Пропустить навигацию.
Главная

Ака́ѳистъ святѣ́й равноапо́стольнѣй Ни́нѣ, просвѣти́тельницѣ Гру́зіи. 1895 г.


Ака́ѳистъ святѣ́й равноапо́стольнѣй Ни́нѣ, просвѣти́тельницѣ Гру́зіи.
Конда́къ 1.

Избра́ннѣй служи́тельницѣ Сло́ва Бо́жія и подвиго́мъ святы́хъ апо́столъ подража́тельницѣ, зало́гъ благослове́нія отъ Бо́жія Ма́тере, честны́й Кре́стъ прія́вшей и во странѣ́ Иверстѣй водрузи́вшей, благода́рственная хвале́нія воспису́емъ ти́, цѣвни́це духо́вная, свята́я равноапо́стольная Ни́но. Ты́ же, я́ко иму́щая дерзнове́ніе ко Го́споду, не преста́й моля́щися изба́вити на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и скорбе́й, да со умиле́ніемъ благода́рственно зове́мъ ти́:

Pа́дуйся, свята́я равноапо́стольная Ни́но, просвѣти́тельнице Гру́зіи.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, пречу́дная избра́ннице Боже́ственнаго про́мысла; ра́дуйся, ди́вно процвѣ́тшая розго́ благочести́ваго ко́рене; ра́дуйся, сосу́де благода́ти преизря́дный; ра́дуйся, вмѣсти́лище благода́тныя си́лы; ра́дуйся, Пресвяты́я Дѣ́вы Богоро́дицы вѣ́рная посла́ннице; ра́дуйся, прехва́льная апо́столомъ подража́тельнице; ра́дуйся, во благовѣ́стіи первозва́нному Андре́ю поревнова́вшая; ра́дуйся, е́юже лжа́ и́дольская попра́на бы́сть; ра́дуйся, е́юже свята́я вѣ́ра насади́ся; ра́дуйся, е́юже на́мъ земны́мъ пу́ть къ небесе́мъ показу́ется.

Pа́дуйся, свята́я равноапо́стольная Ни́но, просвѣти́тельнице Гру́зіи.

Конда́къ 2.

Ви́дяще исполне́ніе Боже́ственнаго о лю́дехъ смотре́нія Отца́ Небе́снаго, Единоро́днаго Его́ Сы́на и Свята́го Ду́ха, воздви́гшаго проро́ки и апо́столы ко спаси́тельному служе́нію и на́шего ра́ди обраще́нія къ свѣ́ту Ева́нгельскія и́стины избра́вшаго святу́ю равноапо́стольную Ни́ну, вопіе́мъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Pа́зумъ Боже́ственный возжелѣ́вши уразумѣ́ти свята́я Ни́на, не еди́ножды испы́товаше отъ наста́вницы своея́ Ніанфо́ры, я́же извѣ́стна бы́ша о Го́сподѣ Спаси́телѣ на́шемъ и Его́ святѣ́мъ хито́нѣ, науче́нная же отъ нея́ и́стинными позна́ніи, восхотѣ́ поклони́тися вседраго́му хито́ну и мѣ́сту по́двиговъ святы́хъ апо́столъ. Мы́ же, благоговѣ́нія къ жи́зни святы́я Ни́ны испо́лненніи, прославля́емъ ю́ си́це:

Ра́дуйся, и́стины Ца́рствія Бо́жія уразумѣ́ти иму́щая; ра́дуйся, отъ ю́ности Христа́ возлюби́вшая; ра́дуйся, отъ мла́дости ма́терію свое́ю Суса́нною благоче́стію науче́нная; ра́дуйся, отца́ своего́ Завуло́на утѣше́ніе; ра́дуйся, святи́телемъ Іувена́ліемъ въ стра́сѣ Бо́жіи упасе́нная; ра́дуйся, Бо́жіимъ словесе́мъ обуче́нная; ра́дуйся, во святѣ́мъ гра́дѣ Іерусали́мѣ возраще́нная; ра́дуйся, тече́ніемъ свои́мъ къ сла́вѣ Бо́жіей во мла́дости пра́ведныхъ удиви́вшая; ра́дуйся, земны́мъ бла́гомъ небе́сная предпоче́тшая.

Pа́дуйся, свята́я равноапо́стольная Ни́но, просвѣти́тельнице Гру́зіи.

Конда́къ 3.

Си́ла Вы́шняго воздви́гши тя́, свята́я Ни́но, любо́вію благоче́стія, жела́ніемъ поклони́тися хито́ну Госпо́дню и ре́вностію апо́стольскою, поста́ви тя́ я́ко свѣти́льникъ лучеза́ренъ, да пріе́млющіи отъ тебе́ свѣ́тъ богоразу́мія взыва́ютъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Иму́щи свята́я Ни́на непоколеби́мую ре́вность ко благоугожде́нію Го́сподеви, возгара́шеся жела́ніемъ пріити́ во страну́ Иверскую и поклони́тися та́мо сокрове́ннымъ святы́нямъ. Мы́ же, ви́дяще въ не́й таково́е свято́е ревнова́ніе, возопіи́мъ къ не́й:

Ра́дуйся, измла́да суету́ мíра презрѣ́вшая; ра́дуйся, и́стинную му́дрость возлюби́вшая; ра́дуйся, вѣ́рное сокро́вище богому́дрія въ Боже́ственнѣмъ уче́ніи обрѣ́тшая; ра́дуйся, возлюби́вшихъ суету́ мíра добродѣ́тельнымъ житіе́мъ превозше́дшая; ра́дуйся, на непоколеби́мѣмъ ка́мени за́повѣдій Христо́выхъ утверди́вшаяся; ра́дуйся, пре́данностію во́лѣ Бо́жіей а́нгелы и человѣ́ки удиви́вшая; ра́дуйся, посто́мъ и моли́твою пло́ть свою́ ду́хови покори́вшая; ра́дуйся, любо́вію свое́ю ко хра́му Бо́жію тому́жде мно́ги научи́вшая; ра́дуйся, добро́тою нра́ва къ служе́нію апо́стольства угото́вившаяся; ра́дуйся, чрезъ добродѣ́тельное житіе́ свое́ сосу́домъ Ду́ха Свята́го содѣ́лавшаяся.

Pа́дуйся, свята́я равноапо́стольная Ни́но, просвѣти́тельнице Гру́зіи.

Конда́къ 4.

Бу́рею жите́йскихъ страсте́й смуща́еми, недоумѣ́емъ, ка́ко досто́йно воспѣва́ти твое́ ди́вное му́жество, свята́я богоизбра́нная Ни́но, не устраши́ла бо ся еси́ испо́лнити хотѣ́ніе свое́, е́же ше́ствовати о и́мени Христо́вѣ во язы́ческій гра́дъ Ри́мъ. Пречи́стая же Ма́терь Го́спода на́шего благоизво́ли да́ти ти́ честны́ма рука́ма Свои́ма святы́й Кре́стъ и призва́ти тя́ ко благовѣ́стію спасе́нія во странѣ́ Иверстѣй всѣ́мъ, хотя́щимъ взыва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавъ святи́тель гра́да Госпо́дня Іувена́лій, я́ко Пресвята́я Богоро́дица призва́ тя проповѣ́дати сло́во Бо́жіе во жре́біи Ея́, во странѣ́ Иверстѣй, и дарова́ ти́ въ видѣ́ніи Кре́стъ, его́же ты́ обвила́ еси́ власы́ свои́ми, нача́ сла́вити Бо́га, спаса́ющаго человѣ́ки, и зва́ти тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, благода́тію Бо́жіею пріосѣне́нная; ра́дуйся, смире́ніемъ ду́ха дерзнове́ніе ко Го́споду Іису́су и Пречи́стѣй Его́ Ма́тери пріобрѣ́тшая; ра́дуйся, обра́дованная явле́ніемъ Богома́тере; ра́дуйся, пресла́дкая словеса́ отъ Бо́жія Ма́тере слы́шавшая; ра́дуйся, съ Не́ю я́ко со други́нею бесѣ́довавшая; ра́дуйся, благоговѣ́йно Іерусали́мскою бра́тіею почте́нная; ра́дуйся, угото́ваніе ко просвѣще́нію на́шему незаходи́мымъ свѣ́томъ; ра́дуйся, свѣще́, Бо́гомъ возжже́нная, во е́же разгони́ти мра́къ нече́стія; ра́дуйся, честны́й Кре́стъ зало́гъ твоего́ преуспѣ́янія во благовѣ́стіи пріи́мшая.

Pа́дуйся, свята́я равноапо́стольная Ни́но, просвѣти́тельнице Гру́зіи.

Конда́къ 5.

Боготе́чною звѣздо́ю яви́ся, свята́я Ни́на, возсія́вши на́мъ изволе́ніемъ Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и просвѣти́вши на́съ благовѣ́стіемъ сло́ва Бо́жія. Сію́ небе́сную путево́дницу, сія́ющую сла́вою по́двиговъ благоче́стія и утѣша́ющую вы́ну свое́ю по́мощію всѣ́хъ на́съ, притека́ющихъ къ не́й съ мольба́ми, ублажа́юще, наипа́че восхва́лимъ Бо́га, яви́вшаго святу́ю Ни́ну хода́таицею о на́съ, и возопіи́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвша Христо́вы невѣ́сты, я́же со свято́ю Ни́ною и Рипсимíею посто́мъ и моли́твою спаса́хуся, нечести́вая помышле́нія беззако́нновавшаго Діоклитіа́на, хотя́щаго Рипсимíю поя́ти въ жену́ себѣ́ и идолослуже́нію научи́ти, вся́ ку́пно бѣжа́ша та́йно изъ и́дольнаго гра́да Ри́ма во страну́ Арме́нскую; та́може пре́даны бя́ху сме́рти повелѣ́ніемъ язы́чествовавшаго царя́ Тирида́та. Святу́ю же Ни́ну Госпо́дь отъ сѣте́й Діоклитіа́на и Тирида́та спасе́ и приведе́ ю́ благовѣ́стія ра́ди сло́ва Ева́нгельскаго во Иве́рію. Тѣ́мже и мы́, ра́дующеся сему́ промышле́нію Бо́жію о спасе́ніи людíй, восхваля́емъ Бо́жію посла́нницу, святу́ю Ни́ну, зову́ще:

Ра́дуйся, пребыва́ніемъ свои́мъ въ Ри́мѣ пу́ть благовѣ́стія себѣ́ уясни́вшая; ра́дуйся, несокруши́мостію ду́ха и ди́внымъ му́жествомъ въ служе́ніи сло́ва Бо́жія просла́вившаяся; ра́дуйся, тру́дный пу́ть во Иве́рію безро́потно во сла́ву Бо́жію проше́дшая; ра́дуйся, благода́тію Бо́жіею отъ руки́ Діоклитіа́на и Тирида́та изба́вленная; ра́дуйся, су́щія у го́ръ Тріале́тскихъ гла́сомъ смире́нія огласи́вшая; ра́дуйся, о́бразомъ кро́тости ми́ръ въ душа́хъ утверди́вшая; ра́дуйся, воне́ю благоуха́нія слове́съ Христо́выхъ мно́ги облагоуха́вшая; ра́дуйся, утвержде́ніе на́ше на пути́ спасе́нія; ра́дуйся, я́ко тобо́ю сподобля́емся бла́гъ вѣ́чныхъ.

Pа́дуйся, свята́я равноапо́стольная Ни́но, просвѣти́тельнице Гру́зіи.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дница ве́лія показа́ся свята́я Ни́на, труда́ми бо и болѣ́зньми ея́ во Иве́ріи Це́рковь Христо́ва насади́ся, мра́къ невѣ́дѣнія отгна́ся, свѣ́тъ и́стины яви́ся, на́мъ же, изба́вленнымъ свято́ю Ни́ною отъ тмы́ идолослуже́нія, досто́йно е́сть взыва́ти ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́ странѣ́ Иверстѣй просвѣще́ніе и́стины, егда́ свята́я Ни́на огласи́ благовѣ́стіемъ гра́дъ Урбни́си, отню́дуже мно́зи хожда́ху во Грузи́нскій сто́льный гра́дъ Мцхе́тъ кла́нятися лжи́вымъ бого́мъ Орму́зду и За́дену; си́хъ и́доловъ свята́я Ни́на моли́твами свои́ми сокруши́ и низпрове́рже. Тѣ́мже и мы́ я́ко побѣди́тельницу де́моновъ восхва́лимъ ю́ си́це:

Ра́дуйся, всемогу́щую си́лу и́стиннаго Бо́га во странѣ́ Иверстѣй пе́рвѣе показа́вшая; ра́дуйся, си́лою Всевы́шняго и́дола Орму́зда порази́вшая; ра́дуйся, го́рдость его́ мольба́ми свои́ми посрами́вшая; ра́дуйся, оста́нками его́ безси́ліе зла́го ду́ха откры́вшая; ра́дуйся, де́мона За́дена и е́го а́ггеловъ попра́вшая; ра́дуйся, власти́телей тмы́ отгна́вшая; ра́дуйся, безси́льное ца́рство и́хъ разруши́вшая; ра́дуйся, бѣсо́вскій пла́мень нече́стія угаси́вшая; ра́дуйся, бу́рнымъ дыха́ніемъ и огне́мъ небе́снымъ служе́ніе и́доломъ низпрове́ргшая; ра́дуйся, ре́вностію свое́ю и́мя и́стиннаго Бо́га во Иве́ріи просла́вившая; ра́дуйся, сыново́мъ тмы́ свѣ́тъ Ева́нгельскій показа́вшая.

Pа́дуйся, свята́я равноапо́стольная Ни́но, просвѣти́тельнице Гру́зіи.

Конда́къ 7.

Хотя́ ца́рь Миріа́нъ со слуги́ свои́ми уразумѣ́ти си́лу и́стиннаго Бо́га, сокруши́вшаго безси́льныя и́долы и́хъ, съ недоумѣ́ніемъ глаго́лаше: что́ у́бо сіе́ бы́сть, я́ко бо́зи на́ши падо́ша? До́мъ же вертогра́даря царе́ва со Авіаѳа́ромъ, іере́емъ іуде́йскимъ, дще́рію его́ Сидо́ніею и ины́ми дѣ́вами, благоговѣ́йно прія́вшими благовѣ́стіе святы́я Ни́ны, позна́вше Го́спода Христа́, возопи́ша къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́вая жи́знь даде́ся сыново́мъ Иве́ріи прія́тіемъ отъ Ни́ны сло́ва и́стины, вси́ бо отъ нея́ крести́шася ба́нею водно́ю во очище́ніе свое́ отъ грѣхо́въ и освяще́ніе и досто́йни содѣ́лашася пріима́ти отъ Бо́га изцѣле́нія мольба́ми сея́ предста́тельницы; ца́рь Миріа́нъ, благода́тію Бо́жіею прозрѣ́въ отъ слѣпоты́, и́стиннаго Бо́га уразумѣ́ и Христа́ исповѣ́да; цари́ца На́на возста́ отъ одра́ болѣ́зни, о́трокъ же и́хъ отъ ду́ха зла́го свободи́ся, и вси́ въ купѣ́ли па́ки бытія́ возроди́шася. Сего́ ра́ди вси́ наро́ди, ви́дяще такова́я, по до́лгу прославля́ютъ па́мять святы́я Ни́ны, воспѣва́юще е́й си́це:

Ра́дуйся, невѣ́ріе царя́ Миріа́на въ вѣ́ру обрати́вшая; ра́дуйся, вѣ́рное того́ исповѣ́даніе пріе́мшая; ра́дуйся, тому́жде отъ слѣпоты́ изцѣле́ніе пода́вшая; ра́дуйся, и́доломъ поклоне́ніе угаси́вшая; ра́дуйся, свобожде́ніе отъ язы́ческихъ заблужде́ній; ра́дуйся, очище́ніе нра́вовъ; ра́дуйся, избавле́ніе отъ искуше́ній; ра́дуйся, дарова́ніе благодѣя́ній тре́бующимъ.

Pа́дуйся, свята́я равноапо́стольная Ни́но, просвѣти́тельнице Гру́зіи.

Конда́къ 8.

Стра́нное чу́до показа́ся на́мъ отъ Бо́га, я́ко То́й, по благосе́рдію Своему́, страну́ Иве́рію содѣ́ла жре́біемъ Богома́тере и, въ зна́меніе Своего́ благоволе́нія обита́ющимъ въ не́й, отъ пе́рвыхъ же днíй благовѣствова́нія о спасе́ніи людíй, посла́ честны́й хито́нъ Го́спода Христа́ и надъ хито́номъ водрузи́ живоно́сный сто́лпъ, отъ него́же и подне́сь вѣ́рующіи получа́ютъ изцѣле́нія; еще́ же и яви́ въ не́й ди́вную и пресла́вную благовѣ́стницу святу́ю Ни́ну, и Кре́стъ со драги́ми ея́ власы́ ко утвержде́нію святы́я Своея́ вѣ́ры дарова́. Сицева́я утѣше́нія иму́ще, мы́, земноро́дніи, вознесе́мъ умы́ и сердца́ своя́ къ го́рнему Ца́рствію и просла́вимъ благодѣ́ющаго на́мъ Бо́га, взыва́юще къ Нему́ немо́лчно: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Вся́ объя́та была́ еси́ ты́, свята́я Ни́но, мы́слію о го́рнемъ и сего́ ра́ди призва́ла еси́ до́льнихъ, невѣ́дущихъ Спаси́теля всѣ́хъ Го́спода Іису́са Христа́, ко обще́нію со наслѣ́дники небе́снаго Ца́рствія, да и тíи увѣ́дятъ вели́чіе сла́вы еди́наго и́стиннаго Па́стыря небесе́ и земли́ и просла́вятъ Его́ ку́пно съ го́рними жи́тельми еди́нѣми усты́ и еди́нѣмъ се́рдцемъ. Тѣ́мже и мы́, взира́юще на ре́вность твою́ о спасе́ніи на́шемъ, со умиле́ніемъ зове́мъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, отверзе́ніе две́рій креще́нія; ра́дуйся, на́ше къ небесе́мъ приведе́ніе; ра́дуйся, святы́мъ креще́ніемъ Гру́зіи ве́ліею ра́достію святы́я а́нгелы испо́лнившая; ра́дуйся, царя́ Миріа́на къ созида́нію рукотворе́ннаго хра́ма Бо́гу Истинному подви́гшая; ра́дуйся, честны́й Кре́стъ отъ ро́ждій ло́зныхъ въ не́мъ водрузи́вшая; ра́дуйся, зало́гъ се́й любве́ своея́ ко Христу́ всѣ́мъ ча́домъ Святы́я Це́ркве оста́вившая; ра́дуйся, съ со́нмомъ подви́жницъ свои́хъ ко свято́му креще́нію всѣ́хъ призва́вшая; ра́дуйся, сыно́въ Иве́ріи отъ купе́ли воспрія́вшая; ра́дуйся, мно́ги въ ра́зумѣ просвѣти́вшая.

Pа́дуйся, свята́я равноапо́стольная Ни́но, просвѣти́тельнице Гру́зіи.

Конда́къ 9.

Вся́кое естество́ небе́сныхъ си́лъ ра́довашеся, егда́ креща́хуся сы́ны Иве́ріи; еди́нъ бо отъ небожи́телей во о́бразѣ ди́внаго человѣ́ка яви́ся и утверди́ чудотво́рный сто́лпъ надъ ри́зою Госпо́днею, науча́я всѣ́хъ со свято́ю Ни́ною воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíи многовѣща́нніи язы́ки свои́ми не возмо́гутъ изрещи́ тебѣ́ досто́йныя хвалы́, равноапо́стольная Ни́но: сла́вы бо ра́ди Бо́жія и спасе́нія бли́жнихъ протекла́ еси́ отъ Мцхе́та Картали́нскія и Кахети́нскія зе́мли, идѣ́же вся́ племена́ до́лъ и высо́тъ, отъ тебе́ слы́шавша словеса́ Бо́жія, прія́ша спасе́ніе. Мы́ же, испо́лненніи ра́дости и благодаре́нія за толи́кую любо́вь къ на́мъ, отъ всего́ се́рдца взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, облече́ніе на́ше багряни́цею креще́нія; ра́дуйся, пото́че сла́дости, напои́вый на́съ водо́ю благоче́стія; ра́дуйся, преди́вная побо́рнице вѣ́ры Христо́вы; ра́дуйся, насажде́ніе на земли́ рая́ небе́снаго; ра́дуйся, свобожде́ніе на́ше отъ ра́бства грѣхо́внаго; ра́дуйся, сокруше́ніе сѣте́й вра́жіихъ; ра́дуйся, посѣче́ніе злоче́стія; ра́дуйся, сла́вная побѣ́до надъ невѣ́ріемъ; ра́дуйся, потребле́ніе злы́хъ обы́чаевъ и суевѣ́рій; ра́дуйся, сладкозву́чная свирѣ́ль вѣ́ры.

Pа́дуйся, свята́я равноапо́стольная Ни́но, просвѣти́тельнице Гру́зіи.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́щи отъ вѣ́чныя поги́бели ду́шу свою́ и бли́жнихъ, равноапо́стольная Ни́но, ты́ ре́вностію поревнова́ла еси́ о сла́вѣ Бо́жіей и подъя́ла еси́ многотру́дный по́двигъ апо́стольскій, тѣ́мже у́бо и вѣнце́мъ апо́стольскимъ украси́лася еси́ отъ Го́спода на небесѣ́хъ, идѣ́же со всѣ́ми святы́ми предстоя́щи съ мольбо́ю о на́съ, воспѣва́еши Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣ́ну неруши́мую воздви́же тя́ Госпо́дь, свята́я Ни́но, и показа́ огражде́ніемъ на́шимъ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и исто́чникомъ изцѣле́ній нетлѣ́нное твое́ тѣ́ло во странѣ́ Кизикíйстѣй, въ ве́си Бо́дбе, идѣ́же просвѣти́ла еси́ ты́ цари́цу Софíю и наро́дъ ея́, да вси́, предста́тельствомъ твои́мъ пріе́млюще отъ Бо́га ми́лости, воззове́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, стѣно́ и покро́ве, не кры́ющійся отъ на́шего притека́нія; ра́дуйся, гото́вая по́моще и́щущимъ спасе́нія и и́стиннаго просвѣще́нія; ра́дуйся, неоскудѣва́емый исто́чниче благослове́ній и ми́лостей Бо́жіихъ къ почита́ющимъ тя́; ра́дуйся, защи́тнице на́ша отъ поги́бели и напа́стей; ра́дуйся, Благочести́вымъ Импера́торомъ на́шимъ вѣ́рное поможе́ніе; ра́дуйся, подчине́ннымъ Имъ лю́демъ наде́ждо и устрое́ніе тишины́ и благоде́нствія; ра́дуйся, и́стинное умире́ніе мяту́щіяся пло́ти; ра́дуйся, ра́дованіе ду́шъ на́шихъ.

Pа́дуйся, свята́я равноапо́стольная Ни́но, просвѣти́тельнице Гру́зіи.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе всеумиле́нное принесла́ еси́ Пресвятѣ́й Тро́ицѣ, свята́я Ни́но, умо́мъ и дѣ́ломъ до конца́ своея́ жи́зни Тріеди́наго Бо́га возлюби́вши. Пріими́ же отъ прославля́ющихъ тя́ умиле́нное пѣ́ніе и не пре́зри гла́са на́шего, къ тебѣ́ бо въ напа́стехъ и ско́рбехъ прибѣга́емъ по Преблагослове́ннѣй Богома́тери и, на твое́ предста́тельство упова́юще, зове́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтопріе́мная свѣща́, свята́я Ни́на, свѣ́тъ во тмѣ́ я́вльшая, егда́ преселя́шеся отъ земли́ на не́бо, собра́ вѣ́рныя ча́да своя́ отъ купѣ́ли, я́ко о́трасли новосажде́нія, и отъ ни́хъ нѣ́кія неду́жныя изцѣли́, и предаде́ Бо́гу непоро́чный ду́хъ сво́й. Ви́дяще же блаже́нную ея́ кончи́ну, ца́рь Миріа́нъ и бли́жніи его́ го́рько пла́каху и, со слеза́ми отхо́дныя пѣ́сни пою́ще, взыва́ху къ не́й такова́я:

Ра́дуйся, небе́сный а́нгеле во о́бразѣ земна́го человѣ́ка яви́выйся; ра́дуйся, невѣ́сто Христо́ва, уневѣ́стившая небе́сному Жениху́ Це́рковь Иверíйскую; ра́дуйся, блага́я просвѣти́тельнице на́ша, въ по́двизѣхъ дневны́хъ и нощны́хъ тече́ніе соверши́вшая; ра́дуйся, неуста́нная корми́тельнице, пи́щею Боже́ственныхъ слове́съ на́съ пита́вшая; ра́дуйся, непоро́чная голуби́це, возлета́ющая отъ земли́ въ небе́сныя оби́тели; ра́дуйся, я́ко тѣ́ло твое́ въ нетлѣ́ніе облече́ся; ра́дуйся, я́ко святы́я мо́щи твоя́ благоуха́нія испо́лнишася; ра́дуйся, я́ко тѣ́хъ благоуха́ніемъ мы́, ча́да твоя́, ны́нѣ наслажда́емся.

Pа́дуйся, свята́я равноапо́стольная Ни́но, просвѣти́тельнице Гру́зіи.

Конда́къ 12.

Благода́ть, да́нную ти́ отъ Бо́га, вѣ́дуще, по до́лгу пра́зднуемъ всечестну́ю па́мять твою́, свята́я равноапо́стольная Ни́но, и со умиле́ніемъ се́рдца притека́юще ко о́бразу твоему́, честны́мъ Кресто́мъ укра́шенному, вседу́шно про́симъ: сохрани́ на́съ въ жи́зни се́й въ вѣ́рѣ Правосла́внѣй и во вся́комъ благоче́стіи и чистотѣ́, да и въ сме́ртнѣмъ успе́ніи на́шемъ обря́щемся досто́йни воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще твое́ къ Бо́гу отше́ствіе, всехва́льная Ни́но, почита́емъ тво́й по́двигъ апо́стольства, велича́емъ ре́вность по Бо́зѣ, хва́лимъ долготерпѣ́ніе, сла́вимъ смире́ніе и ублажа́емъ кончи́ну твою́: чудесы́ бо мно́гими по отше́ствіи твое́мъ ди́вно просла́вилася еси́. О ни́хже дивя́щеся, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, въ сожи́тельство а́нгельскихъ чино́въ и святы́хъ любе́знѣ прія́тая; ра́дуйся, собо́ру апо́стольскому сопричте́нная; ра́дуйся, съ ли́ки избра́нныхъ Бо́жіихъ въ черто́гъ небе́сный все́льшаяся; ра́дуйся, злата́я кади́льнице, ѳиміа́мъ моли́твы о на́съ Бо́гу принося́щая; ра́дуйся, лицезрѣ́ніемъ небе́сныхъ вѣ́чное блаже́нство вкуша́ющая; ра́дуйся, съ равноапо́стольными Константи́номъ и Еле́ною сла́вимая; ра́дуйся, наро́домъ Грузи́нскимъ и всѣ́ми правосла́вными велича́емая; ра́дуйся, чуде́съ Христо́выхъ сокро́вище; ра́дуйся, я́ко отъ честна́го Креста́, власы́ твои́ми пови́таго, изцѣле́ніе ду́шъ и тѣле́съ получа́емъ; ра́дуйся, я́ко отъ святы́хъ моще́й твои́хъ благопотре́бную по́мощь обрѣта́емъ.

Pа́дуйся, свята́я равноапо́стольная Ни́но, просвѣти́тельнице Гру́зіи.

Конда́къ 13.

О, пресла́вная и преди́вная просвѣти́тельнице страны́ Иверскія, при́сная моли́твеннице на́ша предъ Спаси́телемъ Бо́гомъ и Его́ Пречи́стою Ма́терію, свята́я равноапо́стольная Ни́но! Ны́нѣшнее пріе́мши приноше́ніе на́ше, умоли́ Го́спода богопрія́тнымъ твои́мъ хода́тайствомъ изба́вити на́съ отъ вся́кія напа́сти, бѣ́дъ и скорбе́й, и сподо́бити вѣ́чныхъ бла́гъ на небеси́, да съ тобо́ю вы́ну взыва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ чита́ется три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́косъ: Ангела ди́вна... И конда́къ 1-й: Избра́ннѣй служи́тельницѣ...]
Молитва.

О, всехва́льная и преди́вная равноапо́стольная Ни́но, вои́стинну вели́кое украше́ніе Це́ркве Правосла́вныя и изря́дная похвало́ наро́ду иверíйскому, просвѣти́вшая всю́ страну́ Грузи́нскую Боже́ственнымъ уче́ніемъ, и по́двиги апо́стольства побѣди́вшая врага́ на́шего спасе́нія, трудо́мъ и моли́твами насади́вшая здѣ́ вертогра́дъ Христо́въ и возра́щшая его́ въ пло́дъ мно́гъ! Пра́зднующе святу́ю па́мять твою́, притека́емъ къ честно́му ли́ку твоему́ и благоговѣ́йно лобыза́емъ всехва́льный да́ръ тебѣ́ отъ Бо́жія Ма́тере, чудотво́рный Кре́стъ, его́же ты́ обвила́ еси́ драги́ми власы́ твои́ми, и уми́льно про́симъ, я́ко при́сную предста́тельницу на́шу: огради́ на́съ отъ вся́кихъ зо́лъ и скорбе́й, вразуми́ враго́въ Святы́я Це́ркви Христо́вы и проти́вниковъ благоче́стія, охраня́й твое́ ста́до, упасе́нное тобо́ю, и моли́ Всеблага́го Бо́га, Спаси́теля на́шего, Ему́же ты́ ны́нѣ предстои́ши, да да́руетъ Благочести́вѣйшему Импера́тору на́шему ми́ръ, долгоде́нствіе и во вся́комъ до́брѣмъ начина́ніи поспѣше́ніе, и да приведе́тъ Госпо́дь на́съ въ небе́сное Свое́ Ца́рствіе, идѣ́же вси́ святíи славосло́вятъ Всесвято́е Его́ и́мя ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Сло́ва Бо́жія служи́тельнице, во апо́стольстѣй про́повѣди первозва́нному Андре́ю и про́чимъ апо́столомъ подража́вшая, просвѣти́тельнице Иве́ріи, и Ду́ха Свята́го цѣвни́це, свята́я равноапо́стольная Ни́но, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 2:

Пріиди́те дне́сь вси́, воспои́мъ избра́нную отъ Христа́ равноапо́стольную проповѣ́дницу Бо́жія сло́ва, му́друю благовѣ́стницу, лю́ди Картали́ніи приве́дшу на пу́ть живота́ и и́стины, Богома́тере учени́цу, усе́рдную засту́пницу и неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу, Ни́ну прехва́льную.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, свята́я равноапо́стольная Ни́но, всю́ страну́ Иверскую свѣ́томъ Ева́нгелія просвѣти́вшую и ко Христу́ приве́дшую.

Источникъ: Ака́ѳистъ святѣ́й равноапо́стольнѣй Ни́нѣ, просвѣти́тельницѣ Гру́зіи. — Тисне́ніе пе́рвое. — СПб.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1895. — 56 c.
Источник http://osanna.russportal.ru/index.php?id=selected.akathists.january_a1401