Пропустить навигацию.
Главная

Ака́ѳистъ свято́му Іоа́нну Предте́чи и Крести́телю Госпо́дню. 1901 г.

Св. пророкъ, Предтеча и Креститель Господень Іоаннъ († I в.)

Св. пророк, Предтеча и Креститель Господень ИоаннСвятой Іоаннъ Предтеча — послѣ Пресвятой Девы Богородицы самый чтимый святой. Заключивъ собою рядъ свв. пророковъ, предвозвѣщавшихъ о Спасителѣ міра, ближайшимъ образомъ предшествовалъ явленію Сына Божія во плоти и удостоился крестить Его во Іорданѣ. Сродникъ Господень по матери, сынъ свящ. Захаріи и Елисаветы, Предтеча Господень предварилъ рожденіе Господа шестью мѣсяцами. Архангелъ Гавріилъ предвозвѣстилъ объ его рожденіи отцу его Захаріи въ храмѣ. Спасенный, по милости Божіей, отъ смерти постигшей тысячи младенцевъ въ Виѳлеемѣ и его окрестностяхъ, св. Іоаннъ возросъ въ дикой и безплодной пустынѣ, приготовляя себя къ своему великому служенію строгою жизнію, постомъ, молитвою и благоговѣйнымъ размышленіемъ о судьбахъ народа Божія. Онъ остался пустынножителемъ до тѣхъ поръ, пока Господь не призвалъ его къ общественной проповѣди народу іудейскому. Повинуясь этому призванію, св. Іоаннъ, имѣя ок. 30 лѣтъ отъ роду, явился на берегахъ Іордана, чтобы своимъ словомъ приготовить народъ къ принятію давно ожидаемаго Мессіи — Спасителя міра. Крестивъ пришедшаго къ нему въ числѣ грѣшниковъ безгрѣшнаго Агнца Божія, св. Іоаннъ завершилъ и какъ-бы запечатлѣлъ этимъ свое служеніе. Проповѣдникъ покаянія, строго и безбоязненно обличавшій пороки людей, онъ «со дерзновеніемъ» обличилъ прелюбодѣйный грѣхъ царя Ирода, за это былъ заключенъ въ темницу и потомъ усѣченъ мечемъ по желанію преступной Иродіады.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ свято́му Іоа́нну Предте́чи и Крести́телю Госпо́дню.

Конда́къ 1.

Избра́нный отъ лѣ́тъ дре́внихъ бы́ти Предте́чею и Крести́телемъ Спаси́теля мíра Христа́ Бо́га, Іоа́нне богохва́льне, прославля́я просла́вльшаго тя́ Го́спода, похва́льная воспису́емъ ти́, я́ко бо́льшему всѣ́хъ рожде́нныхъ жена́ми, во пло́ти а́нгелу, покая́нія проповѣ́днику. Ты́ же, я́ко имѣ́яй ве́ліе дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ бѣ́дъ свобожда́й и къ покая́нію воздвиза́й на́съ, любо́вію тебѣ́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день. 

Икосъ 1.

Ра́дуйся, совѣ́та Бо́жія неизрече́ннаго таи́нниче; ра́дуйся, ди́внаго смотрѣ́нія Его́ исполне́ніе.

Ра́дуйся, пре́жде лѣ́тъ мно́гихъ проро́чествомъ Иса́іи проявле́нный; ра́дуйся, вѣ́стниче предъ лице́мъ Госпо́днимъ, дре́вле прорече́нный.

Ра́дуйся, предназна́ченный бы́ти вели́кимъ проро́комъ Вы́шняго; ра́дуйся, по обѣтова́нію а́нгела рожде́нный.

Ра́дуйся, еще́ во чре́вѣ ма́тери твоея́ Ду́ха Свята́го испо́лненный; ра́дуйся, пре́жде рождества́ твоего́ на вели́кое служе́ніе освяще́нный.

Ра́дуйся, непло́дства роди́телей разрѣше́ніе; ра́дуйся, іере́я Бо́жія ра́дость и весе́ліе.

Ра́дуйся, дще́ри Ааро́новой прозябе́ніе; ра́дуйся, пло́дъ моли́твы богодарова́нный.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день. 

Конда́къ 2.

Ви́дя Заха́рія я́вльшагося ему́ а́нгела, смути́ся, и стра́хъ нападе́ на́нь, и не вѣ́рова словесе́мъ благовѣ́стія его́ о рождествѣ́ твое́мъ; егда́ же за невѣ́ріе нѣмото́ю свя́занъ бы́сть, удивля́шеся пресла́вному чудеси́, всѣ́мъ се́рдцемъ вопія́ Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 2.

Ра́зумъ неуразумѣва́емый разумѣ́ти и́щуще лю́діе, жду́ще Заха́рію, и чудя́хуся уме́длившу ему́ въ це́ркви; изше́дшу же ему́ и не могу́щу глаго́лати къ ни́мъ, но то́кмо помава́ющу, разумѣ́ша вси́, я́ко видѣ́ніе ви́дѣ въ це́ркви. Мы́ же, прославля́я ди́внаго Творца́ чуде́съ, Бо́га, вопіе́мъ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, благíй вино́вниче безгла́сія о́тча; ра́дуйся, сле́зъ ма́тере твоея́ премѣне́ніе на ра́дость.

Ра́дуйся, тоя́ поноше́нія въ лю́дехъ отъя́тіе; ра́дуйся, вели́кое ро́ждшимъ тя́ утѣше́ніе.

Ра́дуйся, я́ко въ шесты́й мѣ́сяцъ о зача́тіи твое́мъ Пресвята́я Дѣ́ва Марíя въ Назаре́тѣ отъ а́нгела извѣсти́ся; ра́дуйся, я́ко о рождествѣ́ твое́мъ мно́зи возвесели́шася.

Ра́дуйся, я́ко и́мя благода́тное отъ а́нгела нарече́нное получи́вый; ра́дуйся, я́ко и́менемъ твои́мъ нѣмотствова́ніе отца́ твоего́ Заха́ріи разрѣши́ся.

Ра́дуйся, я́ко и́мя Бо́жіе о тебѣ́ отце́мъ твои́мъ благослови́ся; ра́дуйся, я́ко о чу́днѣмъ рождествѣ́ твое́мъ стра́хъ и удивле́ніе въ о́крестъ живу́щихъ яви́ся.

Ра́дуйся, я́ко по все́й странѣ́ Іуде́йской о ди́вномъ рождествѣ́ твое́мъ возвѣсти́ся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю спасе́ніе мно́гимъ въ мíрѣ се́мъ яви́ся.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день. 

Конда́къ 3.

Си́ла Вы́шняго разрѣши́ непло́дство заматорѣ́вшія во дне́хъ свои́хъ пра́ведныя Елисаве́ты; зача́тъ бо тя́, сла́вный Предте́че Госпо́день, и тая́шеся мѣ́сяцъ пя́ть, глаго́лющи: «я́ко та́ко мнѣ́ сотвори́ Госпо́дь во дни́, въ ня́же призрѣ́ отъя́ти поноше́ніе мое́ въ человѣ́цѣхъ». Егда́ же прія́ Иму́щую во чре́вѣ Христа́, испо́лнися Ду́ха Свя́та и возопи́ гла́сомъ ве́ліимъ: «отку́ду мнѣ́ сіе́, я́ко пріи́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мнѣ́?» Съ Не́юже ра́дующися, взыва́ше Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 3.

Имѣ́яй предъити́ предъ Го́сподемъ ду́хомъ и си́лою Иліино́ю, еще́ изъ чре́ва ма́тере твоея́ испо́лнился еси́ Ду́ха Свята́го, отону́дуже и проро́къ ди́вный показа́лся еси́, егда́ во утро́бѣ ма́тере твоея́ сы́й, взыгра́лся еси́ ра́дощами прише́ствію Ма́тери Госпо́дней. Бо́га бо позна́лъ еси́ носи́ма въ ложесна́хъ Благода́тныя и Того́ ма́терніимъ гла́сомъ проповѣ́далъ еси́; подоба́ше бо Боже́ственныхъ веще́й пресла́внымъ бы́ти нача́ломъ. Сему́ у́бо благоговѣ́йно удивля́ющеся, съ ра́достію тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, еще́ во утро́бѣ ма́терней предпосла́вшаго тя́ Го́спода чу́днымъ весе́ліемъ предъяви́вый; ра́дуйся, я́ко тебѣ́ ра́ди и ма́тери твое́й Елисаве́тѣ воплоще́ніе Христо́во откры́ся.

Ра́дуйся, я́ко и та́ испо́лнися Ду́ха Свя́та; ра́дуйся, я́ко и она́ преди́вная проро́чица яви́ся.

Ра́дуйся, я́ко отъ нея́ Пресвята́я Дѣ́ва Марíя блаже́нною въ жена́хъ нарече́ся; ра́дуйся, я́ко то́ю Она́ и Ма́терію Го́спода наименова́ся.

Ра́дуйся, я́ко и безсѣ́менный Пло́дъ Тоя́ благослове́ннымъ пронарече́ся; ра́дуйся, Прему́дрости Боже́ственныя предъявле́ніе.

Ра́дуйся, свята́го супру́жества благослове́ніе; ра́дуйся, непло́дныхъ ложе́снъ ди́вное прозябе́ніе.

Ра́дуйся, рожде́ніемъ твои́мъ удиви́вый лю́ди; ра́дуйся, свѣ́тлый Сло́ва гла́се.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день. 

Конда́къ 4.

Бу́рею сомнѣ́нія смуще́нный, іере́й Заха́рія не можа́ше, по словеси́ а́нгельскому, проглаго́лати. Егда́ же по рождествѣ́ твое́мъ, Предте́че Госпо́день, написа́ благода́тное и́мя твое́, а́біе отверзо́шася уста́ и язы́къ его́, и глаго́лаше, благословя́ Бо́га, и проро́чества, глаго́ля: «благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, я́ко посѣти́ и сотвори́ избавле́ніе лю́демъ Свои́мъ, и ты́, отроча́, проро́къ Вы́шняго нарече́шися», поя́ Тому́: Аллилу́ія. 

Икосъ 4.

Слы́шаша о́крестъ живу́щіи лю́діе о пресла́вномъ и чу́дномъ рождествѣ́ твое́мъ, со удивле́ніемъ глаго́лаху въ себѣ́: «что́ у́бо отроча́ сіе́ бу́детъ?» Мы́ же тя́, пресла́вный Предте́че Госпо́день, я́ко бо́льша всѣ́хъ рожде́нныхъ жена́ми, досто́йно чту́ще, ублажа́емъ си́це:

Ра́дуйся, отъ зача́тія твоего́ благода́тныхъ явле́ній испо́лненный; ра́дуйся, въ рождествѣ́ твое́мъ Бо́гомъ просла́вленный.

Ра́дуйся, во младе́нчествѣ твое́мъ отъ отца́ твоего́ проро́комъ Вы́шняго нарече́нный; ра́дуйся, во о́трочествѣ твое́мъ Ду́хомъ Святы́мъ просвѣще́нный и укрѣпле́нный.

Ра́дуйся, Бо́га воплоти́вшагося сро́дникъ по пло́ти бы́вый; ра́дуйся, отъ Бо́га высо́кое зва́ніе Предте́чи и Крести́теля пріе́мый.

Ра́дуйся, заре́, Свѣ́тъ но́вый мíру возвѣсти́вшая; ра́дуйся, звѣздо́, пу́ть, веду́щій ко Христу́, освѣти́вшая.

Ра́дуйся, денни́це Со́лнца незаходи́маго; ра́дуйся, свѣти́льниче Свѣ́та неугаса́емаго.

Ра́дуйся, пу́ть гряду́щему Христу́ уготовля́яй; ра́дуйся, а́нгела и человѣ́ка въ себѣ́ явля́яй.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день. 

Конда́къ 5.

Богопроти́вное велѣ́ніе беззако́ннаго дѣтоубíйцы Ирода изгна́ тя́ изъ до́му о́тча въ непрохо́дную пусты́ню, носи́ма ма́терію, Предте́че Госпо́день, идѣ́же и пребыва́лъ еси́ до дне́ явле́нія твоего́ ко Изра́илю, яды́й акри́ды и ме́дъ ди́вій, и Бо́гу вопія́: Аллилу́ія. 

Икосъ 5.

Ви́дяще ди́вное Бо́жіе о тебѣ́ промышле́ніе, Іоа́нне богохва́льне, я́ко отъ младе́нческихъ пеле́нъ по́стническаго житія́ люби́тель показа́лся еси́, отону́дуже во́лею Вы́шняго по́сланъ бы́лъ еси́ проповѣ́дати лю́демъ гряду́щее во Христѣ́ спасе́ніе. Сего́ ра́ди со удивле́ніемъ и любо́вію тебѣ́ взыва́емъ:

Ра́дуйся, я́ко, еще́ младе́нецъ сы́й, царя́ Ирода устраши́лъ еси́; ра́дуйся, отъ напра́снаго убíйства того́, десни́цею Вы́шняго сохране́нный.

Ра́дуйся, пусты́ни шипо́къ благово́нный; ра́дуйся, высото́ю по́двиговъ твои́хъ всѣ́хъ удиви́вый.

Ра́дуйся, пра́ваго пути́ вѣ́рный указа́телю; ра́дуйся, чистоты́ и цѣлому́дрія преди́вный храни́телю.

Ра́дуйся, ева́нгельскаго самоотверже́нія о́бразе соверше́нный; ра́дуйся, мона́шествующихъ покро́ве и утвержде́ніе.

Ра́дуйся, богосло́вствующихъ умо́въ просвѣще́ніе; ра́дуйся, грѣ́шнымъ милосе́рдія Бо́жія две́ри отверза́яй.

Ра́дуйся, ка́ющимся грѣ́шникомъ отъ Го́спода проще́ніе подава́яй; ра́дуйся, плоды́ досто́йны покая́нія твори́ти помога́яй.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день. 

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ сла́вный ты́, боже́ственный Предте́че, показа́лся еси́ въ пусты́ни Іорда́нстѣй во дни́ явле́нія Христа́ Бо́га мíру, Сего́ бо, Гряду́щаго къ тебѣ́, показа́лъ еси́ лю́демъ, глаго́ля: «се́, Агнецъ Бо́жій, взе́мляй грѣхи́ мíра!» Его́же мы́ вѣ́рою позна́вше, пое́мъ Ему́: Аллилу́ія. 

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́ свѣ́тъ и́стины, Іоа́нне богопросвѣще́не, всѣ́мъ явля́яй сла́вы Отчія Сія́ніе, я́вльшееся пло́тски на́съ ра́ди. Вопія́лъ бо еси́ въ пусты́ни лю́демъ: «пока́йтеся, прибли́жи бо ся Ца́рствіе небе́сное; сотвори́те плоды́ досто́йны покая́нія. Се́ бо гряде́тъ по мнѣ́, Иже крести́тъ вы́ водо́ю и ду́хомъ». Сего́ ра́ди похва́льная тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, прише́ствія Мессíи возвѣсти́телю; ра́дуйся, путе́й Госпо́днихъ угото́вателю.

Ра́дуйся, ве́тхія и но́выя благода́ти хода́таю; ра́дуйся, проро́ковъ предѣ́ле и нача́ло апо́столовъ.

Ра́дуйся, гла́се Сло́ва благознамени́тый; ра́дуйся, покая́нія проповѣ́дниче велегла́сный.

Ра́дуйся, мно́гихъ сыно́въ Изра́илевыхъ ко Го́споду обрати́вый; ра́дуйся, лю́ди соверше́нны Го́сподеви угото́вавый.

Ра́дуйся, фарисе́евъ и саддуке́евъ дерзнове́нно обличи́вый; ра́дуйся, плоды́ досто́йны покая́нія твори́ти научи́вый.

Ра́дуйся, просвѣще́нія духо́внаго указа́телю; ра́дуйся, и́щущимъ предста́тельства твоего́ неусы́пный засту́пниче.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день. 

Конда́къ 7.

Хотя́щу отъ тебе́ крести́тися Го́споду Іису́су, Іоа́нне богоблаже́нне, глаго́лалъ еси́: «а́зъ тре́бую Тобо́ю крести́тися», оба́че повину́яся, ре́кшу Тому́: «оста́ви ны́нѣ», воздви́глъ еси́ десни́цу твою́ на главу́ Его́ и, крести́въ не тре́бующаго очище́нія, вопія́лъ еси́: Аллилу́ія. 

Икосъ 7.

Но́вую подая́ благода́ть крести́тися изво́ливый отъ тебе́ Госпо́дь, сподо́би тя́ Ду́ха прише́ствіе ви́дѣти и гла́съ Оте́ческій съ небесе́, свидѣ́тельствующь Его́ Сыновство́, слы́шати. Отону́дуже въ Тріе́хъ Ли́цѣхъ Еди́ному Бо́гу покланя́тися на́съ научи́лъ еси́, Его́же бре́нными прославля́юще устна́ми, въ похвалу́ сія́ тебѣ́ прино́симъ:

Ра́дуйся, Тро́ическаго Богоявле́нія пе́рвый проповѣ́дниче; ра́дуйся, въ Тріе́хъ Ли́цѣхъ Еди́наго Бо́га и́стинный покло́нниче.

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го въ ви́дѣ голуби́нѣ яснозри́телю; ра́дуйся, снисхожде́нія Его́ отъ Отца́ на Сы́на свидѣ́телю.

Ра́дуйся, гла́са съ небесе́ отъ Бо́га Отца́ слы́шателю; ра́дуйся, явле́нія любве́ Отчи къ Сы́ну созерца́телю.

Ра́дуйся, Сы́на Бо́жія избра́нный крести́телю; ра́дуйся, во́ли Его́ святы́я исполни́телю.

Ра́дуйся, сла́внаго служе́нія спасе́нію ро́да человѣ́ческаго ре́вностный рачи́телю; ра́дуйся, вели́каго та́инства креще́нія пе́рвый соверши́телю.

Ра́дуйся, боже́ственныя ра́дости вѣ́стниче; ра́дуйся, Но́ваго Завѣ́та пе́рвый учи́телю.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день. 

Конда́къ 8.

Стра́нное и неизрече́нное смире́ніе воплоти́вшагося Бо́га Сло́ва ви́дѣвъ, богоблаже́нне Крести́телю, Боже́ственную Свою́ главу́ тебѣ́ приклони́вша и ра́бское креще́ніе пріе́мша, ты́ и са́мъ ве́сь испо́лнился еси́ вели́каго смире́нія. Испроси́ у́бо боголюбе́зную добродѣ́тель сію́ и на́мъ, одержи́мымъ го́рдостію, я́ко да отъ се́рдца смире́нна вопіе́мъ ему́: Аллилу́ія. 

Икосъ 8.

Ве́сь благода́тныхъ дарова́ній испо́лненный, тече́ніе вре́менныя жи́зни скончава́я, Іоа́нне богознамени́те, всѣ́хъ поуча́лъ еси́ исполне́ніемъ зако́на и покая́ніемъ благоугожда́ти Го́сподеви. Сего́ ра́ди благода́рственное хвале́ніе тебѣ́, вели́кому учи́телю и́стины, воспѣва́емъ:

Ра́дуйся, зако́на и оправда́ній Госпо́днихъ насади́телю; ра́дуйся, Иродова беззако́нія обличи́телю.

Ра́дуйся, о исправле́ніи того́ рачи́телю; ра́дуйся, пра́вды ра́ди темни́чное заключе́ніе и у́зы претерпѣ́вый.

Ра́дуйся, за и́стину во главу́ усѣче́нный; ра́дуйся, я́ко тѣ́ло твое́ отъ ученико́въ твои́хъ че́стнѣ погребе́ся.

Ра́дуйся, я́ко Бо́жіимъ смотрѣ́ніемъ глава́ твоя́ нетлѣ́нна соблюде́ся; ра́дуйся, я́ко та́ на утѣше́ніе, освяще́ніе и цѣльбы́ христіа́номъ даде́ся.

Ра́дуйся, я́ко и десни́цѣ твое́й, крести́вшей Го́спода, вѣ́рніи благоче́стнѣ покланя́ются; ра́дуйся, я́ко отъ тебѣ́ мно́гая чудеса́ тѣ́ми доны́нѣ соверша́ются.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю вѣ́рніи отъ страсте́й безче́стія избавля́ются; ра́дуйся, я́ко тобо́ю грѣ́шніи къ покая́нію воздвиза́ются.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день. 

Конда́къ 9.

Все́ естество́ а́нгельское удиви́ся высотѣ́ служе́нія твоего́, и Це́рковь благоговѣ́йно прославля́етъ тя́, я́ко дру́га Христа́ Бо́га, предше́дшаго предъ Ни́мъ ду́хомъ и си́лою Иліино́ю. Ревну́я бо по и́стинѣ, дерзнове́нно облича́лъ еси́ фарисе́евъ и беззако́ннаго Ирода, отъ него́же и му́ченическую кончи́ну прія́лъ еси́. Покланя́ющеся у́бо честнѣ́й главѣ́ твое́й, мо́лимся ти́: изба́ви на́съ отъ страсте́й безче́стія, да чи́стымъ се́рдцемъ и усты́ пое́мъ: Аллилу́ія. 

Икосъ 9.

Витíйство вся́кое земноро́дныхъ не довлѣ́етъ досто́йно восхвали́ти тя́, Іоа́нне богохва́льне; тебе́ бо уста́ Христо́ва похвали́ша, вы́сша проро́ковъ и бо́льша всѣ́хъ рожде́нныхъ жена́ми тя́ наименова́ша. Отону́дуже досто́йную похвалу́ принести́ тебѣ́ недоумѣва́юще, вопіе́мъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы вели́кая сла́во; ра́дуйся, а́нгеловъ преди́вное чу́до.

Ра́дуйся, пра́отцевъ ра́дость и прославле́ніе; ра́дуйся, проро́ковъ высо́кая похвало́.

Ра́дуйся, апо́столовъ богосвѣ́тлый вѣ́нче; ра́дуйся, святи́телей велелѣ́пая красото́.

Ра́дуйся, му́чениковъ въ но́вой благода́ти нача́ло; ра́дуйся, преподо́бныхъ соверше́ніе.

Ра́дуйся, пра́ведныхъ удобре́ніе; ра́дуйся, дѣ́вственниковъ и по́стниковъ основа́ніе.

Ра́дуйся, всѣ́хъ христіа́нъ вели́кое утѣше́ніе; ра́дуйся, я́ко отъ всѣ́хъ христіа́нскихъ родо́въ и́мя твое́ прославля́ется.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день. 

Конда́къ 10.

Спасти́ мíръ прише́дшаго во пло́ти Христа́ Бо́га благовѣсти́лъ еси́ и су́щимъ во а́дѣ, я́коже бо денни́ца, предходя́щая со́лнцу, освѣти́лъ еси́ во тьмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдя́щихъ. Отоню́дуже вско́рѣ Го́сподомъ изведе́нъ бы́лъ еси́ со всѣ́ми отъ вѣ́ка пра́ведными, поя́ Ему́, я́ко Изба́вителю и Побѣди́телю сме́рти: Аллилу́ія. 

Икосъ 10.

Стѣна́ еси́ и прибѣ́жище спаси́тельное всѣ́мъ, моли́твенно къ тебѣ́ притека́ющимъ, боже́ственный Іоа́нне. Сего́ ра́ди пѣ́сньми похва́льными ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, мо́щный засту́пниче на́шъ и вѣ́рный отъ бѣ́дъ храни́телю; ра́дуйся, злостра́ждущихъ отъ духо́въ зло́бы ско́рый помо́щниче и изба́вителю.

Ра́дуйся, непло́дствующимъ благослове́ніе отъ Бо́га низпосыла́яй; ра́дуйся, притека́ющихъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою отъ треволне́нія страсте́й избавля́яй.

Ра́дуйся, во враждѣ́ су́щихъ ско́ро умиротворя́яй; ра́дуйся, во вся́кой ну́ждѣ и печа́ли усе́рдно притека́ющимъ къ тебѣ́ ско́рую по́мощь подава́яй.

Ра́дуйся, благотеку́щихъ отъ самообольще́нія и пре́лести изъима́яй; ра́дуйся, вруча́ющимъ себе́ твоему́ хода́тайству въ ча́съ сме́ртный помога́яй.

Ра́дуйся, лю́бящихъ тя́ отъ возду́шныхъ мыта́рствъ предста́тельствомъ свои́мъ свобожда́яй; ра́дуйся, почита́ющихъ сла́вную па́мять твою́ вѣ́чныя жи́зни моли́твами свои́ми сподобля́яй.

Ра́дуйся, ни́щихъ, и вдови́цъ и сиро́тъ заступле́ніе; ра́дуйся, по Бо́зѣ и Богоро́дицѣ христіа́номъ прибѣ́жище и упова́ніе.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день. 

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе вся́кое не довлѣ́етъ по достоя́нію до́блестей твои́хъ восхвали́ти тя́, Крести́телю Госпо́день. Но мы́, любо́вію пону́ждени, дерза́емъ воспѣва́ти вели́чія твоя́, е́же ми́лостивно пріими́ отъ на́съ, первостоя́телю у престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, и моли́ свободи́тися на́мъ отъ вся́кія скве́рны грѣхо́вныя, да чи́стымъ се́рдцемъ и устна́ми пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія. 

Икосъ 11.

Свѣти́льника Свѣ́та непристу́пнаго и всесвѣ́тлыхъ благода́тныхъ дарова́ній всего́ испо́лнена тя́, Іоа́нне богопросвѣще́нне, вѣ́дуще, ра́достно прино́симъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, самови́дче озари́вшаго тя́ свы́ше Боже́ственнаго Свѣ́та; ра́дуйся, свѣ́томъ добродѣ́телей твои́хъ просла́вивый Бо́га.

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы велелѣ́пую сла́ву яви́вый; ра́дуйся, пра́вый и ди́вный пу́ть къ небеси́ показа́вый.

Ра́дуйся, и су́щимъ во а́дѣ Бо́га, я́вльшагося во пло́ти, благовѣсти́телю; ра́дуйся, ду́шъ пра́ведныхъ, отъ вѣ́ка въ преиспо́дней держи́мыхъ, возвесели́телю.

Ра́дуйся, Влады́ки Христа́ Бо́га дру́же и́скренній; ра́дуйся, яви́вый мíру Свѣ́тъ и́стинный.

Ра́дуйся, свѣтоза́рное свѣ́та ева́нгельскаго сія́ніе; ра́дуйся, ро́да христіа́нскаго прославле́ніе.

Ра́дуйся, совѣ́та Бо́жія исполне́ніе; ра́дуйся, я́ко отъ восто́къ со́лнца да́же до за́падъ хва́льно и́мя твое́.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день. 

Конда́къ 12.

Благода́ти тезоимени́тый Крести́телю Госпо́день, и то́ю обогати́вся, побѣдоно́сецъ пресла́вный показа́лся еси́; побѣди́лъ бо еси́ враги́ и вся́кую зло́бу и вели́кое служе́ніе твое́ му́ченическимъ по́двигомъ запечатлѣ́лъ еси́. Ны́нѣ же, предстоя́ престо́лу Царя́ ца́рствующихъ, моли́ Его́ дарова́ти Благовѣ́рному Импера́тору на́шему побѣ́ды на враги́ и во все́мъ благопоспѣше́ніе, всѣ́мъ же вѣ́рнымъ въ добродѣ́телехъ благода́тное укрѣпле́ніе, пою́щимъ Ему́: Аллилу́ія. 

Икосъ 12.

Пою́ще Бо́га ди́вно въ тебѣ́ просла́вльшагося, хва́лимъ тя́, богоблаже́нне Крести́телю, я́ко и́скренняго дру́га Христо́ва, прославля́емъ вели́кія по́двиги твоя́, ублажа́емъ му́ченическую кончи́ну твою́ и сицева́я ра́достно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, вселе́нскій апо́столе и Но́ваго Завѣ́та первому́чениче; ра́дуйся, явле́ніемъ Христа́ на земли́ откры́вшагося Ца́рствія небе́снаго пе́рвый проповѣ́дниче.

Ра́дуйся, язы́ковъ Боже́ственное призва́ніе предвозвѣсти́вый; ра́дуйся, безвѣ́стная и та́йная прему́дрости Бо́жія мíру яви́вый.

Ра́дуйся, Боже́ственными дѣя́ніи плодоно́сенъ па́че ины́хъ яви́выйся; ра́дуйся, я́ко свѣ́томъ дѣ́лъ твои́хъ просла́вися Оте́цъ Небе́сный.

Ра́дуйся, я́ко о па́мяти твое́й Це́рковь Христо́ву весели́ши неизрече́нно; ра́дуйся, я́ко ны́нѣ вѣ́чнаго наслажда́ешися весе́лія изоби́льно.

Ра́дуйся, Боже́ственными луча́ми Трисо́лнечного Свѣ́та осіява́емый; ра́дуйся, я́ко со безпло́тными трисвяту́ю пѣ́снь Бо́гу немо́лчно вопіе́ши.

Ра́дуйся, я́ко ны́нѣ, зерца́ломъ разрѣ́шшимся, несре́дственнѣ зри́ши Святу́ю Тро́ицу.

Ра́дуйся, вели́кій Іоа́нне, проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день. 

Конда́къ 13.

О, вели́кій и пресла́вный Предте́че и Крести́телю Госпо́день Іоа́нне! Пріими́ отъ на́съ ны́нѣ приноси́мое тебѣ́ моле́ніе, и твои́ми богопрія́тными къ Бо́гу моли́твами изба́ви на́съ отъ вся́каго зла́, и вѣ́чныя изми́ му́ки, и наслѣ́дниками Ца́рствія небе́снаго содѣ́лай, да во вѣ́ки пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́ли три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́косъ: Арха́нгелъ Гавріи́лъ... и конда́къ 1-й: Избра́нный отъ лѣ́тъ дре́внихъ...]

Моли́тва ко свято́му Іоа́нну Предте́чи.

Крести́телю Христо́въ, проповѣ́дниче покая́нія, ка́ющагося не пре́зри мене́, но совокупля́яся съ во́и небе́сными, моли́ся ко Влады́цѣ за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гія бѣды́ впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Азъ бо е́смь верте́пъ злы́хъ дѣ́лъ, отню́дъ не имѣ́яй конца́ грѣхо́вному обы́чаю, пригвожде́нъ бо е́сть у́мъ мо́й земны́мъ ве́щемъ. Что́ сотворю́? Не вѣ́мъ. И къ кому́ прибѣ́гну, да спасе́на бу́детъ душа́ моя́? То́кмо къ тебѣ́, святы́й Іоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя́ предъ Го́сподемъ по Богоро́дицѣ вѣ́мъ бо́льша бы́ти рожде́нныхъ всѣ́хъ, и́бо ты́ сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грѣхи́ мíра, Агнца Бо́жія. Его́же моли́ за грѣ́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́нѣ, въ первыйна́десять ча́съ, понесу́ тяготу́ благу́ю и пріиму́ мзду́ съ послѣ́дними. Ей, Крести́телю Христо́въ, честны́й Предте́че, кра́йній проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стниковъ и пусты́нниковъ наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жній дру́же Христо́въ! Тя́ молю́, къ тебѣ́ прибѣга́ю: не отри́ни мене́ отъ твоего́ заступле́нія, но возста́ви мя́, па́дшагося мно́гими грѣхи́. Обнови́ ду́шу мою́ покая́ніемъ, я́ко вторы́мъ креще́ніемъ, поне́же обо́его нача́льникъ еси́: креще́ніемъ омыва́яй прароди́тельный грѣ́хъ, покая́ніемъ же очища́яй коего́ждо дѣ́ло скве́рно. Очи́сти мя́, грѣха́ми оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дитъ, въ Ца́рствіе небе́сное. Ами́нь. 

Тропа́рь, гла́съ 2:

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, тебѣ́ же довлѣ́етъ свидѣ́тельство Госпо́дне, Предте́че: показа́лъ бо ся еси́ вои́стинну и проро́ковъ честнѣ́йшій, я́ко и въ струя́хъ крести́ти сподо́бился еси́ Проповѣ́даннаго. Тѣ́мже за и́стину пострада́въ, ра́дуяся, благовѣсти́лъ еси́ и су́щимъ во а́дѣ Бо́га, я́вльшагося пло́тію, взе́млющаго грѣ́хъ мíра и подаю́щаго на́мъ ве́лію ми́лость. 

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Вы́шнихъ ища́.

Проро́че Бо́жій и Предте́че благода́ти, главу́ твою́, я́ко шипо́къ свяще́ннѣйшій, отъ земли́ обрѣ́тше, исцѣле́нія всегда́ пріе́млемъ, и́бо па́ки, я́коже пре́жде, въ мíрѣ проповѣ́дуеши покая́ніе. 

Велича́нія:

На рождество́ [24 іюня]: Велича́емъ тя́, Предте́че Спа́совъ Іоа́нне, и чте́мъ е́же отъ непло́дове пресла́вное рождество́ твое́.

На усѣ́кновеніе главы́ [29 августа]: Велича́емъ тя́, Крести́телю Спа́совъ Іоа́нне, и почита́емъ вси́ честны́я твоея́ главы́ усѣкновеніе.

На обрѣ́теніе главы́ [24 февраля и 25 мая]: Велича́емъ тя́, Крести́телю Спа́совъ Іоа́нне, и почита́емъ вси́ честны́я твоея́ главы́ обрѣ́теніе.

На пренесе́ніе въ Россíю десны́я руки́ [12 октября]: Велича́емъ тя́, Крести́телю Спа́совъ Іоа́нне, и почита́емъ вси́ честны́я твоея́ руки́ пренесе́ніе. 

Источникъ: Ака́ѳистъ свято́му Іоа́нну Предте́чи и Крести́телю Госпо́дню. — Изда́ніе восьмо́е Аѳо́нскаго Ру́сскаго Пантелеи́монова монастыря́. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1901. — С. 3-49.