вый.

Ра́дуйся, съ сугу́бою сла́вою, по исповѣ́даніи свое́мъ, въ зе́млю свою́ возврати́выйся; ра́дуйся, во все́мъ житіи́ вѣ́рнымъ вѣ́рѣ отце́въ пребы́вый.

Ра́дуйся, отъ ле́сти иновѣ́рія прему́дрѣ уклони́выйся; ра́дуйся, лука́вство проповѣ́дниковъ лжевѣ́рія я́вѣ обличи́вый.

Ра́дуйся, тве́рдымъ защи́тникомъ правовѣ́рія яви́выйся; ра́дуйся, лжеслове́сіе враго́въ правосла́вія сло́вомъ здра́вымъ препобѣди́вый.

Ра́дуйся, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре.

Конда́къ 9.

Всего́ себе́ повину́въ Бо́гу, я́ко ра́бъ благíй и вѣ́рный послужи́лъ еси́ Ему́, блаже́нне Алекса́ндре, па́че све́рстникъ твои́хъ для земли́ своея́ потруди́вся, тѣ́мже и вни́ти сподо́бился еси́ въ ра́дость Го́спода своего́, Ему́же предстои́ши ны́нѣ, со а́нгелы поя́: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíйствующій язы́къ не возмо́глъ бы восхвали́ти дѣла́ твоя́, блаже́нне Алекса́ндре, я́же соверши́лъ еси́, полага́я по бра́тіи ду́шу свою́. Смире́нно у́бо помина́юще сицева́я исправле́нія твоя́, умиле́нную пѣ́снь прино́симъ ти́, глаго́люще:

Ра́дуйся, братолю́бія христіа́нскаго пріи́скренній ревни́телю; ра́дуйся, Моисе́овы и Па́вловы любве́ ко бра́тіи подража́телю.

Ра́дуйся, за́повѣдей Христо́выхъ, я́же о любви́, вѣ́рный исполни́телю; ра́дуйся, и всѣ́хъ на́съ въ любви́ къ при́снымъ ди́вный наста́вниче.

Ра́дуйся, примѣ́ромъ свои́мъ па́че сло́ва яви́выйся стяза́ющихся о наслѣ́діи бра́тій свои́хъ примири́телю; ра́дуйся, о бла́гѣ наро́да усе́рдно въ житіи́ свое́мъ пекíйся.

Ра́дуйся, о́бщаго ми́ра во дне́хъ свои́хъ устрои́телю; ра́дуйся, изгна́ннаго стра́хомъ наше́ствій тата́рскихъ наро́да своего́ собира́телю.

Ра́дуйся, безпомо́щныхъ при́сный защити́телю; ра́дуйся, ни́щихъ и а́лчущихъ пита́телю.

Ра́дуйся, си́рыхъ си́льный покрови́телю; ра́дуйся, и ны́нѣ всѣ́хъ скорбя́щихъ и нужда́ющихся мо́щный предъ Го́сподемъ предста́телю.

Ра́дуйся, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу свою́, вѣ́дый же, я́ко не иму́щему любве́ къ Бо́гу никíими же по́двигами и добродѣ́тельми улучи́ти спасе́ніе возмо́жно е́сть, стяжа́лъ еси́ вѣне́цъ добродѣ́телей, я́же е́сть любо́вь къ Бо́гу, Ему́же предстоя́ ны́нѣ, ра́достно вопіе́ши: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Царя́ Небе́снаго возлюби́въ отъ всего́ се́рдца твоего́, и отъ всея́ души́ твоея́, и все́ю мы́слію твое́ю, прине́слъ еси́ Ему́, блаже́нне Алекса́ндре, послѣди́ многоразли́чныхъ приноше́ній вѣ́ры и усе́рдія, себе́ сама́го въ же́ртву жи́ву, свя́ту, благоуго́дну. Тѣ́мже, ублажа́юще тя́, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, въ житіи́ свое́мъ всѣ́ми богоуго́дными дѣ́лы Го́сподеви послужи́вый; ра́дуйся, обѣ́тами и́ночества свято́е житіе́ свое́ увѣнча́вый.

Ра́дуйся, мно́ги хра́мы Бо́жіи, безбо́жными раззоре́нныя, обнови́вый; ра́дуйся, къ просія́нію по́двиговъ по́стничества оби́тели святы́я созида́вый.

Ра́дуйся, подвиза́ющихся въ благоче́стіи измла́да ра́ди Бо́га возлюби́вый; ра́дуйся, а́нгельскій о́бразъ и себѣ́ чи́стою душе́ю предызбра́вый.

Ра́дуйся, въ коне́цъ житія́ своего́ всего́ себе́ Бо́гу освяти́вый; ра́дуйся, прія́тіемъ схи́мы, съ но́вымъ и́менемъ Алексíя, всесоверше́ннѣ себе́ Бо́гу преда́вый.

Ра́дуйся, обѣ́томъ дѣ́вства чистоту́ се́рдца своего́ яви́вый; ра́дуйся, обѣ́томъ нестяжа́нія высоту́ ду́ха своего́ показа́вый.

Ра́дуйся, обѣ́томъ послуша́нія всецѣ́лое служе́ніе свое́ Еди́ному Бо́гу во вѣ́ки утверди́вый; ра́дуйся, къ вѣнце́мъ му́драго и блага́го кня́зя мзду́ и́нока притяжа́вый.

Ра́дуйся, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе погреба́льное слеза́ми растворя́шеся у гро́ба твоего́, блаже́нне Алекса́ндре: лю́діе твои́ пла́кахуся о тебѣ́, со́лнце земли́ Ру́сскія, въ полу́дни заше́дшемъ, и рыда́нія прерыва́ху умиле́нную пѣ́снь и́хъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣ́тъ сла́вы небе́сныя осія́ тя́ вско́рѣ, блаже́нне Алекса́ндре, утѣша́я пла́чущія лю́ди твоя́. Тѣ́мже, ви́дяще при гро́бѣ твое́мъ зна́менія и чудеса́, сы́нове россíйстіи досто́йнѣ призыва́ху тя́, я́ко въ моли́твахъ предста́теля. Мы́ же, помина́юще ско́рое заступле́ніе твое́, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, въ са́момъ погребе́ніи отъ Бо́га получи́вый прославле́ніе; ра́дуйся, ско́рый предста́телю на́шъ, его́же призыва́ху отцы́ на́ши въ ну́ждехъ и озлобле́ніихъ.

Ра́дуйся, въ борьбѣ́ съ тата́рами кня́зю Дими́трію Донско́му яви́вый вспоможе́ніе; ра́дуйся, царю́ Іоа́нну на каза́нцы одолѣ́ніе исхода́таивый.

Ра́дуйся, исцѣле́нія многоразли́чная всѣ́мъ подава́яй; ра́дуйся, слѣпы́мъ зрѣ́ніе моли́твою твое́ю возвраща́яй.

Ра́дуйся, хромы́мъ, припа́дающимъ ко гро́бу твоему́, хожде́ніе да́руяй; ра́дуйся, разсла́бленныхъ неможе́ніе врачу́яй.

Ра́дуйся, одержи́мымъ отъ бѣсо́въ свобожде́ніе подава́яй; ра́дуйся, безнаде́жныхъ наде́ждою спасе́нія оживля́яй.

Ра́дуйся, въ погу́бльшихъ ра́зумъ разумѣ́ніе возставля́яй; ра́дуйся, отъ гро́ба твоего́ многообра́зныя чудотворе́нія при́сно источа́яй.

Ра́дуйся, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре.

Конда́къ 12.

Благода́ть позна́вше, живу́щую въ нетлѣ́нныхъ моще́хъ твои́хъ, лю́діе влади́мірстіи съ любо́вію прихожда́ху ко святѣ́й ра́цѣ твое́й и, ра́достно лобыза́юще ю́, сла́вляху о тебѣ́ Бо́га, прославля́ющаго святы́я Своя́, со умиле́ніемъ вопію́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще добродѣ́тели и чудеса́ твоя́, ра́достію срѣта́ху и провожда́ху отцы́ на́ши свято́е тѣ́ло твое́, егда́, по жела́нію се́рдца въ Бо́зѣ почи́вшаго Импера́тора на́шего Петра́ Пе́рваго, преселя́хуся святы́я мо́щи твоя́ на но́вое мѣ́сто поко́ища въ ца́рствующемъ свята́го Петра́ гра́дѣ. И мы́ ны́нѣ, ра́дующеся о небе́снѣй сла́вѣ твое́й и обита́ніи нетлѣ́нныхъ моще́й твои́хъ въ престо́льномъ гра́дѣ на́шемъ, со о́нѣми вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, россíйскій Іо́сифе, на но́вое мѣ́сто упокое́нія пресели́выйся; ра́дуйся, всѣ́хъ конце́въ земли́ Россíйскія покрови́телю.

Ра́дуйся, Петро́ва гра́да благонаде́жное утвержде́ніе; ра́дуйся, пе́рвенца градо́въ Россíйскихъ небе́сный защити́телю.

Ра́дуйся, сѣ́верныя столи́цы неоцѣне́нное украше́ніе; ра́дуйся, тезоимени́тыя тебѣ́ оби́тели сла́во и утвержде́ніе.

Ра́дуйся, Импера́тору на́шему здра́віе же и спасе́ніе моли́твами твои́ми подава́яй; ра́дуйся, всѣ́хъ обита́телей ца́рствующаго гра́да богому́дрый учи́телю.

Ра́дуйся, и́нокомъ, я́ко и́нокъ, поле́зное примѣ́ромъ жи́зни своея́ наставле́ніе преподава́яй; ра́дуйся, мірски́мъ лю́демъ, я́ко въ мíрѣ потруди́выйся, къ добродѣ́телемъ обще́житія руководи́телю.

Ра́дуйся, нетлѣ́ніемъ свои́мъ всѣ́мъ на́мъ наде́жду воскресе́нія подава́яй; ра́дуйся, всѣ́хъ на́съ въ напа́стехъ и ско́рбехъ побо́рниче, храни́телю и свободи́телю.

Ра́дуйся, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре.

Конда́къ 13.

О, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре! Отъ благоговѣ́йныхъ серде́цъ приноси́мую ти́, а́ще и недосто́йную, хвале́бную пѣ́снь сію́ пріими́ отъ на́съ, я́ко усе́рдную же́ртву серде́цъ, лю́бящихъ тя́ и ублажа́ющихъ святу́ю па́мять твою́. Охраня́й всѣ́хъ на́съ моли́твами твои́ми; огради́ хода́тайствы твои́ми Благочести́вѣйшаго Импера́тора на́шего и гра́дъ тво́й, и вся́ лю́ди земли́ Россíйскія, да ти́хое и безмо́лвное житіе́ пожи́въ въ ны́нѣшнемъ вѣ́цѣ, блаже́нство вѣ́чное наслѣ́димъ и ку́пно съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми вы́ну сподо́бимся воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми... И конда́къ 1-й: Избра́нному воево́дѣ земли́ Россíйскія...]
Моли́тва свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру.

Ско́рый помо́щниче всѣ́хъ усе́рдно къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ и те́плый на́шъ предъ Го́сподемъ предста́телю, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостивно на ны́, недосто́йныя, мно́гими беззако́ніи непотре́бны себе́ сотво́ршія, къ ра́цѣ моще́й твои́хъ ны́нѣ притека́ющія и изъ глубины́ се́рдца къ тебѣ́ взыва́ющія: ты́ въ житіи́ свое́мъ ревни́тель и защи́тникъ правосла́вныя вѣ́ры бы́лъ еси́, и на́съ въ не́й те́плыми твои́ми къ Бо́гу моли́твами непоколеби́мы утверди́. Ты́ вели́кое возложе́нное на тя́ служе́ніе тща́тельно проходи́лъ еси́, и на́съ твое́ю по́мощію пребыва́ти коего́ждо, въ не́же призва́нъ е́сть, наста́ви. Ты́, побѣди́въ полки́ супоста́товъ, отъ предѣ́ловъ Россíйскихъ отгна́лъ еси́, и на на́съ ополча́ющихся всѣ́хъ ви́димыхъ и неви́димыхъ враго́въ низложи́. Ты́, оста́вивъ тлѣ́нный вѣне́цъ ца́рства земна́го, избра́лъ еси́ безмо́лвное житіе́, и ны́нѣ пра́ведно вѣнце́мъ нетлѣ́ннымъ увѣнча́нный на небесѣ́хъ ца́рствуеши, исхода́тайствуй и на́мъ, смире́нно мо́лимъ тя́, житіе́ ти́хое и безмяте́жное и къ вѣ́чному Ца́рствію ше́ствіе неукло́нное твои́мъ предста́тельствомъ устро́й на́мъ. Предстоя́ же со всѣ́ми святы́ми престо́лу Бо́жію, моли́ся о всѣ́хъ правосла́вныхъ христіа́нѣхъ, наипа́че же о Благочести́вѣйшемъ, Самодержа́внѣйшемъ Вели́комъ Госуда́рѣ на́шемъ Импера́торѣ [и́мярекъ] всея́ Россíи, да сохрани́тъ и́хъ Госпо́дь Бо́гъ Свое́ю благода́тію въ ми́рѣ, здра́віи, долгоде́нствіи и вся́комъ благополу́чіи въ должа́йшая лѣ́та, да при́сно сла́вимъ и благослови́мъ Бо́га, въ Тро́ицѣ Святѣ́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Яко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль бы́лъ еси́, блаже́нне Алекса́ндре, яви́ бо тя́ Христо́съ, я́ко нѣ́кое Боже́ственное сокро́вище Россíйстѣй земли́, но́ваго чудотво́рца, пресла́вна и богопрія́тна. И дне́сь, соше́дшеся въ па́мять твою́ вѣ́рою и любо́вію, во псалмѣ́хъ и пѣ́ніихъ ра́дующеся, сла́вимъ Го́спода, да́вшаго тебѣ́ благода́ть исцѣле́ній. Его́же моли́ спасти́ гра́дъ се́й, и держа́вѣ сро́дникъ твои́хъ богоуго́днѣй бы́ти, и сыново́мъ россíйскимъ спасти́ся.

Конда́къ гла́съ 4:

Якоже сро́дницы твои́ Бори́съ и Глѣ́бъ яви́шася тебѣ́ съ небесе́ въ по́мощь, подвиза́ющемуся на Ве́лгера Свѣ́йскаго и во́евъ его́, та́ко и ты́ ны́нѣ, блаже́нне Алекса́ндре, пріиди́ въ по́мощь твои́мъ сро́дникомъ, и побори́ борю́щія ны́.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, благовѣ́рный кня́же Алекса́ндре, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши о на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Источникъ: Слу́жба и ака́ѳистъ свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, во и́ноцѣхъ Алексíю. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1900. — Л. 21 об. – 35, 41 об. – 42 об.